About dcadmin

This author has not yet filled in any details.
So far dcadmin has created 1814 blog entries.

Državna mreža za praćenje kvaliteta vazduha – Uporedni rezultati koji se ažuriraju svakih 24 časa – koncentracije PM10 čestica u vazduhu sa mjernih stanica u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Baru

2023-03-25T17:49:25+01:0025.03.2023|

II Indikativni rezultati praćenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu automatskom metodom na 24-oro časovnom nivou Zbog povećanog prisustva zagađujućih materija u vazduhu, u cilju pojašnjenja rezultata mjerenja, u tabelama su prikazani indikativni podaci na osnovu

23.03.2023.

2023-03-25T10:14:08+01:0025.03.2023|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost vas da je Nosilac projekta Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o., Podgorica, podnio

23.03.2023.

2023-03-23T12:45:17+01:0023.03.2023|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o., Podgorica, podnio zahtjev za

22.03.2023.

2023-03-23T12:36:53+01:0023.03.2023|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta “PB AGRO“ D.O.O., Bijelo Polje podnio zahtjev

22.03.2023.

2023-03-22T10:01:41+01:0022.03.2023|

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, Ministarstvo prosvjete Crne Gore iz Podgorice, donijeto

21.03.2023.

2023-03-21T13:44:34+01:0021.03.2023|

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Žičara Kotor Lovćen” d.o.o. iz Podgorice, donijeto rješenje

21.03.2023.

2023-03-21T11:58:18+01:0021.03.2023|

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, podnio zahtjev

17.03.2023.

2023-03-20T09:10:59+01:0020.03.2023|

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta “GOLDEN SAND“ d.o.o., Podgorica, podnio zahtjev za