Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2024. godinu

10.05.2024.

07 UPI 15 2


26.04.2024.

07 UPI 13 2 


25.04.2024.

07 UPI 12 3


19.04.2024.

07 UPI 10 2


19.04.2024.

07 UPI 11 2


04.04.2024.

07 UPI 9 2


04.04.2024.

07 UPI 8 2


13.03.2024.

07 UPI 7 2


12.02.2024.

07 UPI 6 2


30.01.2024.

07 UPI 5 2


24.01.2024.

07 UPI 4 2


18.01.2024.

07 UPI 2 2


Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2023. godinu

11.12.2023.

07 UPI 66 2


05.12.2023.

07 UPI 64 2


06.12.2023.

07 UPI 65 2


16.11.2023.

07 UPI 62 2


10.11.2023.

07 UPI 59 3


08.11.2023.

07 UPI 61 2


07.11.2023.

Rjesenje 07 UPI 60 2


06.11.2023.

07 UPI 55 2


30.10.2023.

07 UPI 52 2


30.10.2023.

07 UPI 53 2


30.10.2023.

07 UPI 51 2


27.10.2023.

07 UPI 56 2


27.10.2023.

07 UPI 57 2


27.10.2023.

07 UPI 58 2


26.10.2023.

07 UPI 50 2


10.10.2023.

07 UPI 49 2


10.10.2023.

07 UPI 48 2


10.10.2023.

07 UPI 47 2


09.10.2023.

07 UPI 46 2


09.10.2023.

07 UPI 45 2


09.10.2023.

07 UPI 44 2


13.09.2023.

07 UPI 42 2


12.09.2023.

07 UPI 41 2


22.08.2023.

CDT 07 UPI 40 2


21.08.2023.

NVO Mans 07 UPI 39 2


11.07.2023.

07 UPI 38 2


11.07.2023.

07 UPI 37 2


11.07.2023.

07 UPI 36 2


11.07.2023.

07 UPI 35 2


11.07.2023.

07 UPI 34 2


04.07.2023.

07 UPI 31 2


20.06.2023.

07 UPI 32 2


02.06.2023.

07 UPI 29 2


19.05.2023.

07 UPI 27 2


18.05.2023.

07 UPI 26 2


19.05.2023.

07 UPI 25 2


25.04.2023.

07 UPI 24 2


25.04.2023.

07 UPI 23 2


25.04.2023.

07 UPI 22 2


25.04.2023.

07 UPI 21 2


25.04.2023.

07 UPI 19 2


24.04.2023.

Rjesenje 07 UPI 20 2


21.04.2023.

07 UPI 18 2


21.04.2023.

07 UPI 10 2 NVO Mans


18.04.2023.

Rjesenje 07 UPI 07 UPI 14 2


12.04.2023.

07 UPI 16 2


11.04.2023.

Rjesenje 07 UPI 17 2


24.03.2023.

07 UPI 13 2


07.03.2023.

07 UPI 11 2


15.02.2023.

07 UPI 8 2


07.02.2023.

NVO Mans 07 UPI 7 2


30.01.2023.

NVO Mans 07 UPI 5 2


17.01.2023.

07 UPI 3 2


17.01.2023.

07 UPI 4 2


10.01.2023.

NVO Mans 07 UPI 1 2


10.01.2023.

NVO Mans 07 UPI 2 2

Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2022. godinu

21.01.2022.

07 UPI 1 2 NVO Mans


21.01.2022.

07 UPI 2 2 Centar za demokratsku tranziciju


10.02.2022.

07 UPI 3 2 NVO Mans


10.02.2022.

07 UPI 4 2 ND Vijesti Miloš Rudović


14.02.2022.

07 UPI 6 2 NVO Mans


14.02.2022.

07 UPI 7 2 NVO Mans


15.02.2022.

07 UPI 5 2 Nataša Žugić


18.02.2022.

07 UPI 9 2 NVO Mans


22.02.2022.

07 UPI 8 2 NVO Mans


22.02.2022.

07 UPI 10 2 Jovan Zvizdojević


07.03.2022.

07 UPI 11 2 Savez slijepih CG


10.03.2022.

07 UPI 13 2 OHM Mamula


14.03.2022.

07 UPI 12 4 NVO Green Home


25.03.2022.

Advokat Mihailo Bojovic 07 UPI 14 2


30.03.2022.

07 UPI 17 2 Braća Magud Grbalj doo


31.03.2022.

07 UPI 15 2 Centar za građansko obrazovanje


07.04.2022.

07 UPI 18 2 NVO Mans


07.04.2022.

07 UPI 19 2 NVO Mans


20.04.2022.

07 UPI 20 2 Martin Guci


20.04.2022.

07 UPI 21 2 Vuk Vujisić


13.05.2022.

07 UPI 22 2 Milos Mijatovic


13.05.2022.

07 UPI 23 2 NVO Green Home


24.05.2022.

07 UPI 24 2 Miloš Rudović


26.05.2022.

NVO Mans 07 UPI 25 2


26.05.2022.

NVO Mans 07 UPI 26 2


26.05.2022.

NVO Mans 07 UPI 27 2


03.06.2022.

07 UPI 29 2 Braća Magud

03.06.2022.

07 UPI 30 2 NVO Mans


08.06.2022.

07 UPI 31 2 NVO Mans


09.06.2022.

07 UPI 33 2 Portal Volim Danilovgrad


09.06.2022.

07 UPI 34 2 Damira Kalač


13.06.2022.

07 UPI 32 2 NVO Mans


23.06.2022.

07 UPI 35 2 Aleksandar Duborija


23.06.2022.

07 UPI 36 2 Damira Kalač


23.06.2022.

07 UPI 38 2 MIL COM


04.07.2022.

07 UPI 37 2 Centar za razvoj Durmitora


04.07.2022.

07 UPI 39 2 NVO Mans


04.07.2022.

07 UPI 40 2 Miloš Rudović


04.07.2022.

07 UPI 41 2 NVO Mans


27.07.2022.

07 UPI 42 2 NVO Green Home


12.09.2022.

07 UPI 45 2


06.12.2022.

07 UPI 43 2 NVO Mans


06.12.2022.

07 UPI 46 2 Damira Kalač


06.12.2022.

07 UPI 48 2 NVO Mans


06.12.2022.

07 UPI 49 3 NVO Mans


06.12.2022.

07 UPI 50 2 Organizacija KOD


06.12.2022.

07 UPI 52 2 NVO Mans


06.12.2022.

07 UPI 57 2 NVO Mans


13.12.2022.

07 UPI 53 2 NVO Mans


13.12.2022.

07 UPI 58 2 Damira Kalač ND Vijesti


Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2021. godinu

25.02.2021.

03 UPI 1 2 Mreža za promjene

 • Luštica Development AD.-projekat izgradnje/nasipanje/uređenje hotelske plaže u dijelu DSL ,,Sektor 36“ –  opština Tivat Luštica Development AD (bioprečistač) Luštica Development AD postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda DUP Donji Radovići centar – opština Tivat Luštica Development AD –Marina sa obalnim šetalištem na UP5 i L2 u zahvatu

25.02.2021.

03 UPI 2 2 Rade Potpara


25.02.2021.

03 UPI 4 2 Mans


25.02.2021.

03 UPI 5 2 MANS


25.02.2021.

03 UPI 6 2 MANS


25.02.2021.

03 UPI 7 2 MANS


25.02.2021.

03 UPI 8 2 MANS


25.02.2021.

03 UPI 9 2 MANS

Informacija:

– Notification for delay damages

– Email


25.02.2021.

03 UPI 10 2 MANS


25.02.2021.

03 UPI 11 2 CDT


25.02.2021.

03 UPI 13 2 Arhitekta Jelena Rabrenović


25.02.2021.

03 UPI 14 2 MANS

 • – Prijava kandidata

11.03.2021.

03 UPI 15 2 NVO Mans


11.03.2021.

03 IPI 17 2 Jelena Rabrenovic


11.03.2021.

03 UPI 18 2 Advokat Jelena Rabrenovic


11.03.2021.

03 UPI 20 2 GP URA

 • Količine otpada proizvedene u 2020 godini – Kombinat aluminijuma

11.03.2021.

03 UPI 21 2 NVO Mans

 • Elaborat-eksploatacija tehničko građevinskog materijala „Sađavac“,Opština Danilovgrad

23.03.2021.

03 UPI 22 2 NVO Mans


26.03.2021.

03 UPI 24 2 CRNVO


26.03.2021.

03 UPI 23 2 NVO Mans

 • izvještaj kompanije „INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH“, koji je predat Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine

09.04.2021.

03 UPI 25 2 NVO Mans


09.04.2021.

03 UPI 26 2 Biznis Start up Centar Bar


09.04.2021.

03 UPI 27 2 NVO Mans


20.04.2021.

03 UPI 28 3 Ana Gardasević


27.04.2021.

02 UPI 29 2 Fab Live


27.04.2021.

03 UPI 30 2 NVO Mans


17.05.2021.

03 UPI 31 2 NVO Mans


29.04.2021.

03 UPI 32 2 NVO Mans


29.04.2021.

03 UPI 33 2 Centar za gradjansko obrazovanje


29.04.2021.

03 UPI 34 2 Lazar Grdinic


24.05.2021.

03 UPI 35 2 NVO Nova Zona


24.05.2021.

03 UPI 36 2 Centar za gradjansko obrazovanje


24.05.2021.

03 UPI 37 2 NVO Mans

 • Izvjestaj komisije UPI-101/2-02-492/43 od 20.07.2018

24.05.2021.

03 UPI 38 2 NVO Mans

 • Informacija: izvještaj komisije UPI-101/2-02-492/41 od 22.03.2018

24.05.2021.

03 UPI 39 2 NVO Mans


24.05.2021.

03 UPI 40 2 NVO Mans


24.05.2021.

03 UPI 41 2 Centar za gradjansko obrazovanje


24.05.2021.

03 UPI 43 2 Alisa Hajdarpašić


27.05.2021.

03 UPI 44 2 Marko Blažević


27.05.2021

03 UPI 45 2 NVO Udruženje za zaštitu Komova


27.05.2021.

03 UPI 46 2 Trojan DOO


03.06.2021.

03 UPI 42 2 NVO Forum za evroatlantske perspektive


31.06.2021.

03 UPI 48 2 NVO Mans


31.06.2021.

03 UPI 49 2 NVO Mans

 • Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje bulevara Podgorica-Danilovgrad

31.06.2021.

03 UPI 50 2 NVO Nova Zona

 • Podaci putničkih vozila koja su u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine

31.06.2021.

03 UPI 51 2 NVO Mans

 • Mjesečni izvještaj Bijela, april

31.06.2021.

03 UPI 52 2 NVO Mans

 • Backfilling proposition for ADRIATIC MARINA project index A
 • Variation order
 • Korespondencija

31.06.2021.

03 UPI 53 2 NVO Mans


31.06.2021.

03 UPI 54 2 NVO Mans

 • Elaborati- Mojanska 1 i 2

19.07.2021.

03 UPI 55 2 NVO Nova Zona


19.07.2021.

03 UPI 56 2 NVO Mans

 • Zahtjev za davanje misljenja o potrebi procjene uticaja na zivotnu sredinu za rekonstrukciju HE Perucica koja se odnosi na rekonstrukciju kanala Opačica i Mostanica

22.07.2021.

03 UPI 57 2 EcoEnergy Consalting


31.08.2021.

03 UPI 58 2 Organizacija KOD


31.08.2021.

03 UPI 59 2 NVO Mans


31.08.2021.

03 UPI 60 2 NVO Akcija za socijalnu pravdu


15.09.2021.

03 UPI 61 2 Adriatic 42 doo Tivat


15.09.2021.

03 UPI 62 2 NVO Mans


15.09.2021.

03 UPI 63 2 NVO Mans


15.09.2021.

03 UPI 64 2 Advokat Vladimir Cadjenovic


17.09.2021.

03 UPI 65 2 NVO Mans


12.10.2021.

03 UPI 66 2 Lazar Grdinic

 • informacija – Izvještaj stručnog nadzora, mjesec maj 2021.godine

12.10.2021.

03 UPI 67 Lazar Grdinić

 • informacija – 7. sertifikovane i okončane situacije od strane kompanije “Nik Com” d.o.o. Nikšić (PIB:02369621) i “Institut za rudarstvo i metalurgiju” Bor, Srbija predviđene ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad projektom odvoženja grita sa područja Brodogradilišta Bijela.

12.10.2021.

03 UPI 68 2 NVO Mans


12.10.2021.

03 UPI 69 2 NVO Mans


12.10.2021.

03 UPI 70 2 Advokat Vladimir Čađenović


12.10.2021.

03 UPI 71 2 NVO Green Home


21.10.2021.

03 UPI 72 2 Sportsko ribolovni klub Sinjavac Ismet Softić

05.11.2021.

03 UPI 74 2 NVO Mans

 • Informacija: Izvještaj stručnog nadzora projekta remedijacije bivšeg Brodogradilišta Bijela, koji vrše kompanije “Nik Com” d.o.o.Nikšić (PIB:02369621) i “Institut za rudarstvo i metalurgiju” Bor, Srbija, za mjesec jun 2021.godine.

26.11.2021.

05 UPI 75 2 SRK Sinjavac


02.12.2021.

05 UPI 79 2 NVO Akcija za socijalnu pravdu


06.12.2021.

05 UPI 77 2 NVO Mans

 • Ponuda Valgo

06.12.2021.

05 UPI 78 2 NVO Mans


23.12.2021.

Srk Tara Mojkovac 05 UPI 80 2


23.12.2021.

NVO Mans 05 UPI 81 2


23.12.2021.

NVO Mans 05 UPI 82 2


30.12.2021.

NVO Green Home 05 UPI 84 2


Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2020. godinu

23.01.2020.

03 UPI 1-2 Monteput doo


31.01.2020.

03-UPI-5-2 NVO Mans


31.01.2020.

03-UPI-4-2 NVO Mans


14.02.2020.

03 UPI 6 2 CDT Aleksandra Grdinic


14.02.2020.

03 UPI 8 2 Tadija Šćepanović


17.02.2020.

03 UPI 7 2 Organizacija KOD


02.03.2020.

03 UPI 9 2 NVO Mans


02.03.2020.

03 UPI 11 2 NVO Mans


02.03.2020.

03 UPI 10 2 Institut Alternativa


03.03.2020.

03 UPI 13 2 Small Hydro Power Plant Kutska doo


03.03.2020.

03 UPI 14 2 Small Hydro Power Plant Kutska doo


03.03.2020.

03 UPI 16 2 Gradjanski pokret URA


09.03.2020.

03 UPI 17 2 Centar za razvoj nevladinih organizacija


11.03.2020.

03 UPI 15 2 Centar za razvoj nevladinih organizacija


08.04.2020.

03 UPI 18 2 NVO Mans


25.05.2020.

03 UPI 19 2 ND Vijesti Milos Rudovic

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu-Dalekovod 400kV Lastva-Pljevlja dionica Čevo-Pljevlja;
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu-Dalekovod 110kV Tivat-Kotor;
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu-TS 400/110/35kV, Lastva Grbaljska, Kotor;
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu- Interkonekcje HVDC 500 kV „Italija- Crna Gora“, Opština Kotor;
Elaborat procjene uticaja konvertorskog postrojenja na životnu sredinu.

27.05.2020.

03 UPI 21 2 NVO Mans


03.06.2020.

Rješenje 03 UPI 22 2


03.06.2020.

03 UPI 23 2 NVO Mans


17.06.2020.

03 UPI 24 2


02.07.2020.

03 UPI 32 2 Opština Ulcinj MZ Kruče


06.07.2020.

03 UPI 26 2 Green Home


06.07.2020.

03 UPI 27 2 Organizacija KOD Srdjan Perić


06.07.2020.

03 UPI 29 2 NVO Mans

Informacija: Ugovor “Valgo Societe Anonyme a Conseil DAdministration Francuska


06.07.2020.

03 UPI 30 2 NVO Mans


06.07.2020.

03 UPI 28 2 CGO MEDIA


22.07.2020.

03 UPI 33 2 NVO Mans


22.07.2020.

03 UPI 35 2 NVO Mans


22.07.2020.

03 UPI 36 2 NVO Mans


22.07.2020.

03 UPI 34 2 NVO Mans

Kopije svih zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz opasnog otpada – grita sa područja Brodogradališta Bijela, koje je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, podnijela kompanija Valgo Montenegro d.o.o. Podgorica (pib:03236862), sa kompletnom pratećom dokumentacijom.


22.07.2020.

03 UPI 37 2 NVO Mans

Privremeni izvještaji kompanije “INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH”, predviđeni ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad projkektom održavanja grita sa područja Brodogradilišta Bijela. (sastavni dio Mjesecnih izvjestaja)


22.07.2020.

03 UPI 38 2 NVO Mans

Mjesečni izvještaji kompanije “INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH”, predviđenih ugovorom o vršenju stručnog stručnog nadzora nad projektom održavanja grita sa područja Brodogradilišta Bijela.


22.07.2020.

03 UPI 39 2 Ilija Suster

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, a u vezi sa saglasnošću po rješenju broj: 02-UPI-157/22 od 24.04.2020. godine.


22.07.2020.

03 UPI 40 2 NVO Mans

Zapisnik sa otvaranja ponuda pristiglih na međunarodnom tenderu za izbor izvođača radova na remedijaciji tla lokacije brodogradilišta Bijela.


22.07.2020.

03 UPI 41 2 ND Vijesti Milos Rudovic

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 400 kV Lastva Grbaljska – Čevo.


28.07.2020.

03 UPI 42 2 NVO MANS

Aneks ugovora o odvozu grita sa područja Brodogradilišta Bijela, koji je zaključen sa kompanijom “Valgo Societe Anonyme a Conseli D Administration.


28.07.2020.

03 UPI 43 3 NVO Mans


28.07.2020.

03 UPI 44 2 NVO Mans


28.07.2020.

03 UPI 46 2 Green Home Nikolina Milovic


28.07.2020.

03 UPI 47 2 GP URA

 • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu Bjelonevicka II Opština Mojkovac

28.07.2020.

03 UPI 49 2 NVO Mans


28.07.2020.

03 UPI 51 2 NVO Green Home


29.07.2020.

03 UPI 45 2 MORT


30.07.2020.

03 UPI 48 2 Alisa Hajdarpašić


30.07.2020.

03 UPI 52 2 Mile Glavicanin


19.08.2020.

Rjesenje 03 UPI 53 2 NVO Mans


28.09.2020.

03 UPI 54 2 Vladimir Novovic

 -rjesenje o imenovanju članova komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju MHE na rječicama Crnja, Ljubaštica i Crni potok (Čestogaz), sa spiskom članova komisije,
– izvještaj sa javne rasprave koja je održana sa imenima prisutnih lica na javnoj raspravi, kao i sa datumom i mjestom održavanja rasprave,
– Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju MHE na rječicama Crnja, Ljubaštica i Crni potok.

28.09.2020.

– Elaborat procjena uticaja na životnu sredinu za Izgradnju mHE “Crnje”
– Rješenje o formiranju komisije
– Izvještaj komisije

28.09.2020.

– rješenje o imenovanju članova komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju MHE na rječicama Crnja, Ljubaštica i Crni potok (Čestogaz), sa spiskom članova komisije,
– izvještaj sa javne rasprave koja je održana sa imenima prisutnih lica na javnoj raspravi, kao i sa datumom i mjestom održavanja rasprave,
– Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju MHE na rječicama Crnja, Ljubaštica i Crni potok.

28.09.2020.

03 UPI 57 2 NVO Mans


28.09.2020.


28.09.2020.

– Ugovor  COREIT

28.09.2020.


20.10.2020.

– Program mjera zaštite životne sredine (dat je kao Prilog 1.10 Zahtjeva za izdavanje Integrisane dozvole); Integrisana dozvola sa Programom mjera prilagođavanja rada postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima operatera (br. 02-UPI-1174/44 od 18.04.2019.); Godišnji izvještaj operatera o izvršenim obavezama za 2019. iz Programa mjera prilagođavanja rada postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima operatera; Izvještaji za 2019. godinu o monitoringu emisija i praćenju kvaliteta segmenata životne sredine (vazduh, voda, zemljište), kao i mjerenju nivoa buke i vibracija i izvještaj o udesima, ako ih je bilo; Podaci o ispuštanju zagadjujućih materija u životnu sredinu koji se dostavljaju Agenciji za potrebe vođenja katastra zagadjivača; Ekološka saglasnost na Elaborat procjene uticaja – Instalacija tečnog prirodnog gasa (TPG) (br. 02-UPI-119/22 od 22.04.2019.); Ekološka saglasnost na Elaborat procjene uticaja – instalirana rotaciona peć 10t/h (br. 02-UPI-486-21 od 19.02.2018.); Elaborat procjene uticaja – instalirana rotaciona peć 10t/h; Elaborat procjene uticaja – Elektrolučna peć 65t sa sistemom za oprašivanje (FTP); Elaborat procjene uticaja – Instalacija tečnog prirodnog gasa (TPG); Plan upravljanja otpadom iz novembra 2018. godine; Plan upravljanja otpadom iz maja 2020. godine; Godišnji izvještaj o otpadu za 2019. godinu; Plan prevencije od udesa (br. 10-10-172-04 od 11.09.2018.); Plan mjera za efikasno korišćenje energije (br. 10-10-247-03 od 25.12. 2018.)

27.10.2020.


27.10.2020.


12.11.2020.


03.12.2020.


03.12.2020.

– Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz otpada-grita sa područja Brodogradilišta Bijela sa pratećom dokumentacijom

03.12.2020.


03.12.2020.


03.12.2020.


03.12.2020.


03.12.2020.

– Idejno rješenje izgradnje male hidroelektrane “Skrbuša”, KO Trunića do, Opština Kolašin


03.12.2020.

– Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu benzinske stanice Rokšped Petrol
– Saglasnost


03.12.2020.

-Mjesečni izvještaji kompanije “INTERGEO UMWELTTECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH”, predviđenih ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad projektom odvoženja grita sa područja Brodogradilišta Bijela, jul i avgust

03.12.2020.


08.12.2020.

– Katastar zagađivača životne sredine koji vodi Agencija za zaštitu prirode i životne sredine


14.12.2020.


29.12.2020.


29.12.2020.


29.12.2020.
Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2019. godinu

11.01.2019.

UPI-101-2-03-1-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-2-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-3-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-4-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-5-2 MANS


24.01.2019.

UPI-101-2-03-106-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-105-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-104-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-103-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-6-2 MANS


04.02.2019.

03-UPI-13-2 MANS


05.02.2019.

03-UPI-7-2 Euro Petrol CG doo


08.02.2019.

03-UPI-14-2 LUPA


08.02.2019.

03-UPI-16-2 Ana Strbenac Stenella consulting


15.02.2019.

03-UPI-18-2 MANS


15.02.2019.

03-UPI-17-2 MANS


15.02.2019,

03-UPI-15-2 MANS


19.02.2019.

03-UPI-3-4 MANS


28.02.2019.

03-UPI-21-2 Milija Cabarkapa


11.03.2019.

03-UPI-20-2 Institut alternativa


11.03.2019.

03-UPI-22-2 CRNVO


11.03.2019.

03-UPI-23-2 CRNVO


11.03.2019.

03-UPI-25-2 CRNVO


13.03.2019.

03-UPI-24-2 CRNVO


13.03.2019.

03-UPI-26-2 INA CRNA GORA


27.03.2019.

03-UPI-28-2 MANS


11.04.2019.

03-UPI-29-2 LUPA


15.04.2019.

03-UPI-30-2 Ervin Demic


19.04.2019.

03-UPI-31-2 INA CRNA GORA


19.04.2019.

03-UPI-32-2 Fidelity consulting doo


19.04.2019.

03-UPI-33-2 NVO Green Home


19.04.2019.

03-UPI-34-2 NVO Green Home


19.04.2019.

03-UPI-35-2 NVO Green Home


25.04.2019.

03-UPI-36-2 MANS


13.05.2019.

03-UPI-37-1 CRNVO


14.05.2019.

O3-UPI-37-2 CRNVO


17.05.2019.

03-UPI-38-2 Miroslav Dragicevic


17.05.2019.

03-IPI-39-2 MANS


17.05.2019.

03-UPI-41-2 MANS


28.05.2019.

03-UPI-42-2 Hydra MNE

25.06.2019.

03-UPI-44-2 MANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-16.07.2019.

03-UPI-43-2 CZIP

Prijava za evidentiranje držanja zaštićenih i drugih divljih vrsta životinja

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2019.

03-UPI-45-2 MANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2019.

03-UPI-46-2 MANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.07.2019.

03-UPI-47-2 FOUR PAWS VIER PFOTEN International

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31.07.2019.

03-UPI-50-2 MANS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2019.

03-UPI-51-2 NVO Green Home

Informacija Green home
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.08.2019.

03 UPI 52 2 NVU Udruzenje mladih Alternativa

A.D EPCG Termoelektrana Pljevlja

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2019.

03-UPI-54-2 NVO MANS

Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2018. godinu

15.01.2018.

101-2-03-3-2 FINI DOM


17.01.2018.

101-101-1556-1-03-1-2 CZIP


07.02.2018.

UPI-101-2-03-4-2MANS


14.02.2018.

UPI-101-2-03-6-2MANS


22.02.2018.

UPI-101-2-03-7-2Branko Bulatovic


12.03.2018.

UPI-101-2-03-9-2MANS


21.03.2018.

UPI-101-2-03-8-2 Savez slijepih CG


26.03.2018.

UPI-101-2-03-11-2MANS


27.03.2018.

UPI-101-2-03-4-3MANS


10.04.2018.

UPI-101-2-03-11-3MANS


10.04.2018.

UPI-101-2-03-13-2MANS


19.04.2018.

UPI-101-2-03-12-2 Svetlana Miskovic


07.05.2018.

UPI-101-2-03-14-2 MANS


10.05.2018.

UPI-101-2-03-40-2 NVO Green Home


14.05.2018.

UPI-101-2-03-15-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-16-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-17-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-18-2MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-20-2 Neregelia


14.05.2018.

UPI-101-2-03-21-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-22-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-23-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-26-2 MANS


27.06.2018.

UPI-101-2-03-27-2Milisav Kadic


16.07.2018.

UPI-101-2-03-29-2 Andrijana Jaredic


17.07.2018.

UPI-101-2-03-28-2 Darko Stijepovic


18.07.2018.

UPI-101-2-03-30-2Predrag Novosel


18.07.2018.

UPI-101-2-03-31-2Milodarka Novosel


24.07.2018.

UPI-101-2-03-32-2MANS


30.07.2018.

UPI-101-2-03-33-2 MANS


05.09.2018.

UPI-101-2-03-36-2 Ekoloski Pokret Donja Bukovica


18.09.2018.

UPI-101-2-03-37-2 Organizacija KOD


24.09.2018.

UPI-101-2-03-38-2 Opstina Bijelo Polje


15.10.2018.

UPI-101-2-03-41-2 MANS


17.10.2018.

UPI-101-2-03-44-2MANS


29.10.2018.

UPI-101-2-03-46-2 Crnogorsko Društvo Ekologa


29.10.2018.

UPI-101-2-03-47-2MANS


01.11.2018.

UPI-101-2-03-45-2 PAVGORD


07.11.2018.

UPI-101-2-03-79-2 MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-81-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-80-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-83-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-84-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-48-2CGO


09.11.2018.

UPI-101-2-03-53-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-57-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-50-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-49-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-51-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-52-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-55-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-56-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-57-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-59-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-64-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-67-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-69-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-71-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-72-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-62-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-62-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-73-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-74-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-75-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-76-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-77-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-78-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-70-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-68-2MANS

12.11.2018.

UPI-101-2-03-60-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-61-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-54-2MANS


15.11.2018.

UPI-101-2-03-39-2MANS


16.11.2018.

UPI-101-2-03-82-2Ekoloska inspekcija


23.11.2018.

UPI-101-2-03-85-2Hidroenergija


06.12.2018.

UPI-101-2-03-86-2 MANS


06.12.2018.

UPI-101-2-03-87-2 MANS


06.12.2018.

UPI-101-2-03-88-2 MANS


06.12.2018.

UPI-101-2-03-89-2 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-90-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-91-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-92-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-93-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-94-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-95-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-96-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-97-3 MANS


20.12.2018.

UPI-101-2-03-98-2 INA CG

Elaborat procjena uticaja na zivotnu sredinu INA CRNA GORA


20.12.2018.

UPI-101-2-03-99-2 Osnovno drzavno tuzilastvo Pljevlja


26.12.2018.

UPI-101-2-03-100-2


28.12.2018.

UPI-101-2-03-102-2 GREEN HOME

Dokumenta