Loading...

Javni pozivi

/Javni pozivi
Javni pozivi 2018-03-22T09:53:53+00:00
1704, 2019

Javni poziv

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana

1401, 2019

ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5*

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina

2412, 2018

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje

410, 2018

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmička istraživanja u podmorju Crne Gore, u blokovima 26 i 30.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D

2507, 2018

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje male hidroelektrane „Bjelojevićka 2“ na vodotoku rijeke Bjelojevićke, Opština Mojkovac.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje