Loading...

Obavještenja EIA

/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA 2018-04-20T11:05:30+00:00

14.02.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta, adresa Obala bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za izgradnju privremenog objekta, montažno uzletište/sletište za helikoptere u okviru kompleksa Porto Montenegro, na katastarskim parcelama broj 965/23, 965/27 i 965/28 KO Tivat, Opština Tivat.

13.02.2019.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocima projekta „H.T.P.„Miločer“ d.o.o. iz Budve i „AdriaticProperties“ d.o.o. iz Budve, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-1796/28 od 13.02.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro, koji je izradio multidisciplinarni tim „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

11.02.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Željeznička infrastruktura Crne Gore” a.d. iz Podgorice, adresa Trg Golootočkih žrtava br. 13, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za rehabilitaciju željezničkog mosta (Most br. 48) u km 339+832,47 pruge Vrbnica-Bar, Opština Kolašin.

11.02.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Željeznička infrastruktura Crne Gore” a.d. iz Podgorice, adresa Trg Golootočkih žrtava br. 13, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za rehabilitaciju željezničkog mosta (Most br. 38) u km 330+649,90 pruge Vrbnica-Bar, Opština Mojkovac.

11.02.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Željeznička infrastruktura Crne Gore” a.d. iz Podgorice, adresa Trg Golootočkih žrtava br. 13, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za rehabilitaciju željezničkog mosta (Most br. 34) u km 326+449,50 pruge Vrbnica-Bar, Opština Mojkovac.

11.02.2019.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ A.D., Trg Golootočkih žrtava broj 13., podnio za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije željezničkog mosta broj 105 na pruzi Vrbnica – Bar u Opštini Bar.