Loading...

Obavještenja IPPC

/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC 2018-03-22T10:39:58+00:00

25.03.2018.

Na osnovu članova 11 i 22 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore”, br. 054/09 od 10.08.2009, 040/11 od 08.08.2011, 042/15 od 29.07.2015, 054/16 od 15.08.2016), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

 da je izrađen Nacrt o produženju važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama na lokaciji deponije „Livade“ u Podgorici, kojim upravlja operater „Deponija“ d.o.o. Podgorica.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u Nacrt o produženju Integrisane dozvole u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u Ul. IV Proleterske br. 19, kancelarija br. 215 na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Rjesenje o produzenju dozvole za deponiju Livade – nacrt

13.03.2018.

Na osnovu člana 10 stav 1 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

 

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je operater „Možura“ d.o.o. iz Bara podnio zahtjev, br 827/17 od dana 22.12.2017. god., za produženje važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja otpada na lokaciji Možura u Baru.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u ul. IV Proleterske br.19, kancelarija br. 215, na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja na dostavljenu dokumentaciju, u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

07.02.2018

Na osnovu člana 10 stav 1 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

 O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost

 da je operater „Deponija“ d.o.o. iz Podgorice podnio zahtjev, br 6764 od dana 26.09.2017. god., za produženje važenja Integrisane dozvole za rad postrojenja regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama, na lokaciji deponije “Livade” u Podgorici.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovane organe, organizacije i javnost da izvrše uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, u ul. IV Proleterske br.19, kancelarija br. 215, na II spratu, radnim danima od 09 do 13 časova, kao i na web stranici: www.epa.org.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti svoja mišljenja na dostavljenu dokumentaciju, u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ili na e-mail adresu: epamontenegro@gmail.com u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

18.4.2013.

O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Preduzeće „Deponija“ d.o.o. iz Podgorice, Oktobarske revolucije br. 100, za podnijeti zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad Regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad „Livade“, na katastarskim parcelama: 9/1, 9/2, 319/3, 3448/2, 3489 (dio) k.o. Tuzi i 7893/13 k.o. Podgorica, odobreno rješenje o izdavanju integrisane dozvole.

Prilog I,

Prilog II,

Prilog III,

Prilog IV zakoni,

Prilog V Netehnički prikaz podataka,

Prilog VI Spisak priložene dokumentacije uz zahtjev,

Spisak priložene dokumentacije, 

Zahtjev za integrisanu dozvolu za sanitarne kade