About dcadmin

This author has not yet filled in any details.
So far dcadmin has created 1686 blog entries.

29.11.2022.

2022-11-29T10:38:12+01:0029.11.2022|

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Sambic” a.d. iz Podgorice, donijeto Rješenje, broj: 03-UPI-1414/6

Akcija sakupljanja otpadnog papira

2022-11-25T09:42:41+01:0025.11.2022|

Prethodnih dana zaposleni u Agenciji za zaštitu životne sredine sakupljali su otpadni papir, koji su dalje predali sakupljaču otpada ,,Sveti Nikola” KD iz Nikšića na reciklažu. Sredstva dobijena od pomenute akcije uplaćena su na račun

24.11.2022.

2022-11-28T08:26:08+01:0024.11.2022|

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „K.D.P. PROMOTION AND INVESTMENTS LIMITED” - D.S.D.

24.11.2022.

2022-11-24T07:23:28+01:0024.11.2022|

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „KIPS GRADNJA“ d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje,

24.11.2022.

2022-11-24T07:22:08+01:0024.11.2022|

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocima projekta „STABLO“ doo, Budva, BEPPLER & PARTNERS Ltd.

22.11.2022.

2022-11-23T10:07:43+01:0023.11.2022|

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocima projekta „Stablo” d.o.o. iz Budve, „Beppler & Partners“

22.11.2022.

2022-11-22T13:48:26+01:0022.11.2022|

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Euromix Beton” d.o.o. iz Bara, adresa Zaljevo bb, podnijelo

Obavještenje za javnost

2022-11-22T13:45:56+01:0022.11.2022|

Poštovani građani, Ekološka svijest u Crnoj Gori nije probuđena, ali se budi. To nas zaista raduje. Sve je veći broj organizacija i pojedinaca koji doprinose jačanju potrebe zaštite prirode ove zemlje. Takođe, sve je veći

22.11.2022.

2022-11-22T09:41:27+01:0022.11.2022|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, D.O.O. SLOMARK iz Nikšića, podnio zahtjev za

22.11.2022.

2022-11-22T09:39:00+01:0022.11.2022|

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „HARD DISCOUNT LAKOVIĆ” d.o.o. - Podgorica, podnio