Loading...

Javni pozivi

Home/Javni pozivi
Javni pozivi2018-03-22T09:53:53+01:00
207, 2021

Javni poziv za prijavu volontera Agencije za zaštitu životne sredine

Prepoznajući značaj volonterizma koji naročito danas u eri globalizacije i neprestanih promjena dobija na značaju i dolazi do izražaja kao nikada ranije,  Agencija za zaštitu životne sredine raspisuje Javni poziv za prijavu volontera Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Pored promocije volonterskih vrijednosti i edukacije građana o istim, ciljevi formiranja

2206, 2021

Javni poziv

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju

1606, 2021

Javni poziv za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napretka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000)

Na osnovu člana 42  Zakona o zaštiti prirode ("Službeni list CG", broj 54/16),  Agencija za zastitu životne sredine objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata koji će raditi na stručnim  poslovima i poslovima podrške prikupljanja i obrade podataka u svrhu napredka u identifikaciji područja ekološke mreže (Natura 2000). Original javnog poziva možete

906, 2021

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima KO Gradačka Poljana, Ćeranića Gora, Konjsko, Lukovo, Rubeža i Nikšić, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Gvozd“, Opština Nikšić

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana

2303, 2021

RJEŠENJE Za člana Komisije na objavljenom ponovnom Javnom pozivu

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od