1. Analitička kartica za period od 21.04.2022. do 25.04.2022. godine

2. Analitička kartica za period od 25.04.2022. do 30.04.2022. godine

3. Analitička kartica za period od 09.05.2022. do 13.05.2022. godine

4. Analitička kartica za period od 16.05.2022. do 22.05.2022. godine

5. Analitička kartica za period od 24.05.2022. do 29.05.2022. godine

6. Analitička kartica za period od 30.05.2022. do 03.06.2022. godine

7. Analitička kartica za period od 06.06.2022. do 12.06.2022. godine

8. Analitička kartica za period od 13.06.2022. do 19.06.2022. godine

9. Analitička kartica za period od 20.06.2022. do 26.06.2022. godine

10. Analitička kartica za period od 27.06.2022. do 03.07.2022. godine