Loading...

Vijesti

Home/Vijesti
Vijesti2018-03-22T09:50:30+01:00
1205, 2023

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Danas su u Podgorici direktor Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić i direktor Fonda za zaštitu životne sredine Draško Boljević, potpisali Memorandum o saradnji. Polazeći od svoje dosadašnje uloge u unapređenju stanja u životnoj sredini, Memorandumom su utvrđena međusobna prava i obaveze u cilju realizacije zajedničkih projekata, programa i aktivnosti iz oblasti životne

1105, 2023

Obavještenje o produžavanju roka

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

U okviru realizacije projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza)“, finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine je, 10. Aprila 2023. godine, raspispisala KONKURS za dodjelu na besplatno korišćenje alata

905, 2023

Potpisan Memorandum o saradnji sa Opštinom Plužine

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

Prepoznajući probleme u oblasti zaštite životne sredine, kao i značaj cirkularne ekonomije koja  predstavlja regenerativni ekonomski sistem u okviru kojeg se proizvodni resursi, otpad, emisija otpada i energetski odliv bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa (životnih krugova) u proizvodnji ali i održavanjem, servisiranjem i reciklažom, kako domaće, prekogranične i međunarodne prirode

2704, 2023

EU donirala opremu za zaštitu mora od zagađenja

Categories: Vijesti, ZaNaslovnu|

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine,prisustvovali su prezentaciji opreme za zaštitu mora od zagađenja, nabavljene uz podršku IPA sredstava. Sigurnosna oprema vrijedna oko 1 milion eura, donirana je Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama od strane EU, i ista će obezbijediti našoj zemlji bolju zaštitu morskog dobra od ekoloških incidenata,

2504, 2023

Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha – Uporedni rezultati koji se ažuriraju svakih 24 časa – koncentracije PM10 čestica u vazduhu sa mjernih stanica u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Baru

Categories: Aktivnosti, ZaNaslovnu|

III Indikativni rezultati praćenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu automatskom metodom na 24-oro časovnom nivou Zbog povećanog prisustva zagađujućih materija u vazduhu, u cilju pojašnjenja rezultata mjerenja, u tabelama su prikazani indikativni podaci na osnovu mjerenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu automatskom metodom na 24-oro časovnom nivou. Period mjerenja je od 12h prethodnog dana do

1004, 2023

KONKURS za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja

Categories: Aktivnosti, Javni pozivi, ZaNaslovnu|

U okviru realizacije projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza)“, finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine raspisuje KONKURS za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih