Loading...

Javni pozivi

/Javni pozivi
Javni pozivi 2018-03-22T09:53:53+00:00
1208, 2019

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu prirode i životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije

808, 2019

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu prirode i životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine

808, 2019

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta

608, 2019

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1

2607, 2019

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja, čiji je nosilac projekta Agencija za zaštitu prirode i životne sredine – Implementaciona jedinica projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” iz Podgorice, IV Proleterske br. 19.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije