Obavještenja mjerne stanice

Home/Obavještenja mjerne stanice
Obavještenja mjerne stanice2022-02-11T09:48:56+01:00

Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha – Uporedni rezultati koji se ažuriraju svakih 24 časa – koncentracije PM10 čestica u vazduhu sa mjernih stanica u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Baru

II Indikativni rezultati praćenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu automatskom metodom na 24-oro časovnom nivou

Zbog povećanog prisustva zagađujućih materija u vazduhu, u cilju pojašnjenja rezultata mjerenja, u tabelama su prikazani indikativni podaci na osnovu mjerenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu automatskom metodom na 24-oro časovnom nivou.

Period mjerenja je od 12h prethodnog dana do 12h tekućeg dana.

Podaci su prikazani u skladu sa indeksom kvaliteta vazduha:

 • zelena boja označava veoma niski-niski-srednji indeks kvaliteta vazduha u koje spadaju srednje satne koncentracije PM10 čestica ispod 90µg/m3
 • crvena boja označava visoki-veoma visoki indeks kvaliteta vazduha u koje spadaju srednje satne koncentracije PM10 čestica iznad 90µg/m3

Uporedne rezultate sa mjernih stanica u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Baru možete preuzeti:

Dokumenta

Obavještenje – mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

Danas, 20.03.2023. godine u 12h je izmjerena veoma visoka koncetracija sumpor(IV)oksida SOna mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima, koja je iznosila 762,4 µg/m​​​​​.

U komunikaciji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja smo dobili informaciju da je u poslednjom satu, u 13h, došlo do pada koncentracije SO2 ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti i da ima trend pada. I dalje ćemo pratiti vrijednosti koncetracije ovog polutanta i ukoliko bude potrebno preuzeti definisane korake.

Obavještenje-mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

Danas, 23.02.2023 u 12h je izmjerena veoma visoka koncetracija SOkoja je iznosila 531,3 µg/m3 na mjernom mjestu Gagovića Imanje u Pljevljima.

U komunikaciji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja smo dobili informaciju da je u poslednjom satu, u 13h, došlo do pada koncentracije SO2 ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti i da ima trend pada. I dalje ćemo pratiti vrijednosti koncetracije ovog polutanta i ukoliko bude potrebno preuzeti definisane korake.

Važno obavještenje – Mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Gornjim Mrkama po drugi put na meti vandala

Informišemo Vas da je mjerna stanica u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, koja se nalazi u Gornjim Mrkama po drugi put bila meta vandala. Tom prilikom obijena je stanica i otuđen je dio imovine. Kako je veliki  značaj pravovremenih i tačnih podataka o kvalitetu vazduha na kojima Agencija insistira u kontinuitetu, ovakav čin zaslužuje najoštriju osudu.

Podsjećamo da se radi o veoma sofisticiranoj opremi koja može samo i isključivo služiti za praćenje kvaliteta vazduha.

Na licu mjesta su izašli službenici Uprave policije  i preduzeće sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju pronalaženja ovih neodgovornih počinilaca.

Kvalitet vazduha u Crnoj Gori

U prethodnom periodu, podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je vazduh u Crnoj Gori bio zagađen, a posebno u Sjevernoj zoni. Povećana koncentracija zagađujućih materija, posebno u vrijeme grejne sezone i uz prisustvo drugih zagađivača – kao što su u najvećoj mjeri saobraćaj i industrija, doveli su do toga da premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić 04. januara predlože set urgentnih i dugoročnih mjera za rješavanje ovog problema.

Kakav je trend u godinama od kada se prikupljaju podaci o zagađenju vazduha, možete vidjeti na grafikonu ispod, gdje je prikazan broj dana sa prekoračenjem granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, od trenutka kada su uspostavljene mjerne stanice pa do danas.

Agencija za zaštitu životne sredine analizira podatke o zagađenju vazduha u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha.

Od 2009. do 2019. godine mjerne stanice su bile na sledećim lokacijama:

 • Pljevlja,
 • Gradina (Pljevlja),
 • Nikšić,
 • Podgorica- Bulevar Sv. Petra Cetinjskog,
 • Golubovci (Podgorica),
 • Bar,
 • Tivat.

Nakon revizije Državne mreže, odredili smo neke nove lokacije, a neke su ostale iste, pa sada Državna mreža izgleda ovako: 

 • Pljevlja,
 • Gradina (Pljevlja),
 • Bijelo Polje (nova lokacija),
 • Nikšić,
 • Podgorica- Blok V (nova lokacija),
 • Podgorica- Zabjelo (nova lokacija),
 • Gornje Mrke (nova lokacija),
 • Bar,
 • Kotor (nova lokacija).

*Zbog kvara uzorkivača na period od 7 mjeseci u 2017. godini, podaci za Nikšić se ne mogu smatrati relevantnim.

Broj dana sa prekoračenjem granične vrijednosti srednje dnevne koncentracija PM 10 čestica (2009-2022)

Prekid u prenosu podataka sa mjerne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Nikšiću

Zbog kvara na opremi za prenos podataka, od 22h 16.01. tekuće godine, na sajtu nisu dostupni podaci o rezultatima mjerenja kvaliteta vazduha sa mjernog mjesta u Nikšiću. Nakon intervencije na terenu od strane tehničke ekipe iz CETI-ja, uspostavljeno je mjerenje i svi podaci su sačuvani. Preduzete su potrebne radnje da se ovaj problem riješi u najkraćem mogućem roku, nakon čega će svi podaci biti dostupni na sajtu.