Proaktivni pristup informacijama 2018-03-24T16:15:43+00:00
 1. Vodič za pristup informacijama
 2. Javne registre i javne evidencije
 3. Programe i planove rada
 4. Izvještaje i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti
 5. Nacrte, predloge i konačne tekstove strateških dokumenata i planovai programa za njihovo sprovođenje
 6. Nacrte i predloge zakona i drugihpropisa, kao i mišljenja eksperatana te propise
 7. Pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju finasijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom
 8. Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima
 9. Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije
 10. Rješenja i druge pojedinačne akte koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica
 11. Informaciju kojoj je po zahtjevu pristup odobren