GREEN HOUSE, Podgorica

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING”GREEN HOUSE”D.O.O. PODGORICA

ADRESA : UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BB (NORMAL- COMPANY), PODGORICA

TEL: +382(0)20 228 182

MOB: +382( 0)67 354 354

E- MAIL: green@ t-com.me

“Smart Environment Solutions” d.o.o. – SES, Podgorica

ADRESA: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A

TEL/FAX: +382 20 224 890

MOB: +382 67 614 278

E-MAIL:  marija.pulevic@sesolutions.me

TEHNOEKONOMSKI INŽINJERING, Podgorica

ADRESA: UL. KRALjA NIKOLE br. 101, PODGORICA

TEL: +382(0)20 609 105, 609 106

FAX: +382(0)20 648 593

E-MAIL:  tei@t-com.me

INTER PROJECT d.o.o Podgorica

Ul . IX Crnogorske br. 11

Tel. +382 67 618 352

+382 69 062 616

fax: +382 20 270 583

E-mail: interproject.cg@gmail.com

BIOTEHNIČKI CENTAR, BIJELO POLJE

ADRESA: Ul. Rakonje XV/13, 84000 Bijelo Polje

TEL/FAX.: +382 (0) 50 430 164

MOB. TEL.: +382 (0) 69 427 091

E-MAIL: zejakd@gmail.com

“ENTASIS” D.O.O PODGORICA

Preduzeće za projektovanje građevinskih i drugih objekata

Piperska 370/III, TEL. 020 310 201, 069 064 780

PDV 30/31-06066-3, PIB 02651491

entasis@t-com.me

Direktor – Miroslava Vujadinović, dipl.ing.arh

EKO PROJEKT , Podgorica

ADRESA: UL. MEŠE SELIMOVICA BR. 8, PODGORICA

TEL: +382(0)69 203 503; +382(0)68 559 258

E- MAIL :  ekoprojekt@t-com.me

www.ekoprojekt.org

METALURŠKO- TEHNOLOŠKI FAKULTET, Podgorica

ADRESA: CETINjSKI PUT BB

TEL/ FAX : +382(0)20 245 406

E-MAIL:  mtf@ac.me

www.mtf.ac.me

„ SIGURNOST“, Podgorica

ADRESA: Ul. BRATSTVA i JEDINSTVA BR. 55., PODGORICA

TEL: +382(0)20 625 134

FAX: +382(0)20 625 135

MOB: +382(0)69 012 643

E-MAIL:  info@sigurnost.me

S & T SISTEM“,Podgorica

ADRESA: Ul. BRATSTVA i JEDINSTVA , BLOK 7, PODGORICA

TEL/FAX : +382(0)20 624 613

MOB TEL: +382(0)69026923

E-MAIL:  svusovic@t-com.me

„MEDIX“, Podgorica

ADRESA : POSLOVNI CENTAR KRUSEVAC, PODGORICA

TEL: +382(0)20 234 703

FAX: +382(0)20 234 300

MOB: +382(0)69 311 673

E-MAIL:  darkov@cg.ac.yu ;  darkov@ac.me

LARS FIRE, Podgorica

ADRESA: Ul. KARAĐORĐEVA br. 5, PODGORICA

FIX: +382(0)20 664 584

FAX: +382(0)20 664 588

MOB: 067/ 620 – 190

E-MAIL:  kosticr@t-com.me

PAN PROJEKT, Podgorica

ADRESA: Ul. BALŠIĆA br. 52, PODGORICA

FIX: +382(0)20 210 325

FAX: +382(0)20 655 435

MOB: 069/ 017 – 790

E-MAIL:  lmn@t-com.me

JAVNA USTANOVA, REPUBLIČKI ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

ADRESA: NASELjE KRUŠEVAC BB, PODGORICA

FIX/FAX: +382(0)20 245 438

MOB: 067/ 203 – 879

E-MAIL:  geozavod@t-com.me

www.geozavod.t-com.me

GRAĐEVINSKI FAKULTET, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO

ADRESA: Ul. CETINjSKA BB, UNIVERZITET CRNE GORE, PODGORICA

FIX: +382(0)20 244 905, +382(0)20 265 329

FAX: +382(0)20 241 903

MOB: 069/ 061 – 038

E-MAIL:  bobidora@t-com.me

DOO GEO PROJEKT, Podgorica

ADRESA: Ul. STUDENTSKA br. 4, PODGORICA

FIX/FAX: +382(0)20 269 221

MOB: 069/ 211 – 667

E-MAIL:  geoprojekt@t-com.me

EKO-CENTAR

ADRESA: Ul. Vuka Karadžića bb. NIKŠIĆ

MOB: 069/252-711, 069/541-137

E-MAIL:  miljanboro@t-com.me

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU –ZAVOD ZA EKOLOGIJU, Podgorica

ADRESA: CETINjSKI PUT BB, PODGORICA

FIX: +382(0)20 265 550, +382(0)20 265 550

FAX: +382(0)20 265 269

MOB: +382 67 528 258

E-MAIL:  institutrz@t-com.me

E-MAIL: office@iti.co.me

www.institutrz.com

“PAMING” d.o.o. – Podgorica

ul. Desanke Maksimovic br. 28

+382 67 607 714

ivanzop@yahoo.com

ivan@paming.me

www.paming.me

GREEN ENVIRONMENT SERVICES DOO, PODGORICA

ADRESA: VLADIKE VISARIONA BORILOVIćA 21

M: +382 67 500 777

T: +382 20 255 056

E-MAIL: marina.spahic@gesmontenegro.me

www.gesmontenegro.me

HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Podgorica

ADRESA: Ul. IV PROLETERSKE BR. 19,PODGORICA

TEL/ FAX: +382(0)20 655 197;+382(0)20 655 183

E-MAIL:  office@meteo.t-com.me

www.meteo.co.me

EcoEnergy Consulting, Podgorica

Društvo za inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje „EcoEnergy Consulting“ D.O.O. Podgorica

Adresa: UL. Nova 7, ulaz II, Zagorič, Podgorica

TEL: 020 510 560
MOB: 067 567 737

E-MAIL: office@ecoenergy-consulting.com

BIOCONSULTING D.O.O.

ADRESA: 13. Jula br.7, Podgorica, Montenegro

Tel: +38268898252‬

Mail: bioconsultingdoo@gmail.com

Energy Team d.o.o

ADRESA: Bracana Bracanovica 56,Podgorica

TEL/FAX: +382 20 675 953

MOB: +382 67 328 093;+382 69 472 848

E-MAIL: energyteam.me@gmail.com

website: www.energyteam.me

“COORDINATOR” DOO Podgorica

Društvo za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine

ADRESA: Ul. Hercegovačka br. 94

MOB.: 068/836-708

E-MAIL: info@coordinatorhs.com

vladan.smolovic@coordinatorhs.com

www.coordinatorhs.com

M-CODE d.o.o.

Adresa: Daljam bb, Danilovgrad

Kontakt tel:+382 67 357 777

Kontakt osoba:Boris Marković