Your Content Goes Here

Tekuće održavanje opreme-baznih baznih stnica i brzine doze zračenja u vazduhu

Regulisanje međusobnih prava i obaveza Ugovornih strana povodom izrade Inventara gasova za industrijski sektor, Usluge konsaltinga u vezi pitanja životne sredine, inventar gasova staklene bašte za sektor otpada koji je sastavni dio Drugog dvogodišnjeg izvještaja o klimatskim promjenama

Usluga servisiranja i kalibracije (održavanja) mjernih instrumenata za praćenje kvaliteta vazduha. U cilju realizacije aktivnosti koje se odnose na pomenutu uslugu, donesena odluka o pokretanju postupka malih vrijednosti. U cilju kontinuiranog funkcionisanja uzorkivača za PM čestice, neophodno je izvršiti servis i sve provjere funkcije rada instrumenata najkasnije nakon 6000 radnih sati.

Nabavka male vrijednosti usluga Tekućeg održavanja kompjuterske opreme, Održavanje i popravljanje softvera za informacionu tehnologiju, Usluge popravki personalnih kompjutera, Održavanje i popravljanje kompjuterskih perifernih uređaja, Usluge održavanja sistema, Usluge konsaltinga u vezi pitanja životne sredine, a u cilju realizacije aktivnosti koje se odnose na pomenutu uslugu.

Usluge monitoringa nivoa buke u životnoj sredini

Regulisanje međusobnih prava i obaveza Ugovornih strana povodom izrade Inventara gasova za industrijski sektor, Usluge konsaltinga u vezi pitanja životne sredine, inventar gasova staklene bašte za sektor otpada koji je sastavni dio Drugog dvogodišnjeg izvještaja o klimatskim promjenama, od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Usluge jonizujuće zračenje -Usluge zaštite od radijacije (ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini radi utvrđivanja prisustva radionuklida u životnoj sredini i procjene nivoa izlaganja stanovništva jonizujućem zračenju)

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Usluga monitoringa Morskog ekosistema

Monitoring kvaliteta vazduha – Servis i kalibracija mjernih instrumenata za praćenje kvaliteta vazduha -Partija II

Monitoring kvaliteta vazduha – Servis i kalibracija mjernih instrumenata za praćenje kvaliteta vazduha

Nabavka usluga monitoringa – Ispitivanje zemljišta broj: Br. 101-2/2-06-496/3

Javni poziv za određivanje referentne laboratorije za sprovođenje poslova monitoringa životne sredine, mjerenje nivoa buke u životnoj sredini, nejonizujućeg zračenja i morskog ekosistema za ispitivanje bioloških i mikrobioloških parametara