About dcadmin

This author has not yet filled in any details.
So far dcadmin has created 403 blog entries.

Najava događaja

2018-10-19T14:13:14+00:00 19.10.2018|

Održavanje prezentacije u OŠ ,,Zarija Vujošević" u Matagužima U ponedjeljak 22.10.2018.g. sa početkom u 10:00 h u OŠ ,,Zarija Vujošević" u Matagužima, održaće se prezentacija na temu:,,Botaničke bašte u Crnoj Gori sa osvrtom na Botaničku

19.10.2018.

2018-10-19T09:19:30+00:00 19.10.2018|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA

ODLUKA o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30.

2018-10-18T07:11:50+00:00 18.10.2018|

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen

17.10.2018.

2018-10-17T10:14:19+00:00 17.10.2018|

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA

11.10.2018.

2018-10-11T13:14:41+00:00 11.10.2018|

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA

11.10.2018.

2018-10-11T13:11:58+00:00 11.10.2018|

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA

10.10.2018.

2018-10-11T10:10:54+00:00 11.10.2018|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA

05.10.2018.

2018-10-05T11:42:51+00:00 05.10.2018|

Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne