Loading...

Vijesti

Home/Vijesti
Vijesti2018-03-22T09:50:30+01:00
401, 2021

Obavještenje -mjerna stanica Vazduh

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Zbog problema u radu stanica Pljevlja-Gagovića imanje nije na mreži od sinoć u 22h. Svi instrumenti u stanici su u funkciji. Tokom dana se u više navrata restartovao ruter, modem, datalogger (opremu za prenos podataka) ali se nije uspostavila veza,tj. konekcija sa serverom. I u narednom periodu cemo raditi na otklanjanju problema, zamjenom rutera i

1812, 2020

Predstavljanje Modula nacionalnih zaštićenih područja sa geoprostornom funcionalnošću u sklopu Informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

U organizaciji GIZ-a i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, danas je održana promocija Modula nacionalnih zaštićenih područja sa geoprostornom funkcionalnošću u sklopu Informacionog sistema zaštite prirode u Crnoj Gori. Promocija se održala online putem MS Teams-a, a poziv za učešće je upućen svim relevantnim akterima (akademskoj zajednici, lokalnim samoupravama, muzejima, određenim institucijama kao

1712, 2020

Obavještenje – mjerna stanica

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Zbog problema u radu automatskog analizatora za PM čestice koji je instaliran na mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima, nećemo biti u mogućnosti da realizujemo izvještavanje u realnom vremenu o koncentraciji PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu, sa ovog mjernog mjesta. Agencija ce u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake za sto skorije prevazilazenje problema.

1012, 2020

Obavještenje – mjerna stanica

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Prekidi veze, prenosa podataka sa dataloggera u mjernoj stanici Pljevlja-Gagovića imanje prema web stranici Agencije su sve češći. Čestim izlascima na lokaciju, nakon svakog prekida veze, restartovanjem opreme za prenos podataka (dataloggera, rutera i modema) je konstatovano da do prekida veze dolazi uslijed loše internet mreže, slabog signala na lokaciji. Jutros smo zamijenili modem, pojaćali

912, 2020

EMEP/ CEIP nagrade za 2020. godinu

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Evropski program za praćenje i ocjenjivanje ( EMEP) zajedno sa svojim  centrom za Inventare i projekcije  emisija  zagađujućih materija u vazduh (CEIP), a shodno obavezama prema LRTAP konvenciji ( Konvencija o prekograničnom zagađivanja vazduha na velikim udaljenostima), je uspostavio godišnje nagrađivanje država članica EU kao i država kandidata za izvještavanje u ovoj oblasti. Nagrade se

712, 2020

Obavještenje – mjerna stanica

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Podaci sa mjerne stanice na Gagovića imanju u Pljevljima su od sinoć od 20h nedostupni na sajtu Agencije zbog problema sa internetom. Mjerenja se kontinuirano realizuju i svi podaci su sačuvani u bazi podataka. Nastojaćemo da nastale probleme riješimo u najkraćem mogućem roku.