About dcadmin

This author has not yet filled in any details.
So far dcadmin has created 781 blog entries.

16.08.2019.

2019-08-16T11:21:46+00:00 16.08.2019|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Jugopetrolu AD iz Podgorica, ul.Stanka

15.08.2019.

2019-08-16T11:19:08+00:00 16.08.2019|

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće, „MHE VRBNICA” doo Podgorica Ulica 8

15.08.2019.

2019-08-16T11:14:50+00:00 16.08.2019|

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Jugopetrol“ a.d. iz Podgorice, ul.Stanka Dragojevića

15.08.2019.

2019-08-15T11:01:31+00:00 15.08.2019|

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Crnogorski Elektroprenosni Sistem“ AD, iz

15.08.2019.

2019-08-15T10:56:48+00:00 15.08.2019|

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Durmitor Development’’d.o.o. iz Nikšića, Ul Milovana

13.08.2019.

2019-08-14T11:57:46+00:00 14.08.2019|

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Durmitor Development’’d.o.o. iz Nikšića, Ul

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja

2019-08-12T14:03:19+00:00 12.08.2019|

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu prirode i životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja

2019-08-08T12:16:27+00:00 08.08.2019|

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje Lista kandidata koji su predloženi

07.08.2019.

2019-08-07T10:57:58+00:00 07.08.2019|

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Bekommerc“ d.o.o., iz Herceg Novog,