Loading...

Obavještenja IPPC

Home/Obavještenja IPPC
Obavještenja IPPC2018-03-22T10:39:58+01:00

Rješenje o izdavanju integrisane dozvole broj: UPI-02-1174/44 od 18.04.2019. godine, za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane

Na osnovu člana 14 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16, 55/18), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operateru „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o.“ Nikšić, iz Nikšića, donijeto Rješenje o izdavanju integrisane dozvole broj: UPI-02-1174/44 od 18.04.2019. godine, za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane i obavljanje aktivnosti proizvodnje čelika i slobodnih otkovaka na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Dokumenta u prilogu:

  1. Rješenje o izdavanju integrisane dozvole 
  2. Prilog I – Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
  3. Prilog II – Rješenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpada

Izrađen nacrt integrisane dozvole operatera, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Na osnovu člana 11, a u vezi sa članom 22 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je izrađen nacrt integrisane dozvole operatera, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, Vuka Karadžića bb, Nikšić, za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

I dokumenta u prilogu:

  1. Nacrt integrisane dozvole
  2. Prilog I – Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
  3. Prilog II – Rješenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpada

Odbijen zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole za pogon za proizvodnju amonijum – perhlorata na lokaciji Police

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost, shodno članu 14 stav 4 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), da je zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole za pogon za proizvodnju amonijum – perhlorata na lokaciji Police bb u Beranama, koji je podnio operater „Hemijska Industrija Poliex“ A.D. Berane, iz Berana, odbijen kao neuredan.

Rješenje o odbijanju zahtjeva Poliex

Zaključak o prekidu postupka

Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Zaključak br. UPII-112-178/18 od 27.12.2018. godine, po žalbi AD Kombinat Aluminijuma Podgorica-u stečaju, izjavljenoj protiv rješenja Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br. UPI-101-1556/1-02-2277/40 od 30.08.2018. godine, o prekidu postupka izdavanja integrisane dozvole do rješavanja prethodnog pitanja.

 

 

Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić podnio zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću

Na osnovu člana 10 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operater, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, Vuka Karadžića bb, Nikšić, dana 27.12.2018. godine, podnio kompletan zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Prilozi se nalaze na LINKU.