Danas, 20.03.2023. godine u 12h je izmjerena veoma visoka koncetracija sumpor(IV)oksida SOna mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima, koja je iznosila 762,4 µg/m​​​​​.

U komunikaciji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja smo dobili informaciju da je u poslednjom satu, u 13h, došlo do pada koncentracije SO2 ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti i da ima trend pada. I dalje ćemo pratiti vrijednosti koncetracije ovog polutanta i ukoliko bude potrebno preuzeti definisane korake.