Loading...

Javni pozivi

Home/Javni pozivi
Javni pozivi2018-03-22T09:53:53+01:00
804, 2022

Javni poziv

Na osnovu člana 56 Zakona o životnoj sredini ("Službeni list CG", broj 52/16 Agencija za zastitu životne sredine objavljuje Javni poziv Za Određivanje referentne laboratorije za sprovođenje poslova monitoringa životne sredine, morskog ekosistema za sve parametre osim bioloških i mikrobioloških parametara Original dokument možete preuzeti OVDJE.

2903, 2022

Obavještenje produženje roka

Agencija za zaštitu životne sredine je dana 18.03.2022. godine objavila Javni poziv za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000). Obavještavamo sve zainteresovane kanidate da se produžava rok za podnošenje prijava po gore

2503, 2022

Odluka o izboru kandidata

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave („Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi, ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju

1803, 2022

Javni poziv

Javni poziv za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim  poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000).   Original dokument možete preuzeti OVDJE.

1103, 2022

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV Stručnim licima za učešće u radu ZA IZRADU STUDIJA ZAŠTITE I STUDIJA REVIZIJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA I utvrđivanja Liste članova Radnog tima iz reda drugih stručnih lica, za nedostajuće oblasti ekspertize. Original javnog poziva možete preuzeti OVDJE.         

1502, 2022

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju HE Komarnica, na rijeci Komarnici, Opštine Šavnik i Plužine

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju HE