Loading...

Vijesti

Home/Vijesti
Vijesti2018-03-22T09:50:30+01:00
804, 2021

Prekid u prenosu podataka o kvalitetu vazduha

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Zbog problema u prenosu podataka sa servera prema web stranici Agencije na kojoj se prikazuju podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, javnosti nisu dostupne informacije o izmjerenim koncentracijama polutanata sa mjernih stanica u okviru Državne mreže. U toku su aktivnosti na otklanjanju nastalog problema.

104, 2021

Održan sastanak prvog radnog paketa MEP&M projekta

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Aktivnosti prvog radnog paketa na projektu pod nazivom ‘’Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom’’ (eng. Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M) Erasmus+ programa koji je odobren za finansiranje od strane Evropske komisije u naredne tri godine, nastavljene su kroz organizaciju online sastanka partnera koji je održan 30.

1203, 2021

Prekid u prenosu podataka o kvalitetu vazduha

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Zbog problema u prenosu podataka sa servera prema web stranici Agencije na kojoj se prikazuju podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, od kasnih popodnevnih časova (danas, 12.03. t.g.), javnosti nisu dostupne informacije o izmjerenim koncentracijama polutanata sa mjernih stanica u okviru Državne mreže. Svi podaci sa aktivnih analizatora su sačuvani i biće dostupni nakon

2402, 2021

Prvi sastanak partnera na MEP&M projektu

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Od 22. do 23.02.2021. godine održan je dvodnevni sastanak (Kick-off meeting) partnera na Erasmus + projektu pod nazivom: Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M), koji će se realizovati na Pomorskom fakultetu Kotor i Institutu za biologiju mora u periodu od 15.01.2021. do 14.01.2023. godine. Projekat se finansira iz

2302, 2021

Trinaesti sastanak Radne grupe za pristup pravdi u skladu sa Arhuskom konvencijom

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

15- 16. februara 2021. godine Ženeva, Švajcarska Trinaesti sastanak Radne grupe za pristup pravdi održao se od 15. do 16. februara 2021. godine u hibridnom formatu. Sastanak je pružio platformu za razmjenu informacija, iskustava i dobre prakse u vezi sa primjenom III stuba Konvencije o pristupu pravdi i mogućim mjerama za uklanjanje prepreka koje koče

1702, 2021

Problemi u radu analizatora za ugljen(II)oksid CO na mjernom mjestu u Bijelom Polju

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Analizator ugljen(II)oksida CO na mjernom mjestu u Bijelom Polju od 13h 16.02.2021. godine mjeri neuobičajeno visoke vrijednosti (koje su satima iste na drugoj decimali). Ekipa Centra za ekotoksikološka ispitivanja tokom vanrednog obilaska mjerne stanice izvršiće potrebne radnje u skladu sa procjenom ispravnosti rada instrumenta.