Regionalni master program na engleskom jeziku u oblasti upravljanja i zaštite morske sredine akreditovan je na Univerzitetu Crne Gore. Zainteresovani kandidati imaće priliku da otpočnu studije na regionalnom master programu već u oktobru ove godine. Program ima za cilj da doprinese rastu plave ekonomije u regionu. To je rezultat trogodišnjeg ERASMUS+ projekta u kojem je Agencija za zaštitu životne sredine, kao punopravni partner, pružala podršku nosiocu projekta – Pomorskom fakultetu Kotor.

Radujemo se i praktičnoj primjeni znanja koja će budući studenti ovog master programa steći zahvaljujući navedenom ERASMUS+ MEP&M projektu koji je sufinansiran iz sredstava EU.