Kvalitet vazduha u Crnoj Gori

2020-04-24T17:08:13+01:0024.04.2020|

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast – stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

2020-03-13T14:36:20+01:0013.03.2020|

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje   Lista kandidata  koji su

Obavještenje – kvalitet vazduha

2020-01-27T11:18:16+01:0027.01.2020|

Mjerenja na automatskoj stacionarnoj stanici Gagovića imanje u Pljevljima su bila u prekidu od 20h 26.01. do 09h 27.01., zbog problema u napajanju električnom energijom. Nakon intervencije na terenu, mjerenja su nastavljena i podaci o