Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2020. godinu

23.01.2020.

03 UPI 1-2 Monteput doo


31.01.2020.

03-UPI-5-2 NVO Mans


31.01.2020.

03-UPI-4-2 NVO Mans


14.02.2020.

03 UPI 6 2 CDT Aleksandra Grdinic


14.02.2020.

03 UPI 8 2 Tadija Šćepanović


17.02.2020.

03 UPI 7 2 Organizacija KOD


02.03.2020.

03 UPI 9 2 NVO Mans


02.03.2020.

03 UPI 11 2 NVO Mans


02.03.2020.

03 UPI 10 2 Institut Alternativa


03.03.2020.

03 UPI 13 2 Small Hydro Power Plant Kutska doo


03.03.2020.

03 UPI 14 2 Small Hydro Power Plant Kutska doo


03.03.2020.

03 UPI 16 2 Gradjanski pokret URA


09.03.2020.

03 UPI 17 2 Centar za razvoj nevladinih organizacija


11.03.2020.

03 UPI 15 2 Centar za razvoj nevladinih organizacija


08.04.2020.

03 UPI 18 2 NVO Mans


25.05.2020.

03 UPI 19 2 ND Vijesti Milos Rudovic

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu-Dalekovod 400kV Lastva-Pljevlja dionica Čevo-Pljevlja;
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu-Dalekovod 110kV Tivat-Kotor;
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu-TS 400/110/35kV, Lastva Grbaljska, Kotor;
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu- Interkonekcje HVDC 500 kV „Italija- Crna Gora“, Opština Kotor;
Elaborat procjene uticaja konvertorskog postrojenja na životnu sredinu.

27.05.2020.

03 UPI 21 2 NVO Mans


03.06.2020.

Rješenje 03 UPI 22 2


03.06.2020.

03 UPI 23 2 NVO Mans


17.06.2020.

03 UPI 24 2

Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2019. godinu

11.01.2019.

UPI-101-2-03-1-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-2-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-3-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-4-2 MANS


11.01.2019.

UPI-101-2-03-5-2 MANS


24.01.2019.

UPI-101-2-03-106-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-105-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-104-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-103-2 Green Home


24.01.2019.

UPI-101-2-03-6-2 MANS


04.02.2019.

03-UPI-13-2 MANS


05.02.2019.

03-UPI-7-2 Euro Petrol CG doo


08.02.2019.

03-UPI-14-2 LUPA


08.02.2019.

03-UPI-16-2 Ana Strbenac Stenella consulting


15.02.2019.

03-UPI-18-2 MANS


15.02.2019.

03-UPI-17-2 MANS


15.02.2019,

03-UPI-15-2 MANS


19.02.2019.

03-UPI-3-4 MANS


28.02.2019.

03-UPI-21-2 Milija Cabarkapa


11.03.2019.

03-UPI-20-2 Institut alternativa


11.03.2019.

03-UPI-22-2 CRNVO


11.03.2019.

03-UPI-23-2 CRNVO


11.03.2019.

03-UPI-25-2 CRNVO


13.03.2019.

03-UPI-24-2 CRNVO


13.03.2019.

03-UPI-26-2 INA CRNA GORA


27.03.2019.

03-UPI-28-2 MANS


11.04.2019.

03-UPI-29-2 LUPA


15.04.2019.

03-UPI-30-2 Ervin Demic


19.04.2019.

03-UPI-31-2 INA CRNA GORA


19.04.2019.

03-UPI-32-2 Fidelity consulting doo


19.04.2019.

03-UPI-33-2 NVO Green Home


19.04.2019.

03-UPI-34-2 NVO Green Home


19.04.2019.

03-UPI-35-2 NVO Green Home


25.04.2019.

03-UPI-36-2 MANS


13.05.2019.

03-UPI-37-1 CRNVO


14.05.2019.

O3-UPI-37-2 CRNVO


17.05.2019.

03-UPI-38-2 Miroslav Dragicevic


17.05.2019.

03-IPI-39-2 MANS


17.05.2019.

03-UPI-41-2 MANS


28.05.2019.

03-UPI-42-2 Hydra MNE

25.06.2019.

03-UPI-44-2 MANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-16.07.2019.

03-UPI-43-2 CZIP

Prijava za evidentiranje držanja zaštićenih i drugih divljih vrsta životinja

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2019.

03-UPI-45-2 MANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2019.

03-UPI-46-2 MANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.07.2019.

03-UPI-47-2 FOUR PAWS VIER PFOTEN International

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31.07.2019.

03-UPI-50-2 MANS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2019.

03-UPI-51-2 NVO Green Home

Informacija Green home
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.08.2019.

03 UPI 52 2 NVU Udruzenje mladih Alternativa

A.D EPCG Termoelektrana Pljevlja

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2019.

03-UPI-54-2 NVO MANS

Rješenja – Slobodan pristup informacijama  za 2018. godinu

15.01.2018.

101-2-03-3-2 FINI DOM


17.01.2018.

101-101-1556-1-03-1-2 CZIP


07.02.2018.

UPI-101-2-03-4-2MANS


14.02.2018.

UPI-101-2-03-6-2MANS


22.02.2018.

UPI-101-2-03-7-2Branko Bulatovic


12.03.2018.

UPI-101-2-03-9-2MANS


21.03.2018.

UPI-101-2-03-8-2 Savez slijepih CG


26.03.2018.

UPI-101-2-03-11-2MANS


27.03.2018.

UPI-101-2-03-4-3MANS


10.04.2018.

UPI-101-2-03-11-3MANS


10.04.2018.

UPI-101-2-03-13-2MANS


19.04.2018.

UPI-101-2-03-12-2 Svetlana Miskovic


07.05.2018.

UPI-101-2-03-14-2 MANS


10.05.2018.

UPI-101-2-03-40-2 NVO Green Home


14.05.2018.

UPI-101-2-03-15-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-16-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-17-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-18-2MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-20-2 Neregelia


14.05.2018.

UPI-101-2-03-21-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-22-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-23-2 MANS


14.05.2018.

UPI-101-2-03-26-2 MANS


27.06.2018.

UPI-101-2-03-27-2Milisav Kadic


16.07.2018.

UPI-101-2-03-29-2 Andrijana Jaredic


17.07.2018.

UPI-101-2-03-28-2 Darko Stijepovic


18.07.2018.

UPI-101-2-03-30-2Predrag Novosel


18.07.2018.

UPI-101-2-03-31-2Milodarka Novosel


24.07.2018.

UPI-101-2-03-32-2MANS


30.07.2018.

UPI-101-2-03-33-2 MANS


05.09.2018.

UPI-101-2-03-36-2 Ekoloski Pokret Donja Bukovica


18.09.2018.

UPI-101-2-03-37-2 Organizacija KOD


24.09.2018.

UPI-101-2-03-38-2 Opstina Bijelo Polje


15.10.2018.

UPI-101-2-03-41-2 MANS


17.10.2018.

UPI-101-2-03-44-2MANS


29.10.2018.

UPI-101-2-03-46-2 Crnogorsko Društvo Ekologa


29.10.2018.

UPI-101-2-03-47-2MANS


01.11.2018.

UPI-101-2-03-45-2 PAVGORD


07.11.2018.

UPI-101-2-03-79-2 MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-81-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-80-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-83-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-84-2MANS


07.11.2018.

UPI-101-2-03-48-2CGO


09.11.2018.

UPI-101-2-03-53-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-57-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-50-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-49-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-51-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-52-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-55-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-56-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-57-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-59-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-64-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-67-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-69-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-71-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-72-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-62-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-62-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-73-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-74-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-75-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-76-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-77-2MANS


09.11.2018.

UPI-101-2-03-78-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-70-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-68-2MANS

12.11.2018.

UPI-101-2-03-60-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-61-2MANS


12.11.2018.

UPI-101-2-03-54-2MANS


15.11.2018.

UPI-101-2-03-39-2MANS


16.11.2018.

UPI-101-2-03-82-2Ekoloska inspekcija


23.11.2018.

UPI-101-2-03-85-2Hidroenergija


06.12.2018.

UPI-101-2-03-86-2 MANS


06.12.2018.

UPI-101-2-03-87-2 MANS


06.12.2018.

UPI-101-2-03-88-2 MANS


06.12.2018.

UPI-101-2-03-89-2 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-90-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-91-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-92-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-93-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-94-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-95-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-96-3 MANS


14.12.2018.

UPI-101-2-03-97-3 MANS


20.12.2018.

UPI-101-2-03-98-2 INA CG

Elaborat procjena uticaja na zivotnu sredinu INA CRNA GORA


20.12.2018.

UPI-101-2-03-99-2 Osnovno drzavno tuzilastvo Pljevlja


26.12.2018.

UPI-101-2-03-100-2


28.12.2018.

UPI-101-2-03-102-2 GREEN HOME