Zbog kvara na opremi za prenos podataka, od 22h 16.01. tekuće godine, na sajtu nisu dostupni podaci o rezultatima mjerenja kvaliteta vazduha sa mjernog mjesta u Nikšiću. Nakon intervencije na terenu od strane tehničke ekipe iz CETI-ja, uspostavljeno je mjerenje i svi podaci su sačuvani. Preduzete su potrebne radnje da se ovaj problem riješi u najkraćem mogućem roku, nakon čega će svi podaci biti dostupni na sajtu.