Loading...

Dozvole i rješenja

/Dozvole i rješenja
Dozvole i rješenja 2018-03-27T12:20:28+00:00

 Izdate dozvole u 2018. godini

Dozvole za procjenu uticaja na životnu sredinu

Saglasnosti na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Dozvole za promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja

Dozvole za promet,sakupljanje i obradu otpada; Rješenja za upis u registar za sakupljanje otpada; Saglasnosti na Planove upravljanja otpadom

Dozvole za za zaštitu ozonskog omotača

Dozvole za promet ugroženih vrsta divlje flore i faune – Cites dozvole

Dozvole za sakupljanje,otkup i promet biljaka i životinja

Dozvole za promet hemikalija

  • Dozvole za uvoz hemikalija
  • Dozvole za tranzit hemikalija
  • Dozvole za izvoz hemikalija
  • Dozvole za obavljanje prometa opasnih hemikalija
  • Rješenja za upis u registar hemikalija

Dozvole za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini

Integrisane dozvole (IPPC)

 

Rješenja za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada

Rješenja za upis u registar izvoznika neopasnog otpada

Rješenja za upis u registar trgovaca i posrednika otpada

Rješenja za upis u registar prevoznika otpada

Izdate dozvole u 2017. godini

Dozvole za procjenu uticaja na životnu sredinu

Saglasnosti na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Dozvole za promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja

Dozvole za promet,sakupljanje i obradu otpada; Rješenja za upis u registar za sakupljanje otpada; Saglasnosti na Planove upravljanja otpadom

Dozvole za za zaštitu ozonskog omotača

Dozvole za promet ugroženih vrsta divlje flore i faune – Cites dozvole

Dozvole za sakupljanje,otkup i promet biljaka i životinja

Dozvole za promet hemikalija

Dozvole za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini

Integrisane dozvole (IPPC)

Rješenja za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada

Rješenja za upis u registar izvoznika neopasnog otpada

Rješenja za upis u registar trgovaca i posrednika otpada

Rješenja za upis u registar prevoznika otpada

 Izdate dozvole u 2016. godini

Dozvole za procjenu uticaja na životnu sredinu

Saglasnosti na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Dozvole za promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja

Dozvole za promet,sakupljanje i obradu otpada; Rješenja za upis u registar za sakupljanje otpada; Saglasnosti na Planove upravljanja otpadom

Dozvole za za zaštitu ozonskog omotača

Dozvole za promet ugroženih vrsta divlje flore i faune – Cites dozvole

Dozvole za sakupljanje,otkup i promet biljaka i životinja

Dozvole za promet hemikalija

  • Dozvole za uvoz hemikalija
  • Dozvole za tranzit hemikalija
  • Dozvole za izvoz hemikalija
  • Dozvole za obavljanje prometa opasnih hemikalija
  • Rješenja za upis u registar hemikalija

Dozvole za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini

Integrisane dozvole (IPPC)