Danas, 23.02.2023 u 12h je izmjerena veoma visoka koncetracija SOkoja je iznosila 531,3 µg/m3 na mjernom mjestu Gagovića Imanje u Pljevljima.

U komunikaciji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja smo dobili informaciju da je u poslednjom satu, u 13h, došlo do pada koncentracije SO2 ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti i da ima trend pada. I dalje ćemo pratiti vrijednosti koncetracije ovog polutanta i ukoliko bude potrebno preuzeti definisane korake.