OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u Banja Luci održane prekogranične konsultacije i prezentovane Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidroelektrana „Buk Bijela” i “Foča na rijeci Drini, naručioca MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ – MP a.d. Trebinje, koje su dostavljene Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore.