Loading...

Javni pozivi

Home/Javni pozivi
Javni pozivi2018-03-22T09:53:53+01:00
109, 2023

RJEŠENJE Kojim se utvrđuje da nije bilo prijavljenih kandidata za člana Komisije na objavljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat industrijske proizvodnje – betonjerka

Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), povodom

1708, 2023

RJEŠENJE Kojim se utvrđuje da nije bilo prijavljenih kandidata za člana Komisije na objavljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za proizvodnju asfalta – asfaltna baza, na urbanističkoj parceli br. 50, u okviru urbanističkog bloka br. 12, koju čini dio katastarske parcele br. 138/8 KO Cijevna, u zahvatu urbanističkog projekta „Skladišta i servisi Cijevna“ u Golubovcima-Podgorica.

Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), povodom

1708, 2023

RJEŠENJE Kojim se utvrđuje da nije bilo prijavljenih kandidata za člana Komisije na objavljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredine za dionicu Mateševo – Andrijevica autoputa Bar – Boljare (SEETO saobraćajna ruta 4).

Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), povodom

1708, 2023

RJEŠENJE Kojim se utvrđuje da nije bilo prijavljenih kandidata za člana Komisije na objavljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Hotela sa 4*

Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), povodom

1608, 2023

JAVNI POZIV ZA DOPUNU LISTE Stručnim licima za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 5 Internog pravila za obrazovanje Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata, ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i visinu troškova rada komisije, Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje JAVNI POZIV ZA DOPUNU LISTE Stručnim licima za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata

1508, 2023

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje proizvodno poslovnog objekta – fabrika za proizvodnju industrijske konoplje i proizvoda od iste

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje proizvodno poslovnog