Loading...

Obavještenja SEA

/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA 2018-03-22T10:41:51+00:00

04.07.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Sektor 20 i sektor 21″ , Opština Tivat na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 12.07.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

SPU DSL Sektor 20 i 21

Dokumenta

26.06.2008.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Sektor 10“ Spila – Risan – Rt Banja na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.07.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

Predlog ISPU DSL Risan

Izvjestaj sa javne rasprave -DSL-e Sektor

26.06.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Ivan do“ Žabljak na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.07.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

ISPU DSL Ivan Do

Javna rasprava DSL Ivan do

11.06.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ  nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo  odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i  životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne  sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na  životnu sredinu Prostornog planova posebne namjene NP Prokletije na  ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam  najkasnije do petka 15.06.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetne Izvještaje i to na sledeću e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

SPU Prokletije

11.06.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana posebne namjene za Obalno podrucje na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do petka 15.06.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetne Izvještaje i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

Prijedlog-SPU-PPPdrucje-CGN-Obalno-po