Tema ovogodišnjeg događaja Montrealski protokol: obnova ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena ističe značajna postignuća Montrealskog protokola u zaštiti ozonskog omotača i borbi protiv klimatskih promjena. Eliminacija supstanci koje oštećuju ozonski omotač, putem potpune primjene Montrealskog protokola i njegovih amandmana, doprinijela je obnovi ozonskog omotača i usporavanju klimatskih promjena, s obzirom na to da su mnoge od ovih supstanci takođe gasovi sa efektom staklene bašte.

Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa UNIDO-om i uz podršku Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola, a kroz primjenu projekta Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza), organizovala je konkurs za dodjelu opreme i alata za servisiranje rashladnih i klima uređaja. Sa kvalifikovanim preduzećima Agencija je sklopila ugovore, a oprema će biti distribuirana tokom ovog meseca.

Glavni cilj ovih aktivnosti je unapređenje tehničke opremljenosti sektora za servisiranje rashladnih i klima uređaja, omogućavajući im da pružaju usluge u skladu sa najboljim standardima. Ovim direktno doprinosimo ostvarivanju ciljeva Montrealskog protokola, što se takođe ističe u ovogodišnjem sloganu za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, koji se obilježava 16. septembra – obnova ozonskog omotača i smanjenje klimatskih promjena. Agencija će nastaviti pružati podršku ovom sektoru i ostvarivati ciljeve Montrealskog protokola kroz buduće konkurse i inicijative.