Obavještenja mjerne stanice

Home/Obavještenja mjerne stanice
Obavještenja mjerne stanice2022-02-11T09:48:56+01:00

Obavještenje-mjerne stanice vazduh

Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi aktivnosti u cilju redovnog godišnjeg servisa i kalibracije mjernih uređaja koji su instalirani u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha.
Sve usluge su ugovorene sa ovlašćenim i akreditovanim institucijama.
Zbog navedenih postupaka u narednom periodu (uređaji će biti privremeno izvezeni u Hrvatsku), u prekidu su pojedina mjerenja, a u nastavku slijedi lista za analizatorima koji su predmet redovnog godišnjeg servisa i kalibracije, čije se stavljanje u funkciju očekuje u naredne 4 sedmice:
LOKACIJA: Pljevlja –Gagovića imanje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
LOKACIJA:Nikšić analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
LOKACIJA: Pljevlja –Gagovića imanje analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
LOKACIJA: Nikšić analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
LOKACIJA: Pljevlja –Gagovića imanje analizator APMA 370 (analizatori za mjerenje CO)
LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
LOKACIJA: Nikšić analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara)analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APOA 370 (analizatori za mjerenje O3)
LOKACIJA: Nikšić analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3)
LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3)
LOKACIJA: Bar analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3)
LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)

Redovan godišnji servis i provjera rada uzorkivača i analizatora za PM čestice je završen i ovi uređaji će svi do kraja naredne sedmice biti operativni na propisanim lokacijama.

Obavještenje – mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

Danas, 20.03.2023. godine u 12h je izmjerena veoma visoka koncetracija sumpor(IV)oksida SOna mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima, koja je iznosila 762,4 µg/m​​​​​.

U komunikaciji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja smo dobili informaciju da je u poslednjom satu, u 13h, došlo do pada koncentracije SO2 ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti i da ima trend pada. I dalje ćemo pratiti vrijednosti koncetracije ovog polutanta i ukoliko bude potrebno preuzeti definisane korake.

Obavještenje-mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

Danas, 23.02.2023 u 12h je izmjerena veoma visoka koncetracija SOkoja je iznosila 531,3 µg/m3 na mjernom mjestu Gagovića Imanje u Pljevljima.

U komunikaciji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja smo dobili informaciju da je u poslednjom satu, u 13h, došlo do pada koncentracije SO2 ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti i da ima trend pada. I dalje ćemo pratiti vrijednosti koncetracije ovog polutanta i ukoliko bude potrebno preuzeti definisane korake.

Važno obavještenje – Mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Gornjim Mrkama po drugi put na meti vandala

Informišemo Vas da je mjerna stanica u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, koja se nalazi u Gornjim Mrkama po drugi put bila meta vandala. Tom prilikom obijena je stanica i otuđen je dio imovine. Kako je veliki  značaj pravovremenih i tačnih podataka o kvalitetu vazduha na kojima Agencija insistira u kontinuitetu, ovakav čin zaslužuje najoštriju osudu.

Podsjećamo da se radi o veoma sofisticiranoj opremi koja može samo i isključivo služiti za praćenje kvaliteta vazduha.

Na licu mjesta su izašli službenici Uprave policije  i preduzeće sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju pronalaženja ovih neodgovornih počinilaca.

Kvalitet vazduha u Crnoj Gori

U prethodnom periodu, podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je vazduh u Crnoj Gori bio zagađen, a posebno u Sjevernoj zoni. Povećana koncentracija zagađujućih materija, posebno u vrijeme grejne sezone i uz prisustvo drugih zagađivača – kao što su u najvećoj mjeri saobraćaj i industrija, doveli su do toga da premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić 04. januara predlože set urgentnih i dugoročnih mjera za rješavanje ovog problema.

Kakav je trend u godinama od kada se prikupljaju podaci o zagađenju vazduha, možete vidjeti na grafikonu ispod, gdje je prikazan broj dana sa prekoračenjem granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, od trenutka kada su uspostavljene mjerne stanice pa do danas.

Agencija za zaštitu životne sredine analizira podatke o zagađenju vazduha u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha.

Od 2009. do 2019. godine mjerne stanice su bile na sledećim lokacijama:

 • Pljevlja,
 • Gradina (Pljevlja),
 • Nikšić,
 • Podgorica- Bulevar Sv. Petra Cetinjskog,
 • Golubovci (Podgorica),
 • Bar,
 • Tivat.

Nakon revizije Državne mreže, odredili smo neke nove lokacije, a neke su ostale iste, pa sada Državna mreža izgleda ovako: 

 • Pljevlja,
 • Gradina (Pljevlja),
 • Bijelo Polje (nova lokacija),
 • Nikšić,
 • Podgorica- Blok V (nova lokacija),
 • Podgorica- Zabjelo (nova lokacija),
 • Gornje Mrke (nova lokacija),
 • Bar,
 • Kotor (nova lokacija).

*Zbog kvara uzorkivača na period od 7 mjeseci u 2017. godini, podaci za Nikšić se ne mogu smatrati relevantnim.

Broj dana sa prekoračenjem granične vrijednosti srednje dnevne koncentracija PM 10 čestica (2009-2022)