Prepoznajući probleme u oblasti zaštite životne sredine, kao i značaj cirkularne ekonomije koja  predstavlja regenerativni ekonomski sistem u okviru kojeg se proizvodni resursi, otpad, emisija otpada i energetski odliv bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa (životnih krugova) u proizvodnji ali i održavanjem, servisiranjem i reciklažom, kako domaće, prekogranične i međunarodne prirode  i da saradnja u ovoj oblasti donosi zajedničke benefite kako na  lokalnom, nacionalnom tako i na globalnom nivou, direktor Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić i predsjednik OpštinPlužine Slobodan Delić, potpisali su juče Memorandum o saradnji.

Potpisani memorandum podrazumijeva saradnju na svim nivoima, a prva stavka je upravljanje otpadom kako bi se na teritoriji Opštine Plužine uspostavio sistem selekcije i odvajanja zatim prodaje otpada, budući da za odlaganje na deponijama u Podgorici ta Opština izdvaja značajna finansijska sredstva.

Slobodan Delić, predsjednik Opštine kaže da su sa Agencijom i do sada imali dobru saradnju, ali da vjeruje da će se potpisivanjem ovog memoranduma ona dodatno unaprijediti.,,Prva ideja i prvi zajednički pilot projekat je da pokušamo da animiramo građane u Plužinama da se bave selekcijom i odlaganjem otpada, a kroz to ćemo negdje ljude i naučiti da otpad nije samo nešto što treba da se baci, već i nešto od čega može da se zaradi. To su neke aktivnosti koje su pred nama, a siguran sam da ćemo ih razvijati u većem obimu”.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić,istakao je da je da su povodom obilježavanja 15 godina rada Agencije i kroz kampanju ,,Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru” htjeli da uključe što više lokalnih zajednica, te da su prvo počeli od Opštine Plužine.

,,Krenuli smo od Plužina jer mislimo da je to jedan od gradova koji ima najbolje preduslove za predznak ekološki grad. Sa njima smo potpisali memorandum o saradnji i radićemo na uspostavljanju partnerskog odnosa kako bi postojeći ekološki nivo podigli na veći stupanj. Naišli smo na dobar odziv i tu se rodilo još dosta novih ideja, tako da ćemo u budućnosti gledati da od Plužina napravimo jedan ekološki grad”.

Opština Plužine i Agencija za zaštitu životne sredine, uz partnerstvo Parka Prirode Piva i JU Obrazovni centar Plužine, organizovale su i akciju sakupljanja PET i drugog otpada i ekološko predavanje o značaju reciklaže.