U okviru realizacije projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza)“, finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine je, 12. Septembra 2023. godine, raspispisalaKONKURS za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja.

Kako  je rok za dostavu dokumentacije bio 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Agencije, Agencija za zaštitu životne sredine produžava rok za dostavljanje dokumentacije do 30. nobembra 2023. god.

Uslovi za učešće na konkursu i dokumenta koja treba priložiti uz prijavu ostaju isti. Tekst konkursa objavljen je na sajtu Agencije. (https://epa.org.me/2023/09/15/konkurs-za-dodjelu-na-besplatno-koriscenje-alata-i-uredaja-za-servisiranje-rashladnih-i-klima-uredaja-2/