Izdate dozvole u 2020. godini

Saglasnost na procjenu uticaja na životnu sredinu

Saglasnosti na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Dozvole za promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja

Dozvole, registracije, saglasnosti i prijave za upravljanje otpadom:

  • Dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada

   Dozvole za za zaštitu ozonskog omotača

   • Dozvole za promet robe koja sadrži supstancu koja oštećuje ozonski omotač i za promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci
   • Dozvole za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač
   • Dozvole za praćenje kvaliteta goriva naftnog porijekla i za praćenje kvaliteta vazduha
   • Dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduhu

   Dozvole za promet ugroženih vrsta divlje flore i faune – Cites dozvole

   Dozvole shodno Zakonu o zaštiti prirode

   Dozvole za promet hemikalija, ulja i maziva i biocidnih proizoda

  • Dozvole za uvoz hemikalija
  • Dozvole za tranzit hemikalija
  • Dozvole za izvoz hemikalija
  • Potvrde za uvoz hemikalija sa Liste hemikalija koje podliježu postupku prethodnog obavještavanja (PIC postupak)
  • Potvrde za izvoz hemikalija sa Liste hemikalija koje podliježu postupku prethodnog obavještavanja (PIC postupak)
  • Dozvole za obavljanje slobodnog prometa hemikalija
   – hemikalija i detergenata
   – ulja i maziva
  • Upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda
  • Dozvole za obavljanje proizvodnje, prometa, upotrebe i skladištenja biocida
   • Rjesenja za upis u registar hemikalija

   Dozvole za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini

   Integrisane dozvole (IPPC)

   SEVESO

   • Saglasnost na izvještaj o bezbjednosti
   • Saglasnost na Plan od zaštite od udesa

   Hidrografska djelatnost

   Odgovornost za štetu u životnoj sredini

Izdate dozvole u 2019. godini

Saglasnost na procjenu uticaja na životnu sredinu

Saglasnosti na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Dozvole za promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja

Dozvole, registracije, saglasnosti i prijave za upravljanje otpadom:

 Izdate dozvole u 2018. godini

Saglasnost na procjenu uticaja na životnu sredinu

Saglasnosti na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Dozvole za promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja

Dozvole, registracije, saglasnosti i prijave za upravljanje otpadom:

Dozvole za za zaštitu ozonskog omotača

Dozvole za promet ugroženih vrsta divlje flore i faune – Cites dozvole

Dozvole shodno Zakonu o zaštiti prirode

 • Dozvole za prenošenje živih primjeraka divljih vrsta životinja unutar Crne Gore
 • Dozvole za držanje divljih vrsta životinja u zatočeništvu radi prikazivanja javnosti
 • Dozvole za sakupljanje i izvoz nezaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva
 • Dozvole za uvoz nezaštićenih nezaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva
 • Dozvole za obavljanje radnji , aktivnosti i djelatnosti u zaštićenim područjima
 • Dozvole za unošenje alohtonih vrsta u ekosisteme u kojima prirodno nijesu nastanjene
 • Dozvole za obavljanje naučnih i obrazovnih istraživanja u zaštićenim područjima
 • Dozvole za radnje i aktivnosti i speleološkom objektu
 • Dozvole za uzgajanje divljih vrsta životinja u zatočeništvu
 • Dozvole za promet pojedinih zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, njihovih djelova i derivate
 • Dozvole za držanje u zatočeništvu, uzgajanje i stavljanje u promet zaštićenih divljih vrsta životinja
 • Dozvole za prenošenje živih primjeraka divljih vrsta životinja unutar Crne Gore

Dozvole za sakupljanje,otkup i promet biljaka i životinja

Dozvole za promet hemikalija, ulja i maziva i biocidnih proizoda

 • Dozvole za uvoz hemikalija
 • Dozvole za tranzit hemikalija
 • Dozvole za izvoz hemikalija
 • Potvrde za uvoz hemikalija sa Liste hemikalija koje podliježu postupku prethodnog obavještavanja (PIC postupak)
 • Potvrde za izvoz hemikalija sa Liste hemikalija koje podliježu postupku prethodnog obavještavanja (PIC postupak)
 • Dozvole za obavljanje slobodnog prometa hemikalija
  •  hemikalija i detergenata
  •  ulja i maziva
 • Upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda
 • Dozvole za obavljanje proizvodnje, prometa, upotrebe i skladištenja biocida
 • Rjesenja za upis u registar hemikalija

Dozvole za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini

Integrisane dozvole (IPPC)

SEVESO

 • Saglasnost na izvještaj o bezbjednosti
 • Saglasnost na Plan od zaštite od udesa

Hidrografska djelatnost

Odgovornost za štetu u životnoj sredini