Shodno zahtjevu Ministarstva ekonomije, u cilju što bolje informisanosti zainteresovane javnosti i transparentnosti postupka, Agencija za zaštitu životne sredine, informiše javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 25.02.2015. godine održati javna rasprava o Nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore, a koju sprovodi Ministarstvo ekonomije u skladu sa zakonskim obavezama.

U skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore broj 08-2914 od 17.12.2015., Ministarstvo ekonomije pripremilo je Nacrt izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore. Nacrt Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore sadrži plan budućih aktivnosti na istraživanju i proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, u skladu sa Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika („Službeni list CG“, br. 41/10 i 62/13).

Dokumentacija koja se daje na uvid tokom Javne rasprave sadrži:

-Nacrt programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore;
-Nacrt Izvještaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore;
-Ne-tehnički rezime Nacrta Izvještaja.

Navedena dokumenta možete preuzeti na sledećem link-u:

na crnogorskom jeziku
http://www.mek.gov.me/vijesti/156422/Javna-rasprava-o-Nacrtu-izvjestaja-strateske-procjene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-program-istrazivanja-i-proizvodnje-ugljovodo.html

i na engleskom jeziku:
http://www.mek.gov.me/en/ministry/activities/156480/Public-Consultations-for-the-Draft-Report-of-the-Strategic-Environmental-Impact-Assessment-for-the-Program-of-Exploration-and-Pr.html?alphabet=lat

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 28.02.2016. godine na e-mail adresu: info@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Okrugli stolovi održaće se prema sledećem rasporedu:

– Kotor, 16.02.2016. sala kina „Boka“, Pjaca od kina, Stari grad, sa početkom u 11:00

– Bar, 17.02.2016. Velika sala opštine Bar, Bulevar revolucije 1, sa početkom u 11:00

– Podgorica, 18.02.2016. Kosa sala Narodne biblioteke Radosav Ljumović, Njegoševa 22, sa početkom u 11:00

NAPOMENA: Nakon prijema Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore, Agencija za zaštitu životne sredine će sprovesti postupak ocjene u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja.