Loading...

Vijesti

Home/Vijesti
Vijesti2018-03-22T09:50:30+01:00
104, 2020

Kvalitet vazduha u Crnoj Gori

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast – stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti ni jednog polutanta. U centralnom i sjevernom regionu koncentracije PM10 čestica su varirale

1303, 2020

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje   Lista kandidata  koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na živottnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske

1203, 2020

RJEŠENJE ODBIJA SE zahtjev “SUNRISE INVEST” D.O.O. Podgorica

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16), člana 43 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni List Crne Gore", 087/18 i  002/19), člana 18 i člana 46 Zakona o upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17),

2701, 2020

Obavještenje – kvalitet vazduha

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Mjerenja na automatskoj stacionarnoj stanici Gagovića imanje u Pljevljima su bila u prekidu od 20h 26.01. do 09h 27.01., zbog problema u napajanju električnom energijom. Nakon intervencije na terenu, mjerenja su nastavljena i podaci o kvalitetu vazduha su dostupni na sajtu Agencije.

1712, 2019

U Mojkovcu održan okrugli sto sa predstavnicima NVO sa sjevera

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Danas je u opštini Mojkovac, uorganizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, održan okrugli sto sa predstavnicima ekoloških NVO sa sjevera Crne Gore. Pozdravnu riječ i uvodno izlaganje na okruglom stolu, imali su: Slavenko Blažević, potpredsjednik opštine Mojkovac, Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu MORT-a, Nikola Medenica, v.d. direktora Agencije za zaštitu prirode i

412, 2019

Zvanična prezentacija izvještaja Evropske agencije za životnu sredinu „Pregled stanja životne sredine u Evropi 2020“

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Svakih pet godina, Evropska agencija za životnu sredinu iznosi dublju analizu stanja životne sredine u Evropi, koja je zasnovana na iskustvu Agencijine jedinstvene „Eionet mreže“ od 39 zemalja (među kojima je i Crna Gora), kao i vodećih evropskih eksperata i naučnika. Ovogodišnji izvještaj „Pregled stanja životne sredine u Evropi 2020 – Znanje za tranziciju ka