Nakon što je 04.12.2018. godine potpisan ugovor sa italijanskom kompanijom Orion s.r.l. u vrijednosti od 999.500,00€, intenzivno se sprovode aktivnosti na realizaciji projekta „JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM VAZDUHA U CRNOJ GORI“ koji se finansira kroz godišnji akcijski program za 2014. godinu – IPA 2014.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je još 2012. godine pripremila predlog za projekat u okviru kojeg je tražena nabavka nove opreme za praćenje kvaliteta vazduha, time i povećanje broja parametara koji se prate, uspostavljanje novih mjernih mjesta za optimalnije i kvalitetnije izvještavanje i generalno unapređenje Državne mreže. Agencija je, takođe, pomogla svojim predlogom i partnerskoj instituciji Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju da kroz isti projekat nabavi vrijednu opremu za praćenje prekograničnog transporta zagađujućih materija u vazduhu koja će biti instalirana na novoj lokaciji za EMEP stanicu na Velimlju, kao i laboratorijsku opremu koja će omogućiti Zavodu da vrši hemijsku analizu, ne samo uzoraka vazduha, već i ostale analize u skladu sa svojim nadležnostima.

Kroz prvu fazu projekta, urađena je studija koja je služila kao polazni osnov za uspostavljanje novih zona kvaliteta vazduha u Crnoj Gori i definisanja novih lokacija za određene tipove mjernih stanica u okviru pomenutih zona (Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/10 od 30.07.2010, 013/11 od 04.03.2011, 064/18 od 04.10.2018).

Zone kvaliteta vazduha

Zona kvaliteta vazduha Opštine u sastavu zone
Sjeverna zona kvaliteta vazduha Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje,  Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak
Centralna zona kvaliteta vazduha Podgorica, Nikšić, Danilovgrad i Cetinje
Južna zona kvaliteta vazduha kvaliteta vazduha Bar, Budva, Kotor, Tivat, Ulcinj i Herceg Novi

 

Nova mjerna mjesta su uspostavljena u Podgorici: Blok V (UB stanica), Kružni tok na Zabjelu (UT stanica) i Gornje Mrke (RB stanica), zatim u Kotoru-Dobrota (UT stanica), Baru-SC Topolica (UB stanica) i Bijelom Polju-Nikoljac (UB stanica). Stanicama u Nikšiću (dvorište Gimnazije) i Pljevljima (Gagovića imanje i Gradina) nije mijenjana pozicija.

Izvođenje pripremnih radova na lokaciji u Kotoru-Dobrota

Od početka radova komisija koju je formirala Agencija u sastavu mr Gordana Đukanović, Svetlana Živković i Radomir Žujović (CETI), aktivno prati i vrši kontrolu na terenu, ne samo tokom realizacije građevinskih radova, već i tokom preseljenja postojeće mjerne opreme na nove lokacije i instaliranja nove opreme koja ispunjava najsavremenije kriterijumime i standarde.

Preseljenje stanice sa lokacije u Golubovcima   

       

Nova pozicija –Gornje Mrke

Tokom izvođenja radova iz opravdanih razloga će doći do prekida u mjerenjima. Nakon završene instalacije svih mjernih uređaja, krajem juna, u trajanju od mjesec dana obaviće se testna mjerenja i potrebne obuke.

Sa instaliranja nove opreme u Nikšiću          

Ugrađena nova oprema u Pljevljima – Gagovića imanje

Rezultati mjerenja svih parametara u skladu sa tehničkim karakteristikama mjerne opreme, biće dostupni na sajtu Agencije u realnom vremenu.       

 

Preseljenje stanice –Podgorica (stara Vlada)       

 

Postavljanje stanice na kružnom toku na Zabjelu                                                              

Iz budžetskih sredstava Agencije odvojena su sredstva i za unapređenje web stranice, na kojoj će građani i ostali zainteresovani moći da kroz moderan dizajn i na prihvatljiv način, usklađen sa evropskim standardima, dobiju sve potrebne informacije u vezi sa kvalitetom vazduha u Crnoj Gori.