Loading...

Obavještenja IPPC

/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC 2018-03-22T10:39:58+00:00

Odbijen zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole za pogon za proizvodnju amonijum – perhlorata na lokaciji Police

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost, shodno članu 14 stav 4 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), da je zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole za pogon za proizvodnju amonijum – perhlorata na lokaciji Police bb u Beranama, koji je podnio operater „Hemijska Industrija Poliex“ A.D. Berane, iz Berana, odbijen kao neuredan.

Rješenje o odbijanju zahtjeva Poliex

Zaključak o prekidu postupka

Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Zaključak br. UPII-112-178/18 od 27.12.2018. godine, po žalbi AD Kombinat Aluminijuma Podgorica-u stečaju, izjavljenoj protiv rješenja Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br. UPI-101-1556/1-02-2277/40 od 30.08.2018. godine, o prekidu postupka izdavanja integrisane dozvole do rješavanja prethodnog pitanja.

 

 

Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić podnio zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću

Na osnovu člana 10 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operater, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, Vuka Karadžića bb, Nikšić, dana 27.12.2018. godine, podnio kompletan zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Prilozi se nalaze na LINKU.

Izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole

Na osnovu članova 11 i 22 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore”, br. 054/09 od 10.08.2009, 040/11 od 08.08.2011, 042/15 od 29.07.2015, 054/16 od 15.08.2016), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu javnost

da je izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama na lokaciji deponije „Možura“ u Baru, kojim upravlja operater „Možura“ d.o.o. iz Bara.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u Nacrt o produženju Integrisane dozvole u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u Ul. IV Proleterske br. 19, kancelarija br. 215 na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

26.03.2018

Dana 23. 03. 2018. godine, Agencija  za zaštitu prirode i životne sredine donijela je Rješenje  o izdavanju  integrisane dozvole, registarski broj 4, za rad cjelokupnog postrojenja TE „Pljevlja“ i obavljanje aktivnosti proizvodnje električne i toplotne energije na lokaciji Kalušići u Pljevljima, kojim upravlja operater „Elektroprivreda Crne Gore“ AD, iz Nikšića.

Integrisana dozvola za rad postrojenja TE “Pljevlja”, izdata je u skladu sa obavezama predviđenim Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima i Akcionim planom koji čine sastavni dio dozvole.