Loading...

Obavještenja SEA

Home/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA2018-03-22T10:41:51+01:00

23.03.2022.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju, Ministarstvo ekologije, prostornog plairanja i urbanizma je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu na Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Opština Bijelo Polje, sa Izvještajem o Javnoj raspravi na davanje, ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.04.2022.godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:

fatima.mehovic@epa.org.me

20.12.2021.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju, Ministarstvo ekonomskog razvoja-Direktorat za razvojne politike u turizmu-Direkcija za strateško planiranje je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu za STRATEGIJU RAZVOJA TURIZMA CRNE GORE DO 2025.GODINE na davanje, ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 30.12.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:

fatima.mehovic@epa.org.me

17.06.2021.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljni urbanistički plan “Lijeva obala Lima”, Opštine Berane na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.07.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail fatima.mehovic@epa.org.me

29.03.2021.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbaniyma je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, Opština Plužine na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 15.04.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail

tamara.brajovic@epa.org.me
fatima.mehovic@epa.org.me

26.03.2021.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbaniyma je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 07.04.2021 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail

tamara.brajovic@epa.org.me
fatima.mehovic@epa.org.me