“Zaštita prirode i životne sredine, stanje, značaj i perspektive”

Uvaženi građani,

zainteresovana javnosti,

Koristimo priliku da Vam uputimo obavještenje o naučnoj konferenciji “Zaštita prirode i životne sredine” koju organizuje Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore povodom 15 godina rada naše institucije, ujedno i jubileja 32 godine od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori.

Vjerujemo da ćemo zajednički doprinijeti da ova konferencija doprinese uspostavljanju povoljnije ekološke klime i razvijanju platforme za rješavanje svih ekoloških problema na suštinski integralan i održiv način.

U tom smislu, pozivamo Vas da uzmete učešće u organizaciji konferencije ili budete učesnik u njenom programskom – radnom dijelu, uključujući prateće događaje i postkonferencijske ekskurzije.

Programski dio Konferencije čine 3 modula: (-) Plenarni referati, (-) Radovi / saopštenja i (-) Poster prezentacije koji su otvoreni za veoma širok dijapazon aktuelnih tema: (i) Dosadašnja iskustva i rezultati u radu Agencije i njenih srodnih institucija u proteklom periodu; (ii) Zaštita, unaprijeđenje, valorizacija ekosistema; (iii) Zaštita prirode; (iv) Zaštita životne sredine, kulturne baštine i održivi razvoj; (v) Integracija zaštite životne sredine u sektorske politike i strategije, integracija mjera zaštite prirode; (vi) Zaštita biodiverziteta; (vii) Nacionalni park Prokletije; Zaštićena područja, postojeća i potencijalna, kao i upravljanje istima; (viii) Zaštita šuma i lovišta; (ix) Ekološke mreže, implementacija zahtjeva Natura 2000; (x) Procjena uticaja na životnu sredinu i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu; (xi) Klimatske promjene; (xii) Ispunjenost zahtjeva Poglavlja 27; (xiii) Harmonizacija crnogorskih sa evropskim propisima i standardima; (xiv) Programi monitoringa u zaštiti životne sredine; (xv) Promovisanje prirodnih dobara / vrijednosti; (xvi) Uloga medija u zaštiti životne sredine.

Planirano je da se konferencija održi u periodu 20-25. septembra 2023. godine u Nacionalnom parku “Prokletije”, u Plavu i Gusinju.

Prvi dan Konferencije je rezervisan za otvaranje, pozdravne govore i plenarne referate, drugi i treći dan za njen rad po tematski struktuiranim sesijama uz prateće događaje, dok je zadnji dan predviđen za postkonferencijske ekskurzije.

U skladu sa navedenim, bićemo Vam zahvalni ako Vaše učešće na konferenciji potvrdite najkasnije do 01. maja 2023. godine.

Vašu registracionu prijavu, apstrakte i radove / saopštenja možete slati direktno e-mailom Sekretarijatu konferencije – na sledeće adrese:

mr Bojan Bašanović, email: bojan.basanovic@epa.org.me; tel: +382-67-860-105;

Melisa Redžepagić, email: melisa.redzepagic@epa.org.me; tel: +382-20-446-511;

Takođe, registraciona prijava je dostupna online na datom linku.

Očekujući Vaše prisustvo,

srdačno Vas pozdravljamo