Agencija za zaštitu životne sredine organizuje u četvrtak, 9. novembra 2023. godine, sa početkom u 12.00 h, u sali Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (prizemlje), predavanje na temu “Zaštita šuma od pokornjaka”, sa prezentacijom primjera dobre prakse u šumama Bosne i Hercegovine. 

Potkornjak živi pod korom drveta, gdje se razmnožava i hrani, uništavajući zaštitni omotač stabla, što dovodi do brzog i kompletnog sušenja. To predstavlja ozbiljnu prijetnju šumskom ekosistemu pa nam je cilj  prikupiti dragocjena iskustva  i saznati o uspješnim metodoma rješavanja ovakvih situacija.


AGENDA

  • 12.00 h -12.10 h – Uvodno obraćanje, dr Milan Gazdić, direktor Agencije za zaštitu žvotne sredine
  • 12.10 h -13.10 h Zaštita šuma od potkornjaka – iskustva iz šuma BIH, Cviko Todić, dipl. ing. šumarstva (ŠG Visočnik, Han Pijesak) i Vukašin Pejanović, dipl.ing. šumarstva (JPŠ Šume Republike Srpske, a.d. Sokolac)
  • 13.10 h -13.40 h – Diskusija
  • 13.40 h -14.00 h – Zaključci