Loading...

Vijesti

/Vijesti
Vijesti 2018-03-22T09:50:30+00:00
1910, 2018

Najava događaja

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Održavanje prezentacije u OŠ ,,Zarija Vujošević" u Matagužima U ponedjeljak 22.10.2018.g. sa početkom u 10:00 h u OŠ ,,Zarija Vujošević" u Matagužima, održaće se prezentacija na temu:,,Botaničke bašte u Crnoj Gori sa osvrtom na Botaničku baštu planinske flore u Kolašinu".Prezentaciju će održati službenici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dr Zlatko Bulić i mr

1810, 2018

Održana prezentacija: ,,Osnovne baze informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori”

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Prezentacija: ,,Osnovne baze informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori", u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i GIZ ORF BD BIMR projekta održana je danas u Podgorici. Tim povodom, prisutnima su se obratili: - Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, - dr Ana Pavićević-Rakčević, savjetnica u

1810, 2018

ODLUKA o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30.

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore,

1810, 2018

Lista kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30.

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje Lista kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore,

2709, 2018

Najava događaja

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Održavanje ekološkog časa u SMŠ "Ivan Goran Kovačić" u Herceg Novom Sjutra 28.09.2018.g. sa početkom u 10:15h u SMŠ "Ivan Goran Kovačić" u Herceg Novom, održaće se ekološki čas posvećen obilježavanju Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača. Ovogodišnja tema međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača je “Ostani cool, i nastavi dalje”. Tema koja je praćena sloganom “Montrealski

2009, 2018

27. godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Vođena opredjeljenjem o uspostavljanju ekološke države, Crna Gora je jedna od prvih država jugoistočne Evrope koje su ustanovile strateški i institucionalni okvir za održivi razvoj u skladu sa standardima razvijenih zemalja Evropske unije. Aduti Crne Gore su svakako bogatstvo biodiverziteta i prirodnih vrijednosti. Poznato je da je Crna Gora zemlja koja po indeksu biodiverziteta prednjači