U okviru realizacije projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza)“, finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine je, 10. Aprila 2023. godine, raspispisala KONKURS za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja.

Kako je rok za dostavu dokumentacije bio do 3. maja 2023. god , Agencija za zaštitu životne sredine produžava rok za dostavljanje dokumentacije do 31. maja 2023. do 12h.

Uslovi za učešće na konkursu i dokumenta koja treba priložiti uz prijavu ostaju isti. Tekst konkursa objavljen je na sajtu Agencije.

( KONKURS za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja – Agencija za zaštitu životne sredine (epa.org.me)).