Javna rasprava o nacrtu nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

Javnu raspravu o nacrtu nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Prilog:

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama s Akcionim planom za period 2015-2018
2018-04-03T11:51:26+00:00 31.10.2014|