Delegacija FRONTEX-a i Koordinacionog centra Granične policije Crne Gore u posjeti Agenciji za zaštitu životne sredine

Dana 10.03.2023.g. Milan Gazdić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine primio je delegaciju FRONTEX-a (Evropska Agencija za graničnu i obalsku stražu), kao i načelnika Koordinacionog centra Granične policije Crne Gore Zorana Lasicu.

Tema sastanka odnosila se na razmatranje i definisanje modaliteta buduće operativno-tehničke saradnje, sa ciljem sprječavanja vršenja protivzakonitih aktivnosti u akvatoriju i priobalju Skadarskog jezera (NP Skadarsko jezero), Jadranskog mora i rijeke Bojane.

Dogovoreno je da u narednom periodu, Agencija za zaštitu životne sredine pokrene inicijativu za potpisivanje Memoranduma o saradnji, između Agencije i MUP-a Crne Gore, sa ciljem obezbjeđenja sinergije svih državnih organa i zajedničkog operativnog korišćenja raspoloživih resursa, koja podrazumijeva korišćenje radarskih, termovizijskih i CCTV osmatračkodetekcionih senzora instaliranih u crnogorskom priobalju i akvatorijumu Jadranskog mora, Skadarskog jezera i rijeke Bojane.

U sklopu predmetne saradnje moguće je planski ili po pozivu koristiti osmatračke letilice FRONTEX-a i sa njima realizovati misije vazdušnog osmatranja. Na ovaj način obezbijediće se potrebni uslovi za efikasno detektovanje svih protivpravnih aktivnosti uz istovremeno obezbjeđenje efikasne reakcije i potrebne koordinacije organa crnogorske bezbjednosti i sigurnosti, uz istovremenu mogućnost korišćenja resursa za potrebe misija traganja i spašavanja, odnosno u svim hazardnim situacijama.

Predmetni snimci će se moći koristiti  i za analizu aktivnosti i kao dokazni materijal u prekršajnom i krivičnom postupku. Za očekivati je da će gore navedene mjere u znatnoj mjeri unaprejediti i očuvati stanje životne sredine, kao i suzbijanje krivolova na Skadarskom jezeru, rijeci Bojani i Jadranskom moru.

Zaključak sastanka je da će u narednom periodu biti  omogućena identifikacija i adekvatna reakcija nadležnih organa, u  svim potencijalnim slučajevema zagađenja na moru.