Loading...

Obavještenja IPPC

Home/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC2018-03-22T10:39:58+01:00

08.07.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019.) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost da je nadležni organ izradio nacrt integrisane dozvole operatera „Možura“ d.o.o iz Bara za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada i obavljanje aktivnosti odstranjivanja otpada na lokaciji Možura u Baru.

 

01.07.2021.

Na osnovu člana 12 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost da je operater „MOŽURA“ D.O.O iz Bara podnio uredan zahtjev, zaveden pod brojem 02-UPI-651/1 od dana 06.05.2021. god, za reviziju integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada i obavljanje aktivnosti odstranjivanja otpada na lokaciji Možura u Baru.

15.06.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o industrijskim emisijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019.) Agencija za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i javnost da je nadležni organ izradio nacrt integrisane dozvole operatera „Deponija“ d.o.o iz Podgorice za rad postrojenja regionalne deponije za komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odlaganja neopasnog otpada u tijelo deponije “Livade” u Podgorici.

Rješenje o izdavanju integrisane dozvole broj: UPI-02-1174/44 od 18.04.2019. godine, za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane

Na osnovu člana 14 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16, 55/18), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operateru „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o.“ Nikšić, iz Nikšića, donijeto Rješenje o izdavanju integrisane dozvole broj: UPI-02-1174/44 od 18.04.2019. godine, za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane i obavljanje aktivnosti proizvodnje čelika i slobodnih otkovaka na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Dokumenta u prilogu:

  1. Rješenje o izdavanju integrisane dozvole 
  2. Prilog I – Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
  3. Prilog II – Rješenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpada