AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica
Crna Gora
epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

KABINET DIREKTORA

Tel: +382 20 446 500

SEKTORI

Kabinet direktora:
+382 20 446 500

Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje:
+382 20 446 567, +382 20 446 506, +382 20 446 513, +382 20 446 530, +382 20 446 520
Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti:
+382 20 446 508, +382 20 446 529, +382 20 446 517, +382 20 446 510
Sektor za primjenu Arhuske konvencije i vođenje katastra zagađivača iz oblasti zaštite životne sredine:
+382 20 446 511, +382 20 446 512
Odjeljenje za radiološku i nuklearnu sigurnost i bezbjednost i zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja:
+382 67 525 770

Sektor za zaštitu prirode:

+382 20 446 531, +382 20 446 518, +382 20 446 519, +382 20 446 521, +382 20 446 522

Odjeljenje za projekte u životnoj sredini

+382 20 446 503, +382 20 446 504,

KONTAKT FORMA

Pošaljite elektronsku poruku. Sva polja označena zvezdicom * moraju biti unešena.