Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini

Home/Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini
Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini2019-11-21T12:24:47+01:00

16.06.2023.

Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Javno preduzeće za nacionalne parkove – NP Durmitor, dostavilo „Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije/sanacije prostora nakon nelegalno izgrađenog objekta na području rezervata Barno jezero, u II zoni Nacionalnog parka Durmitor.

26.05.2022.

Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “Bemax” d.o.o. iz Podgorice, sa sjedištem u ul. 2b Moskovska., donijeto riješenje broj 03-UPI-913/20 od 19.05.2022.godine kojim je data saglasnost na Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mostova 26 i 27.

22.09.2021.

Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater “Bemax” d.o.o. iz Podgorice, dostavio zahtjev za davanje saglasnosti na »Prijedlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u II i III zoni zaštite parka prirode »Dolina rijeke Zete«, na lokaciji katastarskih parcela br.3156, 3157 i 3158 KO Baloči; br. 5139, 5142, 5135, 5119, 5120, 5121 i 5132 KO Tološi.

13.08.2021.

Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “China Road and Bridge Corporation“ d.o.o iz Podgorice – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Nova Dalmatinska bb., donijeto riješenje broj 02-UPI-1564/30 od 02.08.2021.godine kojim je data saglasnost na Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2.

 

16.04.2021.

Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater “China Road and Bridge Corporation“ d.o.o. Peking NR Kina – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, dostavio zahtjev za davanje saglasnosti na »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2« usled nastale štete u rijeci Tari, na lokaciji petlje Mataševo ispod mosta na regionalnom putu R19 (stari most Mataševo).

02.12.2020.

Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “China Road and Bridge Corporation“ d.o.o iz Podgorice – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Nova Dalmatinska bb., donijeto riješenje broj 02-UPI-1150/56 od 20.11.2020.godine kojim je data saglasnost na Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mostova 26 i 27.