Obavještenja mjerne stanice

Home/Obavještenja mjerne stanice
Obavještenja mjerne stanice2022-02-11T09:48:56+01:00

Prekid u prenosu podataka sa mjerne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Nikšiću

Zbog kvara na opremi za prenos podataka, od 22h 16.01. tekuće godine, na sajtu nisu dostupni podaci o rezultatima mjerenja kvaliteta vazduha sa mjernog mjesta u Nikšiću. Nakon intervencije na terenu od strane tehničke ekipe iz CETI-ja, uspostavljeno je mjerenje i svi podaci su sačuvani. Preduzete su potrebne radnje da se ovaj problem riješi u najkraćem mogućem roku, nakon čega će svi podaci biti dostupni na sajtu.

Kvalitet vazduha

Dana 24.03. tekuće godine započela je realizacija ugovorenih usluga za Partiju 4 i Partiju 5 iz postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Godišnje održavanje – servis, zamjena rezervnih djelova i etaloniranje/kalibracija mjernih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha po partijama:

Partija 1: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 5000 (analizator za mjerenje za mjerenje benzena, etilbenzena, toluena i xilena);

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora tip T200 za mjerenje NO/NO2/NOx i analizatora tip T100 za mjerenje SO2;

Partija 3: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis analizatora BTEX, tip GC 955 series 601 (analizator za za mjerenje benzena, etilbenzena, toluena i xilena);

Partija 4: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja i servis generatora vodonika tip HG KUBE;

Partija 5: Nabavka rezervnih djelova, ugradnja, servis i provjera sekvencijalnih uzorkivača i analizatora suspendovanih čestica tip  PNS 18-T i APM-2, broj 05-D-3536/3 od 30.12. 2021. godine.

Servis i kalibraciju uzorkivača i analizatora vrši ovlašćena kompanija Društvo za marketing, konsalting, proizvodnju i usluge RBC MEDIA DOOEL uvoz-izvoz Skopje u skladu sa ugovorenim obavezama. Servis i kalibracija se vrši na terenu, u mjernim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha.

U periodu od 24-31.03. t.g. biće u prekidu (tokom trajanja navedenih aktivnosti na terenu) uzorkovanje i analiza (automatski analizatori) PM10 i PM2,5 čestica.

Obavještenje mjerne stanice – vazduh

Od juče (21.12.) u popodnevnim časovima, došlo je do prekida u prenosu podataka sa automatskih stacionarnih stanica za praćenje kvaliteta vazduha. Mjerenja nisu u prekidu i svi podaci su sačuvani i biće dostupni u okviru mjesečnih izvještaja. U toku su aktivnosti na otklanjanju nastalog problema.

Problemi u radu analizatora za ugljen(II)oksid CO na mjernom mjestu u Bijelom Polju

Analizator ugljen(II)oksida CO na mjernom mjestu u Bijelom Polju od 13h 16.02.2021. godine mjeri neuobičajeno visoke vrijednosti (koje su satima iste na drugoj decimali). Ekipa Centra za ekotoksikološka ispitivanja tokom vanrednog obilaska mjerne stanice izvršiće potrebne radnje u skladu sa procjenom ispravnosti rada instrumenta.

Obavještenje – mjerna stanica

Podaci sa mjerne stanice na Gagovića imanju u Pljevljima su od sinoć od 20h nedostupni na sajtu Agencije zbog problema sa internetom. Mjerenja se kontinuirano realizuju i svi podaci su sačuvani u bazi podataka.

Nastojaćemo da nastale probleme riješimo u najkraćem mogućem roku.