Loading...

Javni pozivi

Home/Javni pozivi
Javni pozivi2018-03-22T09:53:53+01:00
1212, 2019

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje   Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta

1012, 2019

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje   Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane

2211, 2019

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog

2211, 2019

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male

1208, 2019

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu prirode i životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije

808, 2019

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu prirode i životni sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine