Loading...

Javni pozivi

Home/Javni pozivi
Javni pozivi2018-03-22T09:53:53+01:00
2301, 2023

Odluka o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta A4

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave („Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi, ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju

2001, 2023

Odluka o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Sportsko-turistički depadans Faza 1 – Objekat A1

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave („Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi, ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Sportsko-turistički

1301, 2023

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta A4 u okviru sportsko-turističkog depadensa

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, („Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje Listu kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta A4 u

1201, 2023

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Sportsko-turistički depadens Faza 1 – Objekat A1

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, („Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje Listu kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Sportsko-turistički depadens Faza 1

1101, 2023

Odluka o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju HE Komarnica

Na osnovu člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave („Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi,   ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za