Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini

Home/Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini
Obavještenja – odgovornost za štetu u životnoj sredini2019-11-21T12:24:47+01:00

02.12.2020.

Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru China Road and Bridge Corporation“ d.o.o iz Podgorice – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Nova Dalmatinska bb., donijeto riješenje broj 02-UPI-1525/30 od 20.11.2020.godine kojim je data saglasnost na „Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Uvač 4“.

12.06.2020.

Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru „Elektroprivreda Crne Gore“ A.D. iz Nikšića – Termoelektrana „Pljevlja“, donijeto riješenje broj 02-UPI-1017/32 od 12.06.2020.godine kojim je data saglasnost na „Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije, usled nastale štete u životnoj sredini usled nastale štete u životnoj sredini u rijekama Vezišnica i Ćehotina“.

12.06.2020.

Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru Euro-Asfalt“ D.O.O. iz Sarajeva – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Branka Miljkovića bb., donijeto riješenje broj 02-UPI-816/32 od 12.06.2020.godine kojim je data saglasnost na »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u životnoj sredini u rijekama Paljevinska, Kolašinska (Svinjača) i Taru.

03.03.2020.

Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater “China Road and Bridge Corporation“ d.o.o. Peking NR Kina – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Nova Dalmatinska bb., dostavio zahtjev za davanje saglasnosti na »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u rijeci Tari, u blizini mosta „Uvač 4“.

16.12.2019.

Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater „Euro-Asfalt“ D.O.O. iz Sarajeva – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Branka Miljkovića bb., dostavio zahtjev za davanje saglasnosti na »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u životnoj sredini u rijekama Paljevinska, Kolašinska (Svinjača) i Taru.

04.12.2019.

Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater „Elektroprivreda Crne Gore“ A.D. iz Nikšića, shodno Rješenju broj 02-UPI-1017/4, u kome se nalaže da Agenciji za zaštitu životne sredine organu dostavi na saglasnosti »Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u rijekama Vezišnica i Ćehotina, dostavio dokument »Bazna studija za TE Pljevlja« na saglasnost.