Loading...

Vijesti

Home/Vijesti
Vijesti2018-03-22T09:50:30+01:00
1106, 2021

Održana interresorna vježba ,,Platforma 21“

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Danas je u Baru održana interesorna vježba ,,Platforma 21“ , u kojoj su uvježbavane procedure za reagovanje u slučaju izlivanja štetnih materija sa plovila i naftnih platformi na otvorenom moru. Prikazu združenog djelovanja  Mornarice Vojske Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, Lučke kapetanije Bar, Inspekcije sigurnosti plovidbe, Direktorata MUP-a za zaštitu i spašavanje,

506, 2021

Održana ekološka akcija čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokokotorskom zalivu (Risanski zaliv) povodom 5.juna Svjetskog dana životne sredine

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

    Danas je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji  sa Agencijom za zaštitu životne sredine, Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, Institutom za biologiju mora, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Eko Fondom - Fondom za zaštitu životne sredine, Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i Regionalnim ronilačkim centrom organizovalo

406, 2021

NAJAVA DOGAĐAJA

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Akcija čišćenja plaže, morskog akvatorijuma i podmorja u Risanskom zalivu Obilježavanje 5.juna Svjetskog dana životne sredine  u okviru programa obilježavanja 30 godina Ekološke države Crne Gore #REImagine #RECreate #REStore #Adriatic #SvakiListSvakaKap #cleanierhealthiersafer #MakingPeaceWithNature #EcosystemRestoration  Sjutra 05.juna sa početkom u 09.30 h, u Risnu na lokaciji parking kod luke Risan održaće se ekološka akcija čišćenja otpada

2005, 2021

Održan treći sastanak MEP&M projketa

Categories: Aktivnosti|

U sklopu projekta pod nazivom ‘’Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom’’ (eng. Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M) Erasmus+ programa kojim koordinira Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine kao partnerske institucije učestvovali su u utorak i srijedu 18-19. maja

804, 2021

Prekid u prenosu podataka o kvalitetu vazduha

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Zbog problema u prenosu podataka sa servera prema web stranici Agencije na kojoj se prikazuju podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, javnosti nisu dostupne informacije o izmjerenim koncentracijama polutanata sa mjernih stanica u okviru Državne mreže. U toku su aktivnosti na otklanjanju nastalog problema.

104, 2021

Održan sastanak prvog radnog paketa MEP&M projekta

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Aktivnosti prvog radnog paketa na projektu pod nazivom ‘’Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom’’ (eng. Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M) Erasmus+ programa koji je odobren za finansiranje od strane Evropske komisije u naredne tri godine, nastavljene su kroz organizaciju online sastanka partnera koji je održan 30.