Loading...

Vijesti

/Vijesti
Vijesti 2018-03-22T09:50:30+00:00
2806, 2018

Utvrđuje se Lista stručnih lica koja nisu zaposlena u Agenciji (externi experti) za učešće u radu Komisije

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Na osnovu člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (”Sl.list CG” br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Odluke za obrazovanje komisije za utvrdivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu broj 101/2-06-104/1 od i člana 55 stav 2 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (”Sl.list

1906, 2018

Saradnja na Projektu prekograničnog upravljanju ekosistemima – zaštićenim područjima

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

U okviru projekta TEM – Prekogranično upravljanje eksistemima, kao dijela Projekta otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu - Biodiverzitet (ORF BD), - GIZ i EuroNatur su organizovale tri radionice na temu upravljanja prekograničnim ekosistemima, na kojima je učestvovao i predstavnik Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore. Radionice su bile kreirane za aktere

1206, 2018

Mjerna stanica Nikšić

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Usled problema u funkcionisanju autokalibracije došlo je do smetnji u radu analizatora za mjerenje koncentracije ozona na mjernom mjestu u Nikšiću. Obavijestićemo javnost kada se uspostavi normalni režim rada ovog instrumenta.

706, 2018

Eko regata kajacima Bokokotorskim zalivom

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

U cilju promocije boravka u prirodi, zaštite životne sredine, kao i turističko - sportskih aktivnosti koje su u skladu sa principima očuvanja prirodnih potencijala, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa Kajakaškim klubom „Morača“ organizovaće rekreativnu eko regatu kajacima Bokokotorskim zalivom dana 09.06.2018. godine sa početkom u 12,00 časova, od mjesta gradske

506, 2018

Sastanak radne grupe za životnu sredinu i biodiverzitet održan u Skoplju

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Očuvanje biološke raznovrsnosti je specifičan, a ipak i krucijalni, segment šireg pojma zaštite životne sredine. U cilju jačanja saradnje članovi Radne grupe za biodiverzitet šest zemalja jugoistočne Evrope sastali su se 29. Maja u Skoplju kako bi potvrdili zajednički plan rada i saglasili se o budućoj saradnji. Regionalna radna grupa za životnu sredinu (RVG Env),