Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

17.09.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Montenegro Armour Group – MAG“ doo, Željeznička bb, Bijelo Polje, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Infrastrukturni objekat PD3,P, poslovni prostor u privredi, proizvodna hala, u krugu bivšeg „Vunarskog kombinata“, Opština Bijelo Polje.

17.09.2021.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Green Gvozd” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Đoka Miraševića br. 17c, donijeto rješenje broj: 02-UPI-688/15 od 15.07.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima KO Gradačka Poljana, Ćeranića Gora, Konjsko, Lukovo, Rubeža i Nikšić, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Gvozd“, Opština Nikšić, koji je uradio „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju” iz Podgorice.

14.09.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore -Direktorat za vodoprivredu, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije nasipa na desnoj obali rijeke Bojane u Crnoj Gori, Opština Ulcinj.

02.09.2021.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je GLAVNI GRAD PODGORICA – Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta u ulici Vojislavljevića i raskrsnice ulice Vojislavljevića, Cetinjskog i Nikšićkog puta u PodgoricI, Opština Podgorica.

31.08.2021.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1087/7 od 25.08.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju luke Virpazar sa pratećim objektima, na katastarskim parcelama br. 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, KO Virpazar, zona F, u obuhvatu Državne studije lokacije „Virpazar”, Opština Bar.

 

24.08.2021.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Upravi za saobraćaj Crne Gore, ul. IV Proletrske br. 19, Glavni grad Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1013/7 od 24.08.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-3 Nikšić – Danilovgrad, dionica tunel „Budoš“ – Danilovgrad (raskrsnica kod motela „Perjanik“), Opština Danilovgrad i Opština Nikšić.