Naslovna-v52021-05-31T07:28:47+01:00
Loading...

MONITORING ŽIVOTNE SREDINE

IZDATE DOZVOLE

JONIZUJUĆE ZRAČENJE

ARHUS CENTAR

Aktuelno

1106, 2021

Održana interresorna vježba ,,Platforma 21“

Danas je u Baru održana interesorna vježba ,,Platforma 21“ , u kojoj su uvježbavane procedure za reagovanje u slučaju izlivanja štetnih materija sa plovila i naftnih platformi na

906, 2021

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima KO Gradačka Poljana, Ćeranića Gora, Konjsko, Lukovo, Rubeža i Nikšić, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Gvozd“, Opština Nikšić

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne

406, 2021

NAJAVA DOGAĐAJA

Akcija čišćenja plaže, morskog akvatorijuma i podmorja u Risanskom zalivu Obilježavanje 5.juna Svjetskog dana životne sredine  u okviru programa obilježavanja 30 godina Ekološke države Crne Gore #REImagine #RECreate

2005, 2021

Održan treći sastanak MEP&M projketa

U sklopu projekta pod nazivom ‘’Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom’’ (eng. Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M)

EKOLOŠKI KALENDAR

4. Oktobar

Svjetski dan zaštite životinja

6. Oktobar

Svjetski dan staništa

11. Oktobar

Dan borbe protiv prirodnih katastrofa

15.-16. Jun

Dan Skadarskog jezera

22. Mart

Svjetski dan voda

4. Maj

Međunarodni dan ptica

22. April

Dan planete Zemlje

Naše aplikacije

Monitoring kvaliteta vazduha

Mjerne stanice za polen

Nacionalno zaštićena područja

EIS

IS zaštite prirode Crne Gore

 

HELP DESK

Korisni Linkovi

Prijatelji / Informacije / Preporuke