Oktobar

Tokom oktobra kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni karakterisala su pojedinačna prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 i to: u Pljevljima 1 dan i u Bijelom Polju 2 dana. U Pljevljima je na lokaciji Gagovića imanje 1 put registrovano prekoračenje satne koncentracije sumpor(IV)oksida SO2.

U Centralnoj zoni broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice je iznosio u: Podgorici-Zabjelo 3 dana.

U Južnoj zoni, na mjernom mjestu u Kotoru 1 dan je prekoračena granična vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice, dok u Baru nisu registrovana prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice u vazduhu.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Tokom septembra kvalitet vazduha je bio u okviru propisanih graničnih vrijednosti na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.
Avgust

Tokom avgusta svi praćeni parametri bili su u okviru propisanih kriterijuma, odnosno nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti za zagađujuće materije.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Tokom jula, samo je na mjernom mjestu Zabjelo u Podgorici, jedan dan registrovano prekoračenje granične vrijednosti za srednju dnevnu koncetraciju PM10 čestica, dok na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti za sve praćene polutante.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Tokom juna, samo je na mjernom mjestu na Zabjelu u Podgorici, dva dana registrovano prekoračenje granične vrijednosti za srednju dnevnu koncentraciju PM10 čestica, dok na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti za sve praćene polutante.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Tokom maja, samo je na mjernom mjestu, na Zabjelu u Podgorici, jedan dan registrovano prekoračenje granične vrijednosti za srednju dnevnu koncentraciju PM10 čestica, dok na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja.
Razlog za nedostatak podataka na mjernim mjestima za parametre: azotni oksidi, sumpor dioksid, ozon i ugljen monoksid je prekid u mjerenjima radi sprovođenja redovnog godišnjeg servisa i kalibracije.
Ovi postupci su sprovedeni od strane ovlašćenog servisera i akreditovane laboratoraje i analizatori su nakon provjere rada na terenu, ponovo pušteni u rad, tokom druge nedelje juna t.g.
Tokom maja, sproveden je redovni godišnji servis i provjera rada na terenu i za uzorkivače i automatske analizatore PM čestica od strane ovlašćenog servisera.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

U odnosu na praćene parametre kvaliteta vazduha tokom aprila, registrovan je značajno bolji kvalitet vazduha u poređenju sa prethodnim mjesecima, na svim mjernim mjestima. U Sjevernoj zoni, na mjernim mjestima u Pljevljima i Bijelom Polju, registrovan je po jedan dan sa prekoračenjima granične vrijednosti za srednju dnevnu koncentraciju PM10, dok na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja granične vrijednosti ovog parametra.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Tokom marta kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni karakterisala su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 i to: u Pljevljima 14 dana i u Bijelom Polju 7 dana. U Pljevljima je na lokaciji Gagovića imanje 2 puta registrovano prekoračenje satne koncentracije sumpor(IV)oksida SO2.

U Centralnoj zoni broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice je iznosio u: Podgorici-Zabjelo 3 dana i u Nikšiću 1 dan.

U Južnoj zoni, na mjernom mjestu u Baru 1 dan je prekoračena granična vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice, dok u Kotoru nisu registrovana prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice u vazduhu.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića i Podgorice.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Tokom februara kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni karakterisala su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 i to: u Pljevljima 24 dana i u Bijelom Polju 21 dan. U Pljevljima je na lokaciji Gagovića imanje 5 puta registrovano prekoračenje satne koncentracije sunpor(IV)oksida SO2, a na lokaciji Gradina bila je prekoračena jedna satna koncentracija sumpor(IV)oksida SO2.

U Centralnoj zoni broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice je iznosio u: Podgorici-Zabjelo 16 dana, Podgorici-Blok V 14 dana i u Nikšiću 7 dana.

U Južnoj zoni, na mjernom mjestu u Baru 2 dana je prekoračena granična vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice, u Kotoru 1 dan.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića i Podgorice.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Tokom januara registrovana su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu u:

 • Bijelom Polju 18 dana
  Pljevljima 17 dana
  Podgorici-Zabjelo 13 dana
  Nikšiću 13 dana (zbog problema u radu uzorkivača – 3 dana nije vršeno uzorkovanje)
  Podgorici-Blok V 10 dana
  Baru 1 dan
  Kotoru 2 dana.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Sjeverne i Centralne zone kvaliteta vazduha.

Uzorkivači za PM 2,5 čestice nisu bili u funkciji na mjernim stanicama u: Pljevljima, Nikšiću i Bijelom Polju. Nakon intervencije ovlašćene kompanije, uzorkivači su ponovo stavljeni u funkciju (popravka je izvršena u periodu od 7-9. februara tekuće godine).

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

Tokom decembra registrovana su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu u:
Pljevljima 22 dana
Bijelom Polju 17 dana (zbog problema u radu uzorkivača – 5 dana nije vršeno uzorkovanje)
Podgorici-Zabjelo 24 dana
Podgorici-Blok V 20 dana
Nikšiću 16 dana (zbog problema u radu uzorkivača – 2 dana nije vršeno uzorkovanje)
Baru 1 dan
Kotoru 1 dan.
Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Sjeverne i Centralne zone kvaliteta vazduha.
Uzorkivači za PM 2,5 čestice nisu u funkciji na mjernim stanicama u: Pljevljima, Nikšiću

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Tokom novembra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u: Pljevljima 17 dana, Bijelom Polju i Podgorici-Zabjelo 8 dana, Podgorici-Blok V 6 dana u i Nikšiću 5 dana (zbog problema u radu uzorkivača nije vršeno uzorkovanje u: Nikšiću 9 dana, Bijelom Polju 5 i Pljevljima 3 dana).

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Sjeverne i Centralne zone kvaliteta vazduha.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Uzorkivači za PM 2,5 čestice nisu u funkciji na mjernim stanicama u: Pljevljima, Nikšiću i Bijelom Polju.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Tokom oktobra je došlo do pogoršanja kvaliteta vazduha, zbog početka sezone grijanja, posebno u urbanom dijelu Pljevalja. U Južnoj zoni, zadržan je trend bez prekoračenja propisanih graničnig vrijednosti.

Registrovana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, u odnosu na zone i mjerna mjesta su:
Sjeverna zona: Pljevlja 18 dana, Bijelo Polje 2 dana;
Centralna zona: Podgorica-Zabjelo 5 dana, Podgorica-Blok V 2 dana i Nikšić 5 dana.
Na mjernoj stanici u Pljevljima jedna satna koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 je bila iznad dozvoljene granične vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Kvalitet vazduha je tokom septembra bio veoma dobar na svim mjernim mjestima u okviru Državne mreže. Osim jednog jednočasovnog prekoračenja dozvoljene granične vrijednosti za sumpor dioksid na mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima, svi ostali parametri na svim mjernim mjestima su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Kvalitet vazduha je tokom avgusta bio dobar na svim mjernim mjestima u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha.

Jedino je na mjernim stanicama u Podgorici (kružni tok,raskrsnica bul.Georgija Žukova i Zetskih vladara i Blok V) i u Kotoru, tokom jednog dana registrovano prekoračenje granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica. Ostali praćeni parametri su bili ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Svi parametri na svim mjernim mjestima u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha su bili ispod graničnih vrijednosti. Uprkos velikom broju požara, kvalitet vazduha u urbanim djelovima gradskih područja nije bio pod direktnim uticajem zagađujućih materija koje su rezultat emisija sa opožarenih lokaliteta.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Tokom juna kvalitet vazduha je bio veoma dobar na svim mjernim mjestima. Svi praćeni parametri bili su u okviru propisanih graničnih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio veoma dobar na svim mjernim mjestima. Svi praćeni parametri bili su u okviru propisanih graničnih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Tokom aprila je bio značajno bolji kvalitet vazduha u odnosu na prethodni period, na svim mjernim mjestima.
Registrovana su rijetka rekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, i to:
Sjeverna zona: Pljevlja 2 dana, Bijelo Polje 2 dana;
Centralna zona: Nikšić 1 dan;
Južna zona: Bar 1 dan.
Na mjernoj stanici u Pljevljima jedna satna koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 je bila iznad dozvoljene granične vrijednosti.
Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Bijelog Polja i Nikšića i Podgorice.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

U martu su registrovana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu u sve tri zone kvaliteta vazduha i to:
Sjeverna zona: Pljevlja 23 dana, Bijelo Polje 9 dana;
Centralna zona: Nikšić 8 dana, Podgorica Blok V 5 dana, Podgorica-Zabjelo 4 dana;
Južna zona: Kotor 2 dana, Bar 1 dan (tokom poslednje nedelje marta vazduh je u Južnoj zoni bio pod značajnim uticajem kretanja saharskog pijeska, što se odrazilo na povećano prisustvo PM čestica u vazduhu).
Izmjerene su i visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha.
Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Bijelog Polja i Nikšića i Podgorice.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Tokom februara registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu u Bijelom Polju i Pljevljima 19 dana, Podgorici-Zabjelo 13 dana, Nikšiću 11 dana i Podgorici Blok V 10 dana.

Izmjerene su i visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je veoma visoko prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Bijelog Polja i Nikšića i Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Tokom januara registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Bielom Polju 24 dana, Pljevljima 23 dana, Podgorici-Zabjelo, Podgorici Blok V i u Nikšiću po 11 dana.

Izmjerene su i visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Bijelog Polja i Nikšića i Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

Srednje dnevne koncentracije PM10 čestica su tokom decembra u Bijelom Polju 22 dana, Pljevljima 21 dan, Podgorici-Zabjelo 10 dana, Podgorici-Blok V 8 dana i u Nikšiću 6 dana bile iznad propisane granične vrijednosti.

Izmjerene su i visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena, naročito u uzorcima iz Sjeverne zone kvaliteta vazduha.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Dio mjerne opreme je servisiran i kalibrisan od strane akreditovane i ovlašćene institucije i montaža mjernih uređaja i provjera rada na terenu je završena.

Za ostale mjerne instrumente raspisan je javni poziv za dostavljanje ponuda za servis, kalibraciju i provjeru rada i očekuje se da će i ovi analizatori u razumnom roku biti vraćeni u stanje funkcionisanja koje je u skladu sa propisanim standardima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Tokom novembra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Bijelom Polju 22 dana, Pljevljima 17 dana, Podgorici-Zabjelo 13 dana, u Nikšiću 12 dana i u Podgorici-Blok V 11 dana.

Izmjerene su i visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Sjeverne i Centralne zone kvaliteta vazduha.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

U toku su aktivnosti godišnjeg servisa i kalibracije mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha. Dio mjerne opreme je servisiran i kalibrisan od strane akreditovane i ovlašćene institucije i montaža mjernih uređaja i provjera rada na terenu (spisak servisirane i kalibrisane opreme) je završena.

Za ostale mjerne instrumente biće u narednom periodu raspisan javni poziv za dostavljanje ponuda za servis, kalibraciju i provjeru rada (pregovarački postupak- ovlašćenim institucijama) i očekuje se da će i ovi analizatori u razumnom roku biti vraćeni u stanje funkcionisanja koje je u skladu sa propisanim standardima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Tokom oktobra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima 10 dana, Podgorici-Zabjelo 8 dana, u Nikšiću 5 dana, Bijelom Polju 4 dana i u Podgorici-Blok V 3 dana.

Izmjerene su i visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha.

Na lošiji kvalitet vazduha u Pljevljima uticala su prekoračenja srednjih satnih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 (3 sata sa prekoračenjima tokom oktobra, tokom jedne kalendarske godine ne smije biti prekoračena preko 24 puta srednja satna koncentracija od 350µg/m3).

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Bijelog Polja i Nikšića.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima (redovni godišnji servis i etaloniranje/kalibraciju mjerne opreme) koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Analizom podataka o parametrima koji su praćeni tokom septembra, zaključak je da je kvalitet vazduha bio bolji u odnosu na prethodni mjesec. Evidentirana su na mjernom mjestu u Pljevljima tri prekoračenja jednočasovne srednje vrijednosti SO2 sumpor (IV) oksida i jedan dan je prekoračena granična vrijednost za srednju dnevnu koncentraciju za

PM10 čestice. Ostali parametri bili su u okviru propisanih graničnih vrijednosti na svim mjernim mjestima.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima (redovni godišnji servis i etaloniranje/kalibraciju mjerne opreme) koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Tokom avgusta, kvalitet vazduha je bio pod značajnim uticajem brojnih požara, posebno u Centralnoj i Južnoj zoni. Na mjernim mjestima za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, registrovana su prekoračenja granične vrijednosti za srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima i Podgorici u Bloku V po dva dana i po pet dana u Nikšiću, Podgorici na Zabjelu i Kotoru.

Na mjernom mjestu u Gornjim Mrkama 4 vrijednosti koncentracije ozona O3 bile su iznad maksimalno dozvoljene dnevne osmočasovne srednje vrijednosti i jedna jednočasovna srednja vrijednost SO2 sumpor (IV) oksida je bila iznad granične vrijednosti u Pljevljima.

Ostali parametri bili su u okviru propisanih graničnih vrijednosti.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima (redovni godišnji servis i etaloniranje/kalibraciju mjerne opreme) koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Tokom jula, na mjernim mjestima za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, registrovana su prekoračenja granične vrijednosti za srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima dva dana i jedan dan u Nikšiću. U Pljevljima, na stanici Gagovića imanje, izmjerena je jedna jednočasovna srednja vrijednost koja je bila iznad granične vrijednosti (broj dozvoljenih prekoračenja tokom jedne kalendarske godine je 24).

Ostali parametri bili su u okviru propisanih graničnih vrijednosti.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima (redovni godišnji servis i etaloniranje/kalibraciju mjerne opreme) koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Pregledom i analizom mjesečnog izvještaja o kvalitetu vazduha za jun, evidentirana su prekoračenja granične vrijednosti za srednje dnevne koncentracije PM10 čestica i to:

Pljevlja – 2 dana
Podgorica (Kružni tok Zabjelo) – 7 dana
Podgorica (Blok V) – 5 dana
Nikšić – 4 dana
Bar – 5 dana
Kotor – zbog prestanka rada uzorkivača PM čestica 21.06., nema podataka za treću dekadu juna sa ove stanice (uzorkivač je ponovo stavljen u funkciju 01.07.).

Za ovo doba godine, ukoliko nema aktivnih požara, najčešći razlog pojave povećanih koncentracija PM čestica u vazduhu je transport saharskog pijeska/oblaka aerosola pustinjske prašine (prirodni doprinos zagađenju).
Agencija je uputila zahtjev Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju u vezi sa tumačenjem meteorološke situacije tokom treće dekade juna u cilju identifikovanja izvora zagađenja vazduha PM česticama. Odgovor Zavoda će biti objavljen na sajtu Agencije.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima (redovni godišnji servis i etaloniranje/kalibraciju mjerne opreme) koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha na automatskim stacionarnim stanicama ukazuju da tokom maja nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti za polutante koji su analizirani, ni na jednom mjernom mjestu.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

U Pljevljima je na mjernoj stanici Gagovića imanje tokom aprila registrovano 5 dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica. Na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja dozvoljene vrijednosti za ovaj polutant. Ostali parametri koji su praćeni na svim mjernim mjestima bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Tokom marta kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni karakterisala su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice i to: u Pljevljima 14 dana i u Bijelom Polju 7 dana. U odnosu na februar, tokom marta je kvalitet vazduha bio bolji, u Pljevljima nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpor(IV)oksid SO2.

Bolji kvalitet vazduha je bio i u Centralnoj zoni. Broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice je iznosio: u Podgorici-Blok V 4 dana, Podgorici-Zabjelo 5 dana i u Nikšiću 5 dana,.

Izmjerene su visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića I Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Tokom februara kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni karakterisala su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice i to: u Pljevljima 19 dana i u Bijelom Polju 15 dana. U Pljevljima je na lokaciji Gagovića imanje 5 puta registrovano prekoračenje satne koncentracije sunpor(IV)oksida SO2.

Slična situacija u odnosu na prisustvo PM čestica u vazduhu je i u Centralnoj zoni. Broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice je iznosio: u Podgorici-Blok V 18 dana, Podgorici-Zabjelo 18 dana i u Nikšiću 14 dana,.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića i Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Tokom januara kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni bio je pod jakim uticajem prisustva PM čestica što je rezultiralo prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice i to: u Bijelom Polju 26 dana i Pljevljima 21 dan.

U Centralnoj zoni kvalitet vazduha je bio bolji u odnosu na prethodni mjesec. Broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice je iznosio: u Nikšiću 10 dana, Podgorici-Blok V 5 dana i Podgorici-Zabjelo 4 dana.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića i Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Agencija još uvijek nije u mogućnosti da sprovede sve potrebne procedure za uspostavljanje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije od strane ovlašćene laboratorije CETI.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

Tokom decembra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima 22 dana, Podgorici-Zabjelo 18 dana, Podgorici-Blok V 17 dana i u Bijelom Polju 23 dana. U Nikšiću je u periodu od 09-24. decembra došlo do zastoja u radu uzorkivača za PM10 čestice, tako da su analizirani uzorci samo u periodu od 01-08. i 25-31. decembra 2020. godine. U mjernim periodima registrovano je prekoračenje srednje dnevne granične vrijednosti za PM10 čestice tokom 5 dana.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Na lošiji kvalitet vazduha u Pljevljima uticala su prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 (3 sata sa prekoračenjima tokom decembra, tokom jedne kalendarske godine ne smije biti prekoračena preko 24 puta srednja satna koncentracija od 350µg/m3), kao i prekoračenja sredne dnevne granične vrijednosti koja iznosi 125 µg/m3, kojih je bilo tokom 3 dana decembra.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Nikšića, Bijelog Polja i Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Na mjernom mjestu u Podgorici-Zabjelo tokom decembra evidentirana su 2 satna prekoračenja koncentracije azot(IV)oksida NO2 (srednja satna granična vrijednost od 200 µg/m3 ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje). Ovaj analizator, kao ni većina analizatora u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha nije servisiran i kalibrisan u redovnoj godišnjoj proceduri. Iz navedenih razloga Centar za ekotoksikološka istraživanja, laboratorija koja je po zakonu zadužena za sprovođenje monitoringa kvaliteta vazduha, od septembarskog mjesečnog izvještaja o kvalitetu vazduha ukinula je znak akreditacije sa naslovne strane izvještaja (izvještaji su dostupni na sajtu Agencije).

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Tokom novembra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima 23 dana, Podgorici-Zabjelo 21 dan, Podgorici-Blok V 20 dana, u Nikšiću 22 dana i Bijelom Polju 24 dana. Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica, za koje je propisana granična vrijednost na godišnjem nivou. U gradovima u kojima su registrovana prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, prosječna koncentracija PM2,5 čestica tokom novembra kretala se od 49 µg/m3 na mjernom mjestu u Bloku V u Podgorici do 72 µg/m3 na mjernom mjestu u Pljevljima. Granična vrijednost za srednju godišnju koncentraciju PM2,5 čestica iznosi 20 µg/m3.

Na lošiji kvalitet vazduha u Pljevljima značajno su uticala prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 (28 sati sa prekoračenjima tokom novembra, tokom jedne kalendarske godine ne smije biti prekoračena preko 24 puta srednja satna koncentracija od 350µg/m3), kao i prekoračenja sredne dnevne granične vrijednosti koja iznosi 125 µg/m3, kojih je bilo tokom 6 dana novembra.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Nikšića, Bijelog Polja i Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Na mjernom mjestu Gradina ne vrši se mjerenje koncentracije sumpornih i azotnih oksida od 04.11. t.g., a na mjernom mjestu Gornje Mrke ne vrši se mjerenje koncentracije azotnih oksida od 03.11. t.g., jer su analizatori poslati na servis i kalibraciju i još uvijek nisu vraćeni i instalirani od strane firme sa kojom je Agencija ugovorila navedene usluge. Ista je situacija i sa analizatorom sumpor(IV)oksida SO2 koji je demontiran 24.10. t.g. sa mjernog mjesta u Bloku V u Podgorici i još uvijek nije vraćen sa servisa i kalibracije.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Tokom oktobra registrovana su povremena prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima i Podgorici-Zabjelo (7 dana) i u Nikšiću i Bijelom Polju (3 dana). Zbog prekida u radu uzorkivača PM čestica, nije vršeno uzorkovanje i analiza referentnom metodom za PM10 čestice: 20 dana u Pljevljima, 15 dana u Bijelom Polju, 5 dana u Podgorici – Blok V i Kotoru, 4 dana u Podgorici – Zabjelo i 2 dana u Baru.

Na lošiji kvalitet vazduha u Pljevljima značajno su uticala prekoračenja srednjih satnih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 (11 sati sa prekoračenjima, tokom jedne kalendarske godine ne smije biti prekoračena preko 24 puta srednja satna koncentracija od 350µg/m3), od kojih su 6 vrijednosti bile iznad 500µg/m3, što je prag upozoravanja za ovaj polutant.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Pljevalja, Nikšića, Bijelog Polja i Podgorice.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Kvalitet vazduha je tokom septembra bio zadovoljavajući. Na mjermim mjestima u Podgorici registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica (Zabjelo-4 i Blok V-2 dana sa prekoračenjima), u Nikšiću i Baru po 1 dan sa prekoračenjima. U Pljevljima su registrovana 2 satna prekoračenja granične vrijednosti za sumpor(IV)oksid SO2. Ostali praćeni parametri bili u okviru dozvoljenih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Tokom avgusta na svim mjernim mjestima je vazduh bio zadovoljavajućeg kvaliteta, nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti, svi rezultati mjerenja su u okviru propisanih standarda kvaliteta vazduha.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Na svim mjernim mjestima ispitivani parametri kvaliteta vazduha su bili u okviru propisanih vrijednosti, tako da je vazduh tokom jula bio veoma dobrog kvaliteta.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Kvalitet vazduha je tokom juna bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Tokom maja evidentirana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije

PM10 čestica (tokom treće nedelje), po dva dana na mjernim mjestima u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici (Blok V) i Baru, 3 dana u Nikšiću i 6 dana u Podgorici na mjernom mjestu na Zabjelu.

Osim uticaja uobičajenih emisija za ovaj period godine (prestanak sezone grijanja, dominantno utiču emisije iz saobraćaja, industrije, sa uređenih i neuređenih površina/deponija, prašina…), na ovakve rezultate uticala je i prirodna pojava koja je veoma česta tokom aprila i maja i u vezi je sa transportom tople vazduše mase sa prostora Afrike.

Na osnovu podataka koje smo dobili od Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, upravo u periodu treće nedelje maja, bili smo pod uticajem tople vazdušne mase sa prostora Sahare, koja je sa sobom nosila i čestice saharskog pijeska, što je uslovilo povećanje prirodnog doprinosa zagađenju vazduha, odnosno prekoračenja dozvoljenih koncentracija za srednje dnevne vrijednosti PM10 čestica.

Ostali parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Tokom aprila, odstupanja od propisanih graničnih vrijednosti u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha zabilježena su u:
– Pljevljima gdje je na stanici Gagovića imanje 5 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane srednje dnevne koncentracije
– na mjernom mjestu Gradina pet maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona je bilo iznad propisane ciljne vrijednosti
– u Bijelom Polju je 6 dana koncentracija PM10 čestica bila izna propisane srednje dnevne koncentracije.

U Centralnoj zoni kvaliteta vazduha jedino je u Nikšiću 1 dan koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane srednje dnevne koncentracije. Svi ostali parametri na svim mjernima mjestima bili u okviru propisanih normi.

U Južnoj zoni kvaliteta vazduha svi mjereni parametri bili su u okviru propisanih normi.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Kvalitet vazduha tokom marta je bio bolji u odnosu na prethodna dva mjeseca.

Broj dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica je:

Bijelo Polje – 10 dana
Podgorica (Zabjelo) i Nikšić – 7 dana
Pljevlja – 6 dana
Podgorica (Blok V) i Bar – 2 dana i
Kotor – 1 dan.

Ostali parametri kvaliteta vazduha su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Ovakvom stanju najviše su doprinijeli povoljniji meteorološki uslovi sa aspekta kvaliteta vazduha, veće temperature vazduha, što je uslovilo smanjenje intenziteta grijanja prostorija za rad i boravak, odnosno upotrebu čvrstih goriva u individualnim i kolektivnim ložištima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara je bio bolji u odnosu na prethodni mjesec. Iako su registrovana prekoračenja PM čestica na mjernim stanicama u Sjevernoj i Centralnoj zoni, srednje dnevne koncentracije su uglavnom bile niže u odnosu na one koje su zabilježene tokom januara.

Evidentirana je i povećana koncentracija benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Tokom januara kvalitet vazduha je bio veoma loš na mjernim mjestima u Sjevernoj i Centralnoj zoni, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha tokom većeg dijela mjeseca: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak.

U Podgorici na mjernom mjestu u Bloku V su zabilježena 22 dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, na kružnom toku na Zabjelu 21 dan, u Nikšiću 19, dok je u Kotoru 2 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti.

Najlošija situacija bila je u Sjevernoj zoni u urbanom dijelu Pljevalja i Bijelog Polja, gdje je 29 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti. Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida (4 dana). Na stanici na Gradini su registrovane 4 satne vrijednosti koncentracije sumpor (IV) oksida iznad granične vrijednosti.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima Sjeverne i Centralne zone, koje prati i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

Kvalitet vazduha tokom decembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica iznad dozvoljene granične vrijednosti i to: u Bijelom Polju (24 dana), Pljevljima (21 dan), Podgorici na Zabjelu (16 dana), Podgorici u Bloku V (12 dana) i Nikšiću (14 dana). Laboratorijski rezultati ukazuju i na visok sadržaj benzo(a)pirena u uzorcima PM10 čestica.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Tokom novembra, prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica registrovana su najviše u Bijelom Polju 23 dana, zatim u Pljevljima 13 dana, Podgorici 6 dana na lokaciji u Bloku 5, 11 dana na lokaciji koja je pod najvećim uticajem saobraćaja (kružni tok, raskrsnica bulevara Georgija Žukova i Zetskih vladara) i u Nikšiću 9 dana sa prekoračenjem. Povećana je i srednja mjesečna koncentracija benzo(a)pirena u uzorcima PM10 čestica.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Rezultati praćenja kvaliteta vazduha u proširenoj Državnoj mreži ukazuju na značajno pogoršanje u odnosu na prethodne mjesece. Početak sezone grijanja i povećane emisije zagađujućih materija u vazduh, uslovili su pojavu prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, najviše u Pljevljima 21 dan, u Bijelom Polju 11 dana, Podgorici 9 dana na lokaciji u Bloku 5, 6 dana na lokaciji koja je pod najvećim uticajem saobraćaja (kružni tok, raskrsnica bulevara Georgija Žukova i Zetskih vladara) i u Nikšiću 6 dana sa prekoračenjem. Registrovana su i prekoračenja jednočasovne koncentracije SO2 u urbanoj zoni Pljevalja (10 prekoračenja) i značajna variranja koncentracije ovog polutanta na obje mjerne stanice na teritoriji pljevaljske opštine.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

U odnosu na praćene parametre, kvalitet vazduha je tokom septembra bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori” koji je finansiran iz IPA Nacionalnog programa podrške za Crnu Goru 2014, izvršena je revizija Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, nabavljena je nova oprema za postojeće stanice i uspostavljena još dva nova mjerna mjesta, kao i nova EMEP stanica za praćenje prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu (na lokaciji Velimlje) koja je u nadležnosti ZHMS. Ukupno u mreži ima 10 automatskih stanica lociranih u 3 zone kvaliteta vazduha.

Od 02.09.2019. godine započela su testna/probna mjerenja na svim mjernim stanicama za nove analizatore. Obilaskom terena utvrđeno je da svi instrumenti u potpunosti funkcionišu, a javnosti će rezultati mjerenja u realnom vremenu biti dostupni nakon završetka svih testiranja, na web stranici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me početkom oktobra, jer je završetak projekta planiran za 27.09.2019. godine.

Nakon povratka sa redovnog servisa i kalibracije instalirana je postojeća oprema i nastavljena su mjerenja. Rezultati sa kojima raspolažemo, pokazuju da je vazduh tokom mjerenog perioda bio zadovoljavajućeg kvaliteta.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Shodno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore”
br. 64/2018. od 04.10.2018.) u toku je revizija Državne mreže stanica, uspostavljanje novih i promjena lokacija nekih mjernih stanica, zamjena dijela postojeće mjerne i opreme za prikupljanje i obradu podataka.

U izvještaju su predstavljeni dostupni rezultati mjerenja. Svi izmjereni parametri su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Shodno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore”
br. 64/2018. od 04.10.2018.) u toku je revizija Državne mreže stanica, uspostavljanje novih i promjena lokacija nekih mjernih stanica, zamjena dijela postojeće mjerne i opreme za prikupljanje i obradu podataka.

U izvještaju su predstavljeni dostupni rezultati mjerenja. Svi izmjereni parametri su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Tokom završne faze realizacije projekta „JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM VAZDUHA U CRNOJ GORI“ koji se finansira kroz godišnji akcijski program za 2014. godinu – IPA 2014, iz opravdanih razloga je došlo do prekida u pojedinim mjerenjima, zbog premiještanja stanica na nove lokacije i instaliranja nove opreme. Na osnovu podataka sa kojima raspolažemo za mjesec maj, zaključak je da je vazduh bio veoma dobrog kvaliteta i da nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti za sve mjerene parametre.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Kvalitet vazduha tokom aprila karakterišu povremena prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano u Pljevljima, sa izmjerenim nižim srednjim dnevnim koncentracijama PM10 čestica i sa smanjenjem broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica (7 dana srednja dnevna koncentracija je bila iznad granične vrijednosti).

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Tokom marta evidentiran je bolji kvalitet vazduha u odnosu na prethodna dva mjeseca. Uprkos nešto boljoj situaciji i dalje je u Pljevljima evidentiran najveći broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, gdje je 24 dana srednja dnevna koncentracija bila iznad granične vrijednosti. Izmjeren je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica. U Pljevljima je evidentiran najveći broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica gdje je 20 dana srednja dnevna koncentracija bila iznad granične vrijednosti. Izmjeren je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Kvalitet vazduha je tokom januara, posebno sredinom mjeseca, bio dominantno pod uticajem visokih srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica. U Podgorici je bilo 10 dana sa prekoračenjima, u Nikšiću 12 i u Baru 3 dana su koncentracije PM10 čestica bile iznad propisane granice. U Pljevljima je samo jedan dan tokom januara kvalitet vazduha bio u okviru propisanih vrijednosti. Osim 30 dana tokom kojih su evidentirana prekoračenja, registrovane su i veoma visoke vrijednosti srednih dnevnih koncentracija PM10 i PM2,5 čestica. Tokom 4 dana bila je prekoračena i granična vrijednost za srednju dnevnu koncentraciju sumpor(IV)oksida SO2.
Na svim mjernim mjestima izmjerene su i visoke srednje mjesečne koncentracije benzo(a)pirena.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

 Mjesečni izvještaji za 2018. godinu

Decembar

Kvalitet vazduha je tokom decembra u odnosu na izmjerene koncentracije PM10 čestica bio veoma loš, jer su registrovana prekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti PM10 čestica na svim mjernim mjestima. Najveći broj prekoračenja i veoma loša situacija registrovana je u urbanom dijelu Pljevalja sa 29 dana prekoračenja granične vrijednosti i maksimalno izmjerenom koncentracijom 23.12.2018. godine koja je iznosila 418.44 µg/m3. Prekoračenja graničnih vrijednosti PM10 čestica praćena su i povećanom koncentracijom benzo(a)pirena na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Kvalitet vazduha tokom novembra lošiji je u odnosu na prethodne mjesece usled početka intenzivnije sezone grijanja i značajno nižih temperatura vazduha, uz ostale meteorološke parametre koji prate povećane koncentracije zagađujućih materija u prizemnom sloju atmosfere. Najlošiji kvalitet vazduha je bio u Pljevljima gdje su registovana 23 dana sa prekoračenjem srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, zatim u Nikšiću 16 i Podgorici 9.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Početak sezone grijanja doprinio je pojavi prekoračenja granične srednje dnevne vrijednosti za PM10 čestice. Najveći broj prekoračenja zabilježen je u Pljevljima – 16, u Nikšiću – 5, Podgorici – 4 i u Baru 1 dan je srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad granične vrijednosti. U Pljevlima i Nikšiću izmjerene su i povećane kincentracije benzo(a)pirena u odnosu na prethodni period. Ostali mjereni parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Kvalitet vazduha je tokom septembra bio veoma dobar na svim mjernim mjestima. Nisu registrovana prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti ni za jedan praćeni parametar.

Akcidentne situacije, odnosno požari, koji su tokom septembra bili aktivni na teritoriji naročito Glavnog grada, uticali su na lošiji kvalitet vazduha u neposrednom okruženju opožarenih lokacija, ali je jak vjetar koji je pogodovao širenju požara, doprinosio da kvalitet vazduha u široj okolini bude zadovolavajući, tako da mjerni instrumenti u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha nisu zabilježili povećane koncentracije praćenih polutanata.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Tokom avgusta, tri srednje časovne koncentracije sumpor dioksida su  bile iznad propisane granične vrijednosti na mjernom mjestu „Gagovića imanje“ u Pljevljima i pet maksimalnih osmočasovnih srednjih dnevnih koncentracija ozona su bile iznad propisane ciljne vrijednosti na mjernom mjestu Gradina.

Ostali parametri mjereni na svim mjernim mjestima su bili ispod  graničnih vrijednosti, tako da je vazduh tokom avgusta bio veoma dobrog  kvaliteta.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula bio veoma dobar na svim mjernim mjestima osim na mjernom mjestu Gradina, gdje je 14 maksimalnih dnevnih osmočasovnih vrijednosti ozona bilo iznad propisane ciljne vrijednosti.

Svi ostali mjereni parametri na svim mjernim mjestima bili su ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Zbog redovnog servisa i kalibracije mjernih instrumenata tokom juna, ocjena kvaliteta vazduha je vršena na osnovu prisustva PM čestica u vazduhu, hemijske analize PM10 čestica, benzena i koncentracije prizemnog ozona.

Nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti ni na jednom mjernom mjestu.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio veoma dobar na svim mjernim mjestima. Svi mjereni parametri na svim mjernim mjestima su bili ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Tokom aprila najveći uticaj na lošiji kvalitet vazduha, posebno u centralnom dijelu, odnosno na teritoriji Podgorice, imao je atmosferski transport saharskog pijeska.

Na mjernom mjestu u Podgorici evidentirano je 11 dana sa prekoračenjem srednje dnevne koncentracije PM10 čestica. Maksimalna koncentracija

PM10 čestica je izmjerena 12. aprila i iznosila je 188,31µg/m3. Istog dana je u Podgorici izmjerena i rekordna temperatura za ovaj dan za poslednjih 60 godina koja je iznosila 28°C. Prema satelitskim podacima cijeli region Mediterana je bio pod velikim uticajem kretanja tople vazdušne mase iz Sjeverne Afrike koja je sa sobom nosila i veliku količinu suspendovanog pustinjskog pijeska.

U Pljevljima je tokom aprila 7 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad granične vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Kvalitet vazduha tokom marta karakterišu povremena prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 i povećane koncentracije PM2,5 čestica.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

 Mjesečni izvještaji za 2017. godinu

 

Decembar

Kvalitet vazduha tokom decembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica iznad dozvoljene granične vrijednosti i to: u Pljevljima (18 dana), Nikšiću (9 dana) i Podgorici (8 dana).

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Kvalitet vazduha tokom oktobra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima (19 dana je srednja dnevna koncentracija bila iznad dozvoljene granične vrijednosti) i Nikšiću (3 dana je srednja dnevna koncentracija bila iznad dozvoljene granične vrijednosti).

Na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti mjerenih parametara kvaliteta vazduha.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Kvalitet vazduha tokom septembra bio je bolji u odnosu na prethodni mjesec. U Podgorici, Nikšiću i Pljevljima evidentirana su po 2 dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu.

Ostali parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Kvalitet vazduha tokom avgusta bio je značajno lošiji u odnosu na prethodni period zbog prisustva suspendovanih čestica, što je posledica velikog broja požara. Najveći broj prekoračenja srednje denevne koncentracije PM10 čestica registrovan je na mjernom mjestu u Baru (18 dana) i u Podgorici (14 dana). Na mjernom mjestu u Nikšiću, instrument za uzorkovanje PM10 čestica nakon popravke u inostranstvu instaliran je krajem avgusta, tako da za pomenuti period nema podataka o koncentraciji PM10 čestica u vazduhu. U Pljevljima je tokom avgusta 4 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad granične vrijednosti. Na mjernim  mjestima u Baru i Tivtu izmjerene su povećane koncentracije PM2,5 čestica u vazduhu.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula na mjernim mjestima na urbanim lokacijama bio u najvećoj mjeri zadovoljavajući.

Tokom devet dana u periodu druge i treće nedelje, izmjerene maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona su bile iznad propisane ciljne vrijednosti na mjernom mjestu u Nikšiću.

Na mjernom mjestu u Tivtu je tokom druge i treće nedelje jula evidentirana povećana koncentracija PM2,5 čestica. Srednja mjesečna koncentracija ovog polutanta je iznosila 16,88 μg/m3 (dozvoljena godišnja srednja vrijednost u odnosu na zaštitu zdravlja iznosi 25 μg/m3).

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Kvalitet vazduha je tokom juna bio veoma dobar na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Kvalitet vazduha tokom maja je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Kvalitet vazduha je tokom aprila bio bolji u odnosu na prethodna tri mjeseca. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano i u Pljevljima, sa izmjerenim nižim srednjim dnevnim koncentracijama PM10 čestica i trendom pada broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica (8 dana srednja dnevna koncentracija je bila iznad granične vrijednosti).

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Kvalitet vazduha je bio bolji u odnosu na prethodni mjesec u centralnom i južnom dijelu zemlje. U Pljevljima su evidentirana 22 dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica i povećanim sadržajem benzo(a)pirena, ali nije bilo prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za sumpor(IV)oksid SO2. Zbog kvara mjerne opreme i prekida u radu automatske stacionarne stanice u Nikšiću, nedostaje značajan broj podataka za ocjenu kvaliteta vazduha na ovom mjernom mjestu.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 i visoke koncentracije PM2,5 čestica. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Kvalitet vazduha tokom januara je bio loš ili veoma loš na svim mjernim mjestima. Usled loših meteoroloških prilika sa aspekta kvaliteta vazduha kakve su temperaturne inverzije, tišine, visok atmosferski pritisak i odsustvo padavina, došlo je do značajnog povećanja koncentracija zagađujućih materija u prizemnom sloju atmosfere.

Najlošija situacija bila je u Pljevljima gdje su osim velikog broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica zabilježena i značajna prekoračenja dozvoljenih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2, najviše u urbanoj zoni, gdje je 29. januara prekoračen prag upozorenja u kasnim popodnevnim časovima. Povećane koncentracije i prekoračenja dozvoljene vrijednosti ovog polutanta evidentirana su i na mjernoj stanici u pozadinskoj zoni opštine Pljevlja, koja se nalazi u selu Kruševu (Gradina).

Sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama je bio povećan na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mjesečni izvještaji za 2016. godinu

Decembar

Tokom decembra kvalitet vazduha je bio veoma loš na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. U Podgorici i Nikšiću zabilježeno 25 dana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, u Baru je 14 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti, dok je dominantno najlošija situacija bila u urbanom dijelu Pljevalja gdje je 28 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti. Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 na svim mjernim mjestima.

Evidentiran je i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Tokom novembra kvalitet vazduha je bio značajno lošiji na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. Prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu zabilježena je na svim mjernim mjestima, pri čemu je najlošija situacija bila u urbanom dijelu Pljevalja.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Kvalitet vazduha tokom oktobra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima (18 dana je srednja dnevna koncentracija bila iznad dozvoljene granične vrijednosti), kao i povremeno povećana koncentracija sumpor dioksida na istom mjernom mjestu (3 prekoračenja časovne GV).

Na ostalim mjernim mjestima nije bilo prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti, uz napomenu da se u Nikšiću ne prati koncentracija PM10 čestica zbog kvara instrumenta koji se nalazi na popravci u Njemačkoj.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Kvalitet vazduha tokom septembra bio je zadovoljavajući na svim mjernim mjestima, osim u Pljevljima krajem mjeseca, kada je 8 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad granične vrijednosti. Ostali parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Kvalitet vazduha tokom avgusta je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima u odnosu na sve mjerene parametre.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula u odnosu na mjerene parametre bio veoma dobar. Svi parametri na svim mjernim mjestima su bili u okviru propisanih normi, osim vrijednosti dvije maksimalne osmočasovne srednje dnevne koncentracije ozona (koje su bile iznad propisane ciljne vrijednosti) izmjerene na stanici Gradina.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Kvalitet vazduha tokom juna je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio značajno bolji u odnosu na prethodni period. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano na svim mjernim mjestima, a među najvaznijim razlozima za ovakvo stanje atmosfere u prizemnom sloju je smanjeni režim/prestanak grijanja domaćinstava u kombinaciji sa povoljnijim meteorološkim uslovima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Kvalitet vazduha je tokom aprila bio bolji u odnosu na prethodna tri mjeseca. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano i u Pljevljima, sa izmjerenim nižim srednjim dnevnim koncentracijama PM10 čestica i trendom pada broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica (17 dana srednja dnevna koncentracija je bila iznad granične vrijednosti).

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Tokom marta kvalitet vazduha je bio bolji u odnosu na prethodna dva mjeseca. Uprkos nešto boljoj situaciji i dalje je u Pljevljima evidentiran najveći broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, gdje je 25 dana srednja dnevna koncentracija bila iznad granične vrijednosti.

Izmjeren je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. U poređenju sa rezultatima mjerenja tokom januara 2016. godine, tokom februara je uprkos prekoračenjima zabilježen bolji kvalitet vazduha.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Tokom januara kvalitet vazduha je bio veoma loš na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha tokom većeg dijela mjeseca: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. U Podgorici su zabilježena 23 dana prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu,u Nikšiću 21, dok je u Baru 10 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti.

Najlošija situacija bila je u urbanom dijelu Pljevalja gdje je 28 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti. Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 na svim mjernim mjestima.

Evidentiran je i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima. 

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mjesečni izvještaji za 2015. godinu

Decembar

Tokom decembra kvalitet vazduha je bio veoma loš na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha:

stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. U Podgorici i Nikšiću zabilježeno je 27 prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, u Baru je 22 dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti, dok je dominantno najlošija situacija bila je u urbanom dijelu Pljevalja gdje je svih 31 dan srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti. Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 na svim mjernim mjestima.

Evidentiran je i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Tokom oktobra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima (19 dana) i Nikšiću (7 dana).

Na ostalim mjernim mjestima kvalitet vazduha je bio u okviru propisanih vrijednosti.

Novembar

Tokom novembra kvalitet vazduha je bio značajno lošiji na svim mjernim mjestima, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha: stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak. Osim u Podgorici i Nikšiću gdje je zabilježeno 20 dana prekoračenja srednje dnevne koncentracij PM10 čestica u vazduhu, najlošija situacija bila je u urbanom dijelu Pljevalja.

Samo jedan dan tokom novembra na ovom mjernom mjestu nije bilo prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, a izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5.

Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

Kvalitet vazduha tokom oktobra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima. Nepovoljni meteorološki uslovi sa aspekta kvaliteta vazduha, stabilna atmosfera i temperaturne inverzije, uslovili su povremena prekoračenja koncentracije PM čestica i na ostalim mjernim mjestima. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. Ostali mjereni parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Kvalitet vazduha tokom septembra karakterisala su povremena prekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti PM10 čestica. Ostali parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja (Skerlićeva ulica) tokom avgusta evidentirana su 3 prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, dok je na mjernom mjestu Gradina (sub urbana zona Pljevalja) 14 maksimalnih osmosatnih srednjih dnevnih vrijednosti ozona bilo iznad propisane ciljne vrijednosti.

Ostali parametri mjereni u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja (Skerlićeva ulica) tokom jula evidentirana su 3 prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, dok je na mjernom mjestu Gradina (sub urbana zona Pljevalja) 13 maksimalnih osmosatnih srednjih dnevnih vrijednosti ozona bilo iznad propisane ciljne vrijednosti.

Ostali parametri mjereni u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Osim povremenih prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica (4 prekoračenja) evidentiranih na mjernoj stanici u Pljevljima, ostali mjereni parametri bili su u skladu sa propisanim graničnim vrijednostima na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio značajno bolji u odnosu na prethodni period. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano na svim mjernim mjestima, a među najvaznijim razlozima za ovo stanje je smanjeni režim/prestanak grijanja domaćinstava u kombinaciji sa meteorološkim uslovima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Kvalitet vazduha je tokom marta bio bolji u odnosu na prethodna tri mjeseca. Poboljšanje kvaliteta vazduha je evidentirano i u Pljevljima, sa izmjerenim značajno nižim srednjim dnevnim koncentracijama PM10 čestica i trendom pada broja prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Tokom marta evidentiran je bolji kvalitet vazduha u odnosu na prethodna dva mjeseca. Uprkos nešto boljoj situaciji i dalje je u Pljevljima najveći broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica. Izmjeren je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, naročito u Pljevljima i Nikšiću. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. U Pljevljima je 2 dana srednja dnevna koncentracija sumpor dioksida bila iznad dozvoljene granične vrijednosti za zaštitu zdravlja, a anilaza srednjih časovnih koncentracija SO2 pokazuje da je 5 puta evidentirana srednja časovna koncentracija veća od granične vrijednosti, na istom mjernom mjestu.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Januar

Kvalitet vazduha tokom januara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. U Pljevljima je 4 dana srednja dnevna koncentracija sumpor dioksida bila iznad dozvoljene granične vrijednosti za zaštitu zdravlja.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mjesečni izvještaji za 2014. godinu

Januar

Kvalitet vazduha je tokom januara bio pod velikim uticajem emisija iz individualnih i kolektivnih ložišta. Osim visokih koncentracija i velikog broja prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha tokom februara karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, naročito u Pljevljima i Nikšiću. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Kvalitet vazduha je tokom marta bio bolji na svim mjernim mjestima, osim u Pljevljima, gdje je zabilježen veliki broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, kao i visoka srednja mjesečna koncentracija ovog polutanta.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Kvalitet vazduha je tokom aprila bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima osim u Pljevljima, gdje je zabilježen veliki broj prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, kao i visoka srednja mjesečna koncentracija ovog polutanta.

Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama na svim mjernim mjestima, osim u Baru.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Kvalitet vazduha je tokom maja bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Kvalitet vazduha je tokom juna bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Kvalitet vazduha je tokom avgusta bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Rezultat analize koncentracija polutanata u vazduhu mjerenih na automatskim stacionarnim stanicama pokazuje da je kvalitet vazduha tokom septembra bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Početak grejne sezone uzrokovao je lošiji kvalitet vazduha i prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima tokom oktobra. Na ostalim mjernim mjestima vazduh je bio zadovoljavajućeg kvaliteta.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Kvalitet vazduha tokom novembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. Meteorološke prilike bile su praćene pojavom temperaturnih inverzija, visokog atmosferskog pritiska i stabilne atmosfere, što predstavlja nepovoljne meteorološke faktore sa aspekta zaštite kvaliteta vazduha.
U Pljevljima je svih 30 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad dozvoljene granične vrijednosti (koja iznosi 50µg/m3), u Nikšiću je dozvoljena granična vrijednost prekoračena 21 dan, a u Podgorici 18 dana. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. Prekoračenja koncentracije PM10 čestica praćena su povećanim koncentracijama PM2,5 čestica u vazduhu.
Ostali mjereni parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

Kvalitet vazduha tokom decembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. Meteorološke prilike bile su praćene pojavom temperaturnih inverzija, visokog atmosferskog pritiska i stabilne atmosfere, što predstavlja nepovoljne meteorološke faktore sa aspekta zaštite kvaliteta vazduha. U Pljevljima je 28 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica bila iznad dozvoljene granične vrijednosti (koja iznosi 50µg/m3), u Nikšiću je dozvoljena granična vrijednost prekoračena 23 dana, a u Podgorici 19 dana. Evidentiran je i povećan sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama. Prekoračenja koncentracije PM10 čestica praćena su povećanim koncentracijama PM2,5 čestica u vazduhu.
Ostali mjereni parametri bili su u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mjesečni izvještaji za 2013. godinu

Januar

Kvalitet vazduha je tokom januara bio pod velikim uticajem emisija iz individualnih i kolektivnih ložišta.

Sezonu grijanja su tokom prethodnih godina, takođe, karakterisale povećane koncentracije PM10 čestica u vazduhu i benzo(a)pirena, što je u direktnoj vezi sa upotrebom čvrstih goriva, uz kumulativni efekat sa emisijama iz industrije i saobraćaja.
Upoređujući rezultate mjerenja tokom januara 2012. i 2013. godine zaključak je da je, uz evidentirana prekoračenja, u Nikšiću i Pljevljima kvalitet vazduha bio na nivou prethodne godine, uz blago poboljšanje kvaliteta. Na mjernim mjestima u Podgorici i Baru broj prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu je veći tokom prvog mjeseca 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Kvalitet vazduha je tokom februara bio bolji u odnosu na prethodni mjesec u odnosu na sve parametre koji se prate, skoro na svim mjernim mjestima. I

dalje najveći uticaj imaju emisije iz individualnih i kolektivnih ložišta, ali je broj prekoračenja srednje dnevne dozvoljene koncentracije PM10 čestica bio manji, kao i srednja mjesečna koncentracija benzo(a)pirena.
Usled prekida GSM veze rezultati mjerenja PM10 čestica na mjernom mjestu u urbanoj zoni Pljevalja u periodu od 2-15. februara nijesu bili dostupni za obradu. Izmjerene koncentracije PM2,5 četica ukazuju na veliku
opterećenost vazduha suspendovanim česticama.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Kvalitet vazduha je tokom marta bio zadovoljavajući u Podgorici, Baru i Tivtu.

Broj prekoračenja srednje dnevne dozvoljene koncentracije PM10 čestica dominantno je uticao na lošiji kvaliet vazduha u Pljevljima, dok su u Nikšiću na kvalitet vazduha najviše uticale povećane koncentracije benzena i benzo(a)pirena.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Kvalitet vazduha tokom aprila je bio znatno bolji u ondnosu na prethodni period 2013. godine.

Broj prekoračenja srednje dnevne dozvoljene koncentracije PM10 čestica značajno je smanjen na svim mjernim mjestima. Poboljšanje meteoroloških uslova,i smanjenje/prestanak grijanja domaćinstava, dominantno je uticalo na ovakvo stanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Kvalitet vazduha tokom maja je bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima, osim  koncentracije benzena na mjernom mjestu u Nikšiću koja je i dalje povećana u odnosu na propisanu godišnju graničnu vrijednost.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Kvalitet vazduha je tokom juna bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Kvalitet vazduha je tokom jula bio zadovoljavajući na svim mjernim mjestima.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Osim povremenih pekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti PM10 čestica (nije bilo prekoračenja dozvoljene granice tolerancije za PM10

čestice) u Pljevljima i dozvoljene maksimalne osmočasovne dnevne koncentracije prizemnog ozona u Baru i Nikšiću, svi ostali mjereni parametri na svim mjernim mjestima su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Kvalitet vazduha je na svim mjernim mjestima bio zadovoljavajući, uz povremena prekoračenja (izmjerene vrijednosti su bile bliske dozvoljenim graničnim vrijednostima-nije bilo prekoračenja dozvoljene granice tolerancije) koncentracije PM10 čestica u Pljevljima i povremenih
odstupanja od propisane vrijednosti maksimalne srednje osmočasovne koncentracije prizemnog ozona u Baru.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Početak sezone grijanja uslovio je pogoršanje kvaliteta vazduha naročito u odnosu na koncentraciju PM čestica. Najveći broj prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica evidentiran je u Pljevljima i Nikšiću. Takođe je izmjerena povećana koncentracija benzo(a)pirena u PM česticama. Ostali mjereni parametri na svim mjernim mjestima su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

“Veoma loš kvalitet vazduha ocjenjivan sa aspekta koncentracije PM10 čestica i sadržaja benzo(a)pirena u PM10 česticama tokom decembra, osim emisija zagađujućih čestica koje vode pirijeklo od industrije, saobraćaja i iz ložišta – kolektivnih i individualnih, uslovili su i meteorološki uslovi – visok atmosferski pritisak, temperaturne inverzije i stabilna atmosfera.”

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mjesečni izvještaji za 2012. godinu

Januar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

April

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jul

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Avgust

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mjesečni izvještaji za 2011. godinu

Januar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Februar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Mart

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE

April

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Maj

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Jun

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE

Jul

Avgust

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Septembar 
Rezultati mjerenja kvaliteta vazduha u Podgorici (lokacija Nova Varoš, 14.-21. Septembar 2011.)

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Oktobar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Novembar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.

Decembar

Mjesečni izvještaj možete preuzeti OVDJE.