Loading...

Javni pozivi

/Javni pozivi
Javni pozivi 2018-03-22T09:53:53+00:00
2307, 2019

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine

1807, 2019

Lista kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja na UP1

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje Lista kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ekološke rekonstrukcije TE

807, 2019

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja na UP1

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ekološke

905, 2019

ODLUKA o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima KO Gradačka Poljana, Ćeranića Gora, Konjsko, Lukovo, Rubeža i Nikšić, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Gvozd“, Opština Nikšić.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životne sredine donosi ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana na djelovima

1704, 2019

Javni poziv

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vjetroelektrana