Loading...

Obavještenja SEA

/Obavještenja SEA
Obavještenja SEA 2018-03-22T10:41:51+00:00

17.09.2018.

 

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije “Dio Sektora 66 – postojeca hotelska grupacija modul I, Velika plaža na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 28.09.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

10.09.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 19.09.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

 

20.08.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine  Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije “Dio Sektora 66 – moduli IV i V”, Velika plaža na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 28.08.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

ISPU DSL dio Sektora 66-modul IV-V

Primjedbe Gradjani

Primjedbe Institucije

04.07.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Sektor 20 i sektor 21″ , Opština Tivat na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 12.07.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

SPU DSL Sektor 20 i 21

Dokumenta

26.06.2008.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Sektor 10“ Spila – Risan – Rt Banja na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 06.07.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

Predlog ISPU DSL Risan

Izvjestaj sa javne rasprave -DSL-e Sektor