III Indikativni rezultati praćenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu automatskom metodom na 24-oro časovnom nivou

Zbog povećanog prisustva zagađujućih materija u vazduhu, u cilju pojašnjenja rezultata mjerenja, u tabelama su prikazani indikativni podaci na osnovu mjerenja koncentracije PM10 čestica u vazduhu automatskom metodom na 24-oro časovnom nivou.

Period mjerenja je od 12h prethodnog dana do 12h tekućeg dana.

Podaci su prikazani u skladu sa indeksom kvaliteta vazduha:

  • zelena boja označava veoma niski-niski-srednji indeks kvaliteta vazduha u koje spadaju srednje satne koncentracije PM10 čestica ispod 90µg/m3
  • crvena boja označava visoki-veoma visoki indeks kvaliteta vazduha u koje spadaju srednje satne koncentracije PM10 čestica iznad 90µg/m3

Uporedne rezultate sa mjernih stanica u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću i Baru možete preuzeti:

Dokumenta