Danas su u Podgorici direktor Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić i direktor Fonda za zaštitu životne sredine Draško Boljević, potpisali Memorandum o saradnji.

Polazeći od svoje dosadašnje uloge u unapređenju stanja u životnoj sredini, Memorandumom su utvrđena međusobna prava i obaveze u cilju realizacije zajedničkih projekata, programa i aktivnosti iz oblasti životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti, kao i obnovljivih izvora energije.

 

U narednom periodu saradnja će se intenzivirati sa tendencijom da se ostvari poboljšanje kvaliteta života i životne sredine, i energetske efikasnosti u Crnoj Gori.