Loading...

Vijesti

Home/Vijesti
Vijesti2018-03-22T09:50:30+01:00
1609, 2020

16 septembar Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Ove godine 16 septembar međunarodni dan zaštite ozonskog omotača se obilježava pod motom   „Ozon za život: 35 godina zaštite ozonskog omotača“. Kada su naučnici 70tih godina otkrili da hemikalije proizvedene ljudskom aktivnošću uzrokuju oštećenje ozonskog omotača, i da to oštećenje može da dovede do povećanja slučajeva raka kože i katarakte, i da utiče na

308, 2020

Rješenje

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku ("Službeni List Crne Gore", br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 03.08.2020. godine objavljuje   PISMENO Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br.

308, 2020

Rješenje

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku ("Službeni List Crne Gore", br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 03.08.2020. godine objavljuje PISMENO Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16),

308, 2020

Rješenje

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku ("Službeni List Crne Gore", br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 03.08.2020. godine objavljuje     PISMENO Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”,

307, 2020

Odlaže se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine   OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost Usled trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, odlaže se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, na katastarskim parcelama broj

1806, 2020

Održana javna tribina povodom prezentacije Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine za opštinu Berane

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

U Arhus centru Berane je 17.06.2020 god. održana je javna tribina povodom prezentacije  LEAP-a za opštinu Berane za period 2020-2024. god. Pomenuta tribina predstavlja jedan od načina da se zainteresovani građani kao i  predstavnici NVO  upoznaju sa LEAP-om i da kroz jedan konstruktivan dijalog razmijene sugestije i mišljenja u cilju što transparentnije izrade lokalnog planskog