Loading...

Javne rasprave

Home/Javne rasprave
Javne rasprave2018-04-03T12:00:24+01:00
2704, 2018

Javna rasprava o nacrtu zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O STRANIM I INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA PROGRAM JAVNE RASPRAVE: Javna rasprava će trajati do 7. juna

1910, 2017

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  PROGRAM RASPRAVE: 1. Javna rasprava će trajati do 27. novembra

1601, 2017

Javna rasprava o Nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Master plan gasifikacije Crne Gore

Shodno zahtjevu Ministarstva ekonomije, u cilju što bolje informisanosti zainteresovane javnosti i transparentnosti postupka, Agencija za zaštitu životne sredine, informiše javnost da će od 16.01.2017 god. otpočeti javna rasprava o Nacrtu izvještaja  strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Master plan gasifikacije Crne Gore, a koju sprovodi Ministarstvo ekonomije u skladu

1201, 2016

Javna rasprava o Nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore

Shodno zahtjevu Ministarstva ekonomije, u cilju što bolje informisanosti zainteresovane javnosti i transparentnosti postupka, Agencija za zaštitu životne sredine, informiše javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 25.02.2015. godine održati javna rasprava o Nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore, a koju sprovodi

3110, 2014

Javna rasprava o nacrtu nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o nacrtu nacionalne strategije upravljanja hemikalijama Prilog: Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama s Akcionim planom za

2301, 2014

Javna rasprava: „Predlog drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori”

U organizaciji Arhus centara Podgorica i Nikšić, organizacionih jedinica Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta „Ozon”, dana 23. januara 2014. godine održana je javna rasprava povodom Predloga drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori. Na javnoj raspravi su govorili: - Gdin Valdemar Figaj, zamjenik šefa Misije OEBS-a