Zakonska regulativa na osnovu koje se izdaju dozvole

Zakon o spoljnoj trgovini (37/07)

Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave

Zakon o prevozu opasnih materija

Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijala, redgen-aparata i drugih uredjaja koji proizvode jonizujuća zračenja (Sl.list 32/08)

Zakon o opštem upravnom postupku

Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za  izdavanje dozvole za otpad


Pogledajte kontrolnu listu za izvoz, uvoz i tranzit robe