Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

19.06.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, ,,KATUNJANIN“ D.O.O. iz Herceg Novog, ul. Ustanička 52, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju arhitektonsko građevinskog kamena na dijelu katastarske parcele br.1489 KO Kobilji do, u zahvatu PUP-a Prijestonice Cetinje.

19.06.2018.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Kliničkom centru Crne Gore, Ljubljanska bb, Glavni grad Podgorica, donijeto rješenje broj: UPI-101/2-02-1030/5 od 19.06.2018.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju klinike za kožne i infektivne bolesti na UP 14, koju čini dio katastarske parcele br. 1284/1 u zahvatu izmjena i dopuna Urbanističkog plana „Klinički centar“ u Podgorici.

18.06.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 I 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, “Eko Reciklaža“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. IV Jula 105/5, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1033/6 od 15.06.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat prerade građevinskog otpada na lokaciji kat.parcele br.325/7 K.O. Tuzi, Opština Podgorica. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku realizacije, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

14.06.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli br.471/0 KO Bioče, Glavni Grad Podgorica.

Dokumenta

14.06.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje, ul.Nedeljka Merdovića, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Potkrajci, Opština Bijelo Polje.

Dokumenta

13.06.2018.

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Jugopetrol“ AD iz Podgorice, ul.Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju benzinske pumpe na katastarskim parcelama broj 1157/1, 1157/4, 1157/5, 1158/3, 1159/1 i 1159/2 KO Budimlja, Opština Berane.

Dokumenta