Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini

Home/Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini
Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini2019-11-21T12:24:47+01:00

19.12.2023.

Shodno članu 14 a na osnovu člana 13 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “MONTENEGRO PETROL” doo iz Podgorice, Ul. Bohinjska 35, donijeto Privremeno Riješenje broj 03-UP-1038/21 od dana 18.12.2023.godine, kojim je utvrđeno da nastala šteta na potezu ( od Botuna do Ponara ), u konkretnom slučaju za operatera  „Montenegro Petrol“ doo katastarska parcela 2227/3 2227/4 KO Mahala, kao i katastarska parcela 2227/1 KO Mahala, Opština Podgorica, predstavlja štetu shodno Zakonu o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (Službeni list Crne Gore, br.27/14, 55/16).

02.08.2023.

Shodno članu 14 a na osnovu člana 13 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “MONTENEGRO PETROL” iz Podgorice, Ul.  Bohinjska 35, donijeto Riješenje broj 03-UP-1038/3 od dana 01.08.2023.godine, kojim se utvrđuje da je nastala šteta u životnoj sredini kršenjem Zakona i profesionalnih standarda, internih pravila poslovanja i grubom nepažnjom operatera usled devastacije prirodnih vrijednosti u koritu rijeke Morače na potezu od ušća Sitnice do Vukovačkog mosta, čime je pričinjena šteta koja ima značajan negativan uticaj na dostizanje ili održavanje povoljnog statusa zaštićenih vrsta i prirodnih staništa predmetnog područja, kao i izdašnost vodoizvorišta Bolje sestre.

 

02.08.2023.

Shodno članu 14 a na osnovu člana 13 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “BETON MONTENEGRO” iz Podgorice, Mahala bb, donijeto Riješenje broj 03-UP-1040/3 od dana 01.08.2023.godine, kojim se utvrđuje da je nastala šteta u životnoj sredini kršenjem Zakona i profesionalnih standarda, internih pravila poslovanja i grubom nepažnjom operatera usled devastacije prirodnih vrijednosti u koritu rijeke Morače na potezu od ušća Sitnice do Vukovačkog mosta, čime je pričinjena šteta koja ima značajan negativan uticaj na dostizanje ili održavanje povoljnog statusa zaštićenih vrsta i prirodnih staništa predmetnog područja, kao i izdašnost vodoizvorišta Bolje sestre.

02.08.2023.

Shodno članu 14 a na osnovu člana 13 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “BEMAX” d.o.o. iz Podgorice, Ul. Studentska 2a, donijeto Riješenje broj 03-UP-1039/3 od dana 01.08.2023.godine, kojim se utvrđuje da je nastala šteta u životnoj sredini kršenjem Zakona i profesionalnih standarda, internih pravila poslovanja i grubom nepažnjom operatera usled devastacije prirodnih vrijednosti u koritu rijeke Morače na potezu od ušća Sitnice do Vukovačkog mosta, čime je pričinjena šteta koja ima značajan negativan uticaj na dostizanje ili održavanje povoljnog statusa zaštićenih vrsta i prirodnih staništa predmetnog područja, kao i izdašnost vodoizvorišta Bolje sestre.

02.08.2023.

Shodno članu 14 a na osnovu člana 13 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “CIJEVNA KOMERC” iz Podgorice, Ul. Crnogorskih serdara 19, donijeto Riješenje broj 03-UP-1041/3 od dana 01.08.2023.godine, kojim se utvrđuje da je nastala šteta u životnoj sredini kršenjem Zakona i profesionalnih standarda, internih pravila poslovanja i grubom nepažnjom operatera usled devastacije prirodnih vrijednosti u koritu rijeke Morače na potezu od ušća Sitnice do Vukovačkog mosta, čime je pričinjena šteta koja ima značajan negativan uticaj na dostizanje ili održavanje povoljnog statusa zaštićenih vrsta i prirodnih staništa predmetnog područja, kao i izdašnost vodoizvorišta Bolje sestre.

26.07.2023.

Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su operateri – „HG Budvanska rivijera AD“ i pravno lice „Gabbiano VS doo Budva“, dostavili „Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije/sanacije prostora nakon značajne devastacije prirodnih vrijednosti na katastarskim parcelama 2653, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643/1, 2642, 2641, 2631/1, 2632/1, 2633, 2636, 2638, 2637, 2634, 2635, 2629, 2630, 2627, 2624, 2626/1, 3072/1 i druge KO Budva, Opština Budva, a koje se nalaze unutar granica zaštićenog područja Spomenik prirode Brdo Topliš („Spas“).