Loading...

Javni pozivi

/Javni pozivi
Javni pozivi 2018-03-22T09:53:53+00:00
1405, 2018

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje turističkog naselja

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje turističkog

1004, 2018

Javni poziv

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje petlje Smokovac – I faza, dio prostora Detaljnog urbanističkog plana „Zlatica B“ Izmjene i dopune, Opština Podgorica.

2302, 2018

Javni poziv

Javni poziv Za Određivanje referentne laboratorije za sprovođenje poslova monitoringa životne sredine, praćenje stanja morskog ekosistema, sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu i sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini Original dokumenta se može preuzeti OVDJE Pravilnik o kriterijumima koje treba da ispunjava referentna laboratorija za monitoring životne sredine se može

502, 2018

Javni poziv stručnim licima za učešče u radu komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Na osnovu Odluke za obrazovanje komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata procjene uticaja br.101/2-06-104/1 od 23.01.2018.godine, Agencija za zaštitu prirode l životne sredine objavljuje JAVNI POZIV STRUČNIM LICIMA ZA UČEŠČE U RADU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OBIMA I  SADRŽAJA ELABORATA I KOMISIJE ZA OCJENU ELABORATA PROCJENE UTICAJA  NA

3101, 2017

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju opštine Pljevlja

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu životne sredine upućuje JAVNI POZIV  nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana za teritoriju opštine Pljevlja Naime, shodno članu 23

1301, 2017

Javni poziv stručnim licima za učešće u radu komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje Agencija za zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 7 stav 1 Internog pravila za obrazovanje komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje Javni poziv  Stručnim licima za učešće u radu komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i komisije za ocjenu elaborata