Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu članova 18 i 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/18 od 28.06.2018), povodom Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat industrijske proizvodnje – betonjerka, na urbanističkoj parceli UP52A koju čine katastarske parcele broj 27/3, 1078/7, 27/13, 27/15, 1078/12, 27/7, 1078/6, 1078/10, 23/5 i 23/8 i djelovi katastarskih parcela broj 27/2, 1079/2, 73/2, 27/5, 27/1 i 23/6, sve KO Botun, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Industrijska zona KAP-a, Opština Podgorica, donosi

RJEŠENJE

Kojim se utvrđuje da nije bilo prijavljenih kandidata za člana Komisije na objavljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat industrijske proizvodnje – betonjerka, na urbanističkoj parceli UP52A koju čine katastarske parcele broj 27/3, 1078/7, 27/13, 27/15, 1078/12, 27/7, 1078/6, 1078/10, 23/5 i 23/8 i djelovi katastarskih parcela broj 27/2, 1079/2, 73/2, 27/5, 27/1 i 23/6, sve KO Botun, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Industrijska zona KAP-a, Opština Podgorica.

 

Obrazloženje

Agencija za zaštitu životne sredine je, dana 14.08.2023.godine, objavila Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat industrijske proizvodnje – betonjerka, na urbanističkoj parceli UP52A koju čine katastarske parcele broj 27/3, 1078/7, 27/13, 27/15, 1078/12, 27/7, 1078/6, 1078/10, 23/5 i 23/8 i djelovi katastarskih parcela broj 27/2, 1079/2, 73/2, 27/5, 27/1 i 23/6, sve KO Botun, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Industrijska zona KAP-a, Opština Podgorica. U predviđenom roku za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata, nije bilo prijavljenih kandidata.

Original rješenja možete preuzeti OVDJE.