Saopštenje za javnost

2023-12-29T13:13:50+01:0029.12.2023|

Održan godišnji sastanak Mreže Arhus centara Crne Gore Dana, 28.12.2023.god. u Agenciji za zaštitu životne sredine održan je tradicionalni Godišnji sastanak Mreže Arhus centara Crne Gore. Podsjećamo, Agencija za zaštitu životne sredne je 2019.god. inicirala

Dodjela priznanja Eko ambasadora za 2023. godinu

2023-12-28T17:33:28+01:0028.12.2023|

Sa zadovoljstvom objavljujemo dobitnike priznanja Eko Ambasadora za 2023. godinu, nagrade koja se dodjeljuje pojedincima koji su se u tekućoj godini istakli svojim doprinosom u promociji ekoloških vrijednosti i održivih ideja. Ove godine, priznanja Eko

Obavještenje za rad polenske stanice u Podgorici i Baru

2023-12-25T10:02:44+01:0025.12.2023|

Uzimajući u obzir period vegetacije i rezultate analiza monitoringa polena tokom prethodnih godina na terotoriji Opštine Podgorica i Bar, praćenje koncentracija alergenog polena za 2023. godinu je završeno. Monitoring alergenog polena suspendovanog u vazduhu će

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa

2023-12-19T09:04:58+01:0014.12.2023|

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), te člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni

U Beranama održan trening seminar ,,Znacaj informisanja građana o Arhuskoj konvenciji i promovisanju viših demokratskih prava društvene zajednice sa akcentom na životnu sredinu“

2023-12-07T08:10:34+01:0007.12.2023|

Danas je u Beranama, u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine - Arhus centru Berane- organizovan: ,,Trening seminar za predstavnike Mjesnih zajednica i zainteresovanu javnost o Arhuskoj konvenciji i promovisanju viših demokratskih prava društvene zajednice

Obavještenje – stanica vazduh

2023-12-04T08:29:35+01:0004.12.2023|

Usled prekida u napajanju električnom energijom 30.11. 2023. godine, došlo je do kvara na opremi za prenos podataka u mjernoj stanici koja se nalazi na lokaciji Gagovića imanje u Pljevljima, što je razlog zašto podaci