Loading...

Obavještenja SEA

Home/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA2018-03-22T10:41:51+01:00

01.02.2024.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za pripremu plana i programa ( u ovom slučaju Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine) je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, dostavilo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“, opština Zeta, sa Izvještajem o javnoj raspravi, na davanje ili odbijanje saglasnosti.

Shodno istom članu, pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 16.02.2023. godine, do 12 sati, dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail: aleksandar.perovic@epa.gov.me

10.12.2023.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za pripremu plana i programa ( u ovom slučaju Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine) je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, dostavilo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Nikšić, sa Izvještajem o javnoj raspravi, na davanje, ili odbijanje saglasnosti.

Shodno istom članu, pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 26.12.2023.godine, do 12 sati, dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:
fatima.mehovic@epa.org.me

11.09.2023.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za pripremu planu i programa (u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, dostavilo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, sa Izvještajem o Javnoj raspravi,  na davanje, ili odbijanje saglasnosti.

Shodno pomenutom članu, pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 25.09.2023.godine do 12 sati, dostavite svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:
fatima.mehovic@epa.org.me

07.09.2023.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, organ nadležan za pripremu plana i programa ( u ovom slučaju Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, dostavilo Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Donji Štoj”, opština Ulcinj, sa Izvještajem o javnoj raspravi, na davanje, ili odbijanje saglasnosti.

Shodno istom članu, pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 22.09.2023.godine, do 12 sati, dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:
fatima.mehovic@epa.org.me

23.03.2022.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju, Ministarstvo ekologije, prostornog plairanja i urbanizma je Agenciji za zaštitu životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostavilo Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu na Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Opština Bijelo Polje, sa Izvještajem o Javnoj raspravi na davanje, ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.04.2022.godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na e-mail:

fatima.mehovic@epa.org.me