Postupajući po prijavi NVO ,,Koalicija za održivi razvojdobijene dana 14.08 tekuće godine,  direktor Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić sa saradnicima je 16.ovog mjeseca posjetio lokaciju, gdje izvršena nelegalna sječa smrčevih stabalaj u okviru NP Durmitor na Žabljaku.

Tom prilikom u II zoni Nacionalnog parka Durmitor,konstatovana je šteta u životnoj sredini, gdje je utvrđeno da je samo ove godine posječeno između 60 i 70 stabala, a  evidentirano je takođe i oko 120 posječenih stabala iz ranijih godina. Napominjemo da su sva stabla bez oznaka i doznaka, što znači da je u pitanju  ilegalna sječa.

Situacija se ne smiruje i ovaj slučaj nažalost nije usamljen i ne dešava se po prvi put u Crnoj Gori, već je ovakvih slučajeva devastacije šuma u zaštićenom prostoru iz godine u godinu sve više. Podsjećamo javnost da smo u septembru mjesecu prošle godine imali sličnu situaciju, kada je posječeno 248 metara kubnih drvne šuma.

Istog dana održan je sastanak sa direktorom NP Durmitor Perom Popovićem na kojem je razgovarano o ovim negativnim pojavama u zaštićenom prirodnom dobru, te hitnim intervencijama koje se u najskorije vrijeme moraju preduzeti.

Direktor Gazdić je saopštio da  će Agencija u skladu sa svojim nadležnostima, protiv počinilaca podnijeti krivičnu prijavu i pokrenuti postupak procjene štete u životnoj sredini, istakavši da na devastiranom prostoru imamo izvor zaraze, te da je veliki broj stabala osušeno, zbog toga što se potkornjak sa tih napadnutih stabala širi i pravi ogromnu štetu. Isto tako sve to predstavlja pogodno tlo za šumske požare, obzirom da je ostavljen ogroman suvi materijal.

Agencija za zaštitu životne sredine je shodno svojim ingerencijama i Zakonu o šteti životnoj sredini, pokrenula postupak odgovornosti za štetu u životnoj sredini, gdje je kao operater prepoznat NP Durmitor.

Agencija za zaštitu životne sredine će tokom sprovođenja predmetnog postupka provesti sve dodatne aktivnosti sa ciljem sprječavanja dalje devastacije ovog zaštićenog prostora.