U prethodnom periodu, podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je vazduh u Crnoj Gori bio zagađen, a posebno u Sjevernoj zoni. Povećana koncentracija zagađujućih materija, posebno u vrijeme grejne sezone i uz prisustvo drugih zagađivača – kao što su u najvećoj mjeri saobraćaj i industrija, doveli su do toga da premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić 04. januara predlože set urgentnih i dugoročnih mjera za rješavanje ovog problema.

Kakav je trend u godinama od kada se prikupljaju podaci o zagađenju vazduha, možete vidjeti na grafikonu ispod, gdje je prikazan broj dana sa prekoračenjem granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, od trenutka kada su uspostavljene mjerne stanice pa do danas.

Agencija za zaštitu životne sredine analizira podatke o zagađenju vazduha u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha.

Od 2009. do 2019. godine mjerne stanice su bile na sledećim lokacijama:

 • Pljevlja,
 • Gradina (Pljevlja),
 • Nikšić,
 • Podgorica- Bulevar Sv. Petra Cetinjskog,
 • Golubovci (Podgorica),
 • Bar,
 • Tivat.

Nakon revizije Državne mreže, odredili smo neke nove lokacije, a neke su ostale iste, pa sada Državna mreža izgleda ovako: 

 • Pljevlja,
 • Gradina (Pljevlja),
 • Bijelo Polje (nova lokacija),
 • Nikšić,
 • Podgorica- Blok V (nova lokacija),
 • Podgorica- Zabjelo (nova lokacija),
 • Gornje Mrke (nova lokacija),
 • Bar,
 • Kotor (nova lokacija).

*Zbog kvara uzorkivača na period od 7 mjeseci u 2017. godini, podaci za Nikšić se ne mogu smatrati relevantnim.

Broj dana sa prekoračenjem granične vrijednosti srednje dnevne koncentracija PM 10 čestica (2009-2022)