Sektor za zaštitu prirode vrši poslove koji se odnose na:

 • zaštitu prirode;
 • izradu procjene prihvatljivosti radnji, aktivnosti i djelatnosti na zaštićeno prirodno dobro;
 • procjena stanja i ugroženosti stanišnih tipova i priprema godišnjih izvještaja o stanju i ugroženosti stanišnih tipova;
 • izradu studija zaštite za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara;
 • donošenje akata o preventivnoj zaštiti prirodnih dobara koje imaju svojstvo zaštićenog prirodnog dobra;
 • izradu predloga za donošenje akta o prestanku zaštite, ukoliko zaštićeno prirodno dobro izgubi odlike zbog kojih je proglašeno zaštićenim;
 • pripremanje Crvene knjige, odnosno liste ugroženih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;
 • praćenje brojnosti i stanja populacije divljih ptica u skladu sa međunarodnim obavezama;
 • izradu procjene rizika na prirodu pri unošenju alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva u ekosisteme;
 • izradu procjene rizika pri ponovnom unošenju nestalih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (autohtonih vrsta) u ekosisteme;
 • učestvovanje u pripremanju i sprovođenju projekata i programa u oblasti zaštite prirode;
 • učestvovanje u sprovođenju međunarodnih ugovora u oblasti zaštite prirode;
 • organizovanje i sprovođenje obrazovnih i promotivnih aktivnosti u oblasti zaštite prirode;
 • pripremanje i izdavanje stručnih publikacija u oblasti zaštite prirode;
 • pružanje usluga u oblasti zaštite prirode fizičkim i pravnim licima.

Kontakt

dr Milka Rajković Mitrović – hidrobiolog
Tel: +382 20 446 519
email: milka.rajkovic@epa.org.me

dr Zlatko Bulić – botaničar
Tel: +382 20 446 519
email: zlatko.bulic@epa.org.me

dr Dragan Roganović – entomolog
Tel: +382 20 446 519
email: dragan.roganovic@epa.org.me

dr Gordana Kasom – mikolog
Tel: +382 20 446 518
email: gordana.kasom@epa.org.me

dr Sead Hadžiablahović – botaničar
Tel: +382 20 446 518
email: sead.hadziablahovic@epa.org.me

mr Nataša Stanišić – ekolog
Tel: +382 20 446 521
email: natasa.stanisic@epa.org.me

mr Vasilije Bušković – održivo upravljanje zaštićenim područjima
Tel: +382 20 446 521
email: vasilije.buskovic@epa.org.me

mr Izeta Trubljanin – dendrolog
Tel: +382 20 446 522
email: izeta.trubljanin@epa.org.me

mr Biljana Telebak – malakofauna
Tel: +382 20 446 522
email: biljana.telebak@epa.org.me

Darko Saveljić – ornitolog
email: Tel: +382 20 446 531
email: darko.saveljic@epa.org.me