Danas je u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine održan sastanak iniciran od strane direktora Nacionalni parkovi Crne Gore / National parks of Montenegro g. Vladimira Martinovića u cilju
zajedničkog suočavanja sa ozbiljnim problemom koji se nedavno pojavio u Nacionalnom parku Prokletije.

Naime, sušenje stabala u ovom parku predstavlja ozbiljnu prijetnju šumskom ekosistemu, a zabrinutost se širi i na zaštićene rezervate u tom regionu.

Na sastanku su predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i Nacionalnih parkova Crne Gore donijeli ohrabrujuće vijesti. Nacionalni parkovi su već aplicirali za sredstva namijenjena nabavci feromonskih klopki, koje su ključne u borbi protiv potkornjaka. Agencija za zaštitu životne sredine će, u skladu sa svojim mogućnostima, takođe izdvojiti sredstva za kupovinu i donaciju ovih klopki Nacionalnim parkovima.

Naredni korak je prikupljanje podataka o šteti koja je nastala usljed sušenja stabala. Jesen i zima su idealno vrijeme za pribavljanje ovih podataka, te planiramo da zajedno sa našim eko volonterima, koristeći njihove dronove i infrastrukturu, mapiramo pogođena područja. Ovi podaci će nam pomoći da precizno identifikujemo broj i lokaciju oštećenih stabala, kao i da procijenimo obim štete u šumama.
Na osnovu ovih podataka, razradićemo detaljan izveštaj i izraditi sanacioni plan. Ovaj plan će biti predstavljen Vladi na razmatranje sa ciljem da već početkom proljeća budemo spremni za postavljanje feromonskih klopki, kada se i očekuje ponovno javljanje potkornjaka.

Takođe, već sljedeće nedelje planiramo sastanak sa Upravom za gazdovanjem šumama i lovištima kako bismo dogovorili brzo čišćenje buffer zona. Ovo je jedan od koraka u sprečavanju daljeg širenja potkornjaka u Nacionalnom parku Prokletije.

Na sastanku je prisustvovao i gospodin Charles Bonhomme, stručni ekspert za pitanja šumskih staništa i rješenja zasnovana na prirodi u Agenciji za zaštitu životne sredine. On će kontaktirati sa Nacionalnim parkovima u Francuskoj koji su ranije suočeni sa sličnim izazovima. Naš cilj je prikupiti dragocjena iskustva i saznati o uspješnim metodama rešavanja ovakvih situacija koje možemo primijeniti u Nacionalnom parku Prokletije.
Ova zajednička inicijativa Agencije za zaštitu životne sredine i Nacionalnih parkova Crne Gore pokazuje posvećenost očuvanju naših zaštićenih područja. Svi zajedno ćemo se boriti za očuvanje Nacionalnog parka Prokletije i sačuvati ga za buduće generacije.