Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

10.12.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „S&I Invest“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Hercegovačka br 10, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje hotelskog kompleksa sa 5* „Falcons“ na UP 16.3 i 16.5 koja se sastoji od katastarskih parcela broj 2174, 2175 i 2178 KO Budva, u Budvi.

10.12.2018.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „EPCG“ A.D. iz Nikšića, Ul. Vuka Karadžića, br.2, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-200/22 od 10.12.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije hidrometrijskog profila Duklov most, na katastarskoj parceli br.1697, K.O. Mokra njiva, Opština Nikšić, koji je izradio multidisciplinarni tim „Planplus“ d.o.o. iz Podgorice.

10.12.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 I 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Petrol Crna Gora MNE“ d.o.o., iz Podgorice, Ul. Josipa Broza Tita broj 19, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1843/6 od 10.08.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske stanice na katastarskoj parceli 1628/1 KO Pažići, Danilovgrad. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku rekonstrukcije, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

10.12.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 I 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, MINISTARSTVU PROSVJETE I NAUKE CRNE GORE, ul.Vaka Đurovića bb, Podgorica, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1899/6 od 10.12.2018.godine, kojim je utvrđeno da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju Osnovne i Muzičke škole na urbanističkoj parceli br. 615, koja se sastoji od katastarske parcele br. 365 KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje.

05.12.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM” d.o.o., Rimski trg br.46, Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za Izgradnju – polaganje podzemnog 10 kV kablovskog voda na dijelu katastarske parcele br.1289 KO Dajbabe, u Zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabe Zelenika – dio planske jedinice 11“, Podgorica.

04.12.2018.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1838/6 od 04.12.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postavljanje asfaltne baze na katastarskim parcelama br. 455, 456 i 458 KO Mrke, Glavni grad Podgorica.