Loading...

Javni pozivi

Home/Javni pozivi
Javni pozivi2018-03-22T09:53:53+01:00
2610, 2021

JAVNI POZIV za ozelenjavanje univerzitetskih površina – Univerzitetski park

U okviru obilježavanja  30 godina donošenja  Deklaracije o ekološkoj državi, potpisane  20. septembra 1991.godine,  Agencija za zaštitu životne sredine , a shodno donaciji od CRBC-a,  objavljuje JAVNI POZIV Za ozelenjavanje univerzitetskih  površina – Univerzitetski park u okviru  ekološke  akcije ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU CRNU GORU i to za nabavku sadnog materijala

2110, 2021

NAGRADNI KONKURS ZA DIZAJN LOGOTIPA – AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Agencija za zaštitu životne sredine, raspisuje nagradni konkurs za  izbor idejno- grafičkog rješenja logotipa, koji bi bio zvanični logotip Agencije za zaštitu životne sredine. OBLAST: Grafički dizajn CILJ: Dobijanje jedinstvenog vizuelnog identiteta Agencije OPIS: Zadatak konkursa je izrada novog idejno-grafičkog rješenja, logotipa Kod idejnog rješenja potrebno je definisati: Idejno-grafičko rješenje –

309, 2021

Javni poziv za učešće u akciji

U okviru obilježava 30 godina donošenja  Deklaracije o ekološkoj državi, potpisane  20. septembra 1991. godine, Agencija za zaštitu životne sredine, objavljuje JAVNI POZIV Za podnošenje prijava za učestvovanje u ekološkim aktivnostima ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU CRNU GORU i to: I Izložbe fotografija, koje će  ilustrovati  prirodne ljepote Crne Gore. Sami  cilj

1208, 2021

Rješenje

Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), povodom

408, 2021

Lista kandidata

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih geoloških istraživanja

1907, 2021

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat detaljnih