Loading...

Javne rasprave

Home/Javne rasprave
Javne rasprave2018-04-03T12:00:24+01:00
1201, 2016

Javna rasprava o Nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore

Shodno zahtjevu Ministarstva ekonomije, u cilju što bolje informisanosti zainteresovane javnosti i transparentnosti postupka, Agencija za zaštitu životne sredine, informiše javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 25.02.2015. godine održati javna rasprava o Nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore, a koju sprovodi

3110, 2014

Javna rasprava o nacrtu nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o nacrtu nacionalne strategije upravljanja hemikalijama Prilog: Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama s Akcionim planom za

2301, 2014

Javna rasprava: „Predlog drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori”

U organizaciji Arhus centara Podgorica i Nikšić, organizacionih jedinica Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta „Ozon”, dana 23. januara 2014. godine održana je javna rasprava povodom Predloga drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori. Na javnoj raspravi su govorili: - Gdin Valdemar Figaj, zamjenik šefa Misije OEBS-a

1202, 2013

Saopštenje povodom otkazivanja javne rasprave u Plužinama

Javna rasprava o Studiji procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidroelektrana "Buk Bijela" i "Foča" na Drini u Republici Srpskoj, koja je bila zakazana danas u Plužinama, otkazana je zbog vremenskih (ne)prilika, odnosno intezivnih sniježnih padavina, koje su prouzrokovale neprohodne puteve. Agencija za zaštitu životne sredine blagovremeno će obavijestiti